Vragen Zonnepark Maximabrug

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Geacht college,

 

In het AD van 20 maart 2023 valt te lezen dat het drijvend zonnepark bij de Mάximabrug niet werkt. Reeds in 2020 zou gebleken zijn dat de panelen minder energie leverden dan verwacht, en vanaf 2021 is de productie volledig stilgevallen. Het probleem zit onder de grond; er zou kortsluiting zijn geweest en een deel heeft in de brand gestaan. Volgens een van mijn geciteerde collega’s is dit “heel slordig”. De gemeente is volgens het krantenartikel niet voornemens de aannemer aansprakelijk te stellen. Wij hebben de volgende vragen.

 

  1. Sinds wanneer is bij het college bekend dat het zonnepark niet werkt en wat zijn er daarna voor stappen ondernomen?

 

  1. Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd, maar moeten wij via de krant vernemen dat er problemen zijn die de Gemeente waarschijnlijk heel veel geld gaan     kosten? We hebben het in Alphen al zo vaak over bruggen gehad, maar er is in de        afgelopen periode nooit melding gemaakt van deze problemen. Ook bij             begrotingsbehandeling is dit niet als risicopost genoemd.

 

  1. De energie voor de verlichting en de bediening van de brug zou van het zonnepark komen. Dat is dus niet gelukt. Welk bedrag aan energiekosten is er inmiddels betaald           en wat is verwachting voor de komende tijd, nu de problemen voorlopig niet lijken te             zijn opgelost.

 

  1. De Gemeente zou volgens het krantenartikel niet voornemens zijn de maker van het zonnepark aansprakelijk te stellen. Waarom niet? Als er sprake is van een     constructiefout, is het toch niet meer dan logisch dat de maker de schade betaalt. De             maker zal ongetwijfeld een verzekering hebben afgesloten voor dit soort zaken en         kan de schade dan vervolgens claimen. En als de maker niet verantwoordelijk is, kan    de schade wellicht verhaald worden op de hoofdaannemer. Is er ter zake juridisch    advies             ingewonnen en zo ja, kunt u dat (vertrouwelijk) aan de raad ter inzage geven.

Of heeft de gemeente wellicht zelf fouten gemaakt en kan daarom de maker niet          aansprakelijk gesteld worden.

 

  1. Hoe nu verder? Wat gaat het herstel kosten en op welke termijn gaat dit gebeuren?

Wordt er gewerkt aan een plan van aanpak?

Bent u bereid een en ander binnen afzienbare tijd in commissieverband nader toe te      lichten?

 

Met vriendelijke groet,

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

RijnGouweLokaal schiet collegebesluit Korenbloemweg uit ter bespreking

23 september 2021

RGL is tegen extra woningbouw in de Korenbloemweg. Wij vinden dat er geen besluit kan worden genomen zonder dat dit onderwerp besproken is met én voorgelegd aan bewoners en stellen…

Lees verder
Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Woningbouw

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Woningbouw

20 maart 2018
Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: September

12 september 2009

September Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1 Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009 We praten vanavond eindelijk over de Hopper…

Lees verder