Wie zijn wij

RijnGouweLokaal, het nieuwe midden

RijnGouweLokaal is een onafhankelijke lokale beweging, betrokken, vol energie, deskundig, betrouwbaar, positief, maar ook kritisch waar het gaat om het functioneren van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij willen dat inwoners trots zijn op onze gemeente.

RijnGouweLokaal wil een Alphen aan den Rijn met een warm kloppend hart. Wij zien onze gemeente als een samenleving met rechten en plichten, waar iedereen zich thuis voelt en recht heeft op een leefbare, veilige en groene omgeving. Wie veranderingen wil, zal in beweging moeten komen!

Het Nieuwe Midden houdt in, politiek bedrijven zonder dogma’s maar op basis van gezond verstand.

RijnGouweLokaal is onafhankelijk en daarmee niet gebonden aan rechts of links; wij willen ons niet beperken tot één politiek spectrum. Onze standpunten vloeien niet voort uit een overkoepelende doctrine waarbij het gezonde verstand moet wijken en we met handen en voeten gebonden zijn, maar worden per thema bepaald, met als belangrijkste factoren: de menselijke maat, logica en statistieken en op basis van een zo breed mogelijk scala aan argumenten.

Maar vooral, altijd met het belang van inwoners van onze gemeente én kernen op de eerste plaats!

Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Gemeentepolitiek is soms complex, maar ons doel is simpel: de mening van onze kiezer moet de raad in! Daar hebben wij u voor nodig en niet alleen in verkiezingstijd. Politiek moet uit te leggen zijn en de gemeente een betrouwbare, sociale en open organisatie voor haar inwoners.

Politiek moet resultaat opleveren en daarom vinden wij overeenkomsten belangrijker dan verschillen.

RijnGouweLokaal stelt het belang van alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn op gelijke wijze voorop, ongeacht of zij wonen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam of de buurtschap Groenendijk;

RijnGouweLokaal staat voor meer invloed van inwoners op het bestuur van onze gemeente. Wij zijn allemaal én met elkaar verantwoordelijk voor onze lokale samenleving. Wij vinden dat de inwoners die verantwoordelijkheid kunnen en moeten dragen;

RijnGouweLokaal is een sociaal en maatschappelijk betrokken partij;

RijnGouweLokaal wil Alphen aan den Rijn sterker en beter maken, onder andere op het gebied van bestaanszekerheid, woningbouw, leefbaarheid, infrastructuur, duurzaamheid, veiligheid, economie, werkgelegenheid en evenwichtigheid op het gebied van cultuur, sport- en welzijnsvoorzieningen.

Vereniging RijnGouweLokaal

Statuten

Digitaal afschrift akte van statutenwijziging

Activiteiten Overzicht

2022

Beleidplan

Beleidsplan update 9 juli 2021

Beleidsplan 2022-2026

Bestuur

Verklaring bestuur onbezoldigd

Financieel Overzicht

2021

2022

Fiscaalnummer

814861301

 

RijnGouweLokaal heeft een ANBI-status

RSIN 8148.61.301