Vragen inzake verkoop woningen Woonforte, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht

Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 16 augustus 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake verkoop woningen Woonforte, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht

Geacht College,

Op de website van Woonforte is op dit moment te lezen dat er verschillende huizen te koop zijn, zoals eengezinswoningen aan het Eekhoorntjesbrood en de Champignon, alsmede appartementen aan de Klompenmaker, Plutostraat, Marsdiep, Witte de Withstraat, Prinses Marijkestraat, Wagenmaker en Venusstraat. Het gaat hier om relatief goedkope woningen, in een prijsklasse van € 210.000,00 tot € 270.000,00. Huurders krijgen een korting van

€ 5.000,00.

Wij hebben de volgende vragen.

Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat deze woningen aan de sociale woningbouw onttrokken worden, immers er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen? Het gaat hier om zeer gewilde woningen waar veel vraag naar is.

Welke zekerheid is er namelijk dat deze woningen terechtkomen bij starters en mensen met een gemiddeld inkomen en niet bij opkopers? Hebt u daarover afspraken gemaakt met Woonforte? Zo nee, waarom niet? Het kan immers niet zo zijn dat deze woningen onttrokken worden aan de sociale woningbouw en vervolgens verkocht en weer doorverhuurd worden?

Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met de maatregel tot opkoopbescherming die per 1 januari 2022 is ingevoerd, waardoor woningen niet zomaar opgekocht kunnen worden door vastgoedeigenaren. Ik verwijs hierbij ook naar onze eerdere vragen over de wijziging van het bestemmingsplan Magerhorst 9. Bent u bereid deze maatregel ook in Alphen aan den Rijn in te voeren en op welke termijn denkt u met een voorstel naar de gemeenteraad te komen? Dat zelfde geldt overigens ook voor de zelfbewoningsplicht.

Wij zijn uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Vragen op grond van het reglement van orde Julianabrug

26 juli 2021

Alphen aan den Rijn, 26 juli 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn. Geacht college, RijnGouweLokaal heeft kennis genomen van uw notitie d.d.…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: Vragen aan college: Strooibeleid

31 december 2009

December Vragen op grond van het reglement van orde. Alphen aan den Rijn, 27 december 2009Het college van B & Wvan de gemeente Alphen aan den Rijn Geacht College, Vorige…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2010: Opinie Ank fusie met Rijnwoude en Boskoop

20 september 2010

September NOG MAAR EENS DE FUSIE EN DE JAARMARKT Met verbijstering zit ik op dit moment te luisteren naar de raadsvergadering van de gemeente Rijnwoude via de omroep Rijnwoude. Ongelofelijk…

Lees verder