Vragen: verlaging van de tarieven voor het PGB naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag van 18 maart 2023.

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Geacht college,

In de uitzending van EenVandaag van 18 maart 2023 wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat 33 gemeenten in Nederland de tarieven voor PGB hebben verlaagd, dit ondanks de huidige prijsstijgingen en inflatie en de ingrijpende gevolgen die dat kan hebben. Bij deze 33 gemeenten werd ook de gemeente Alphen aan den Rijn genoemd. Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen.

  1. Is het juist dat – zoals door EenVandaag gesteld – ook de gemeente Alphen aan den Rijn een van de gemeenten is, waar de tarieven PGB zijn of worden verlaagd?
  2. Indien dit juist is, kunt u aangeven met welke bedragen/percentages deze tarieven verlaagd worden?
  3. Kunt u verder aangeven hoeveel mensen binnen onze gemeente gebruik maken van een PGB en hoeveel er dan bezuinigd wordt en of alle PGB-houders door deze bezuiniging getroffen worden?
  4. De uitvoering van de WMO wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Tom in de Buurt. Is er ter zake overleg geweest tussen het college en de beleidsbepalers binnen Tom in de Buurt over deze verlaging. Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft Tom       in de Buurt tot deze maatregel besloten? Is het aan Tom in de Buurt toegekende     budget ontoereikend? Voor zover mij bekend, ontvangt Tom in de Buurt een       lumpsum. Zijn de kosten van andere voorzieningen zodanig gestegen, dat    bezuinigingen noodzakelijk zijn en is daarom gekozen voor een bezuiniging op het   PGB?
  5. De PGB-aanvragen voor jeugdzorg lopen via Go for Jeugd. Kunt u aangeven of ook deze tarieven worden verlaagd/
  6. Uit de reportage op TV en het daarbij behorende onderzoek blijkt dat de 33 gemeenten dit als een bezuiniging zien. Voor zover mij bekend, is er op dit moment in     Alphen aan den Rijn geen sprake van bezuinigingen. Als Tom in de Buurt wel met het       college heeft overlegd over deze verlaging, waarom is er dan geen voorstel aan de Raad om een aanvullende subsidie te verlenen.
  7. De verlaging van het PGB kan voor cliënten met een PGB vergaande consequenties hebben. Als Tom in de Buurt dit zelfstandig heeft besloten, bent u dan met mij van      mening dat Tom in de Buurt zulke ingrijpende beslissingen eerst aan het college dient        voor te leggen? Tom in de Buurt is weliswaar uitvoerder van de WMO, maar als          gemeente zijn wij wel verantwoordelijk voor de wijze waarop deze uitvoering gebeurt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Misschien ook interessant voor u?

Sportpark Steekterpoort

Sportpark Steekterpoort

20 april 2021

Donderdagavond staat de besluitvorming van de Steekterpoort centraal. RijnGouweLokaal is TEGEN het bouwen van een nieuw distributiecentrum op deze locatie. Er wordt schaarse grond uitgegeven aan een bedrijf waar weinig…

Lees verder
Nico-de-Jong-Team-RijnGouweLokaal-vierkant

Sportdebat 24 februari 2022

14 februari 2022

Kandidaat Nico de Jong doet dit debat namens RijnGouwelokaal

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2008

31 december 2008

Nieuws uit 2008 December Eindejaarstoespraak Ank de Groot-Slagter Onze fractievoorzitter sprak als nestor van de raad haar Eindejaarstoespraak uit tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar (2008). Peinzend zit ik…

Lees verder