Vragen inzake verkoop woningen Woonforte, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht

Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 16 augustus 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake verkoop woningen Woonforte, opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht

Geacht College,

Op de website van Woonforte is op dit moment te lezen dat er verschillende huizen te koop zijn, zoals eengezinswoningen aan het Eekhoorntjesbrood en de Champignon, alsmede appartementen aan de Klompenmaker, Plutostraat, Marsdiep, Witte de Withstraat, Prinses Marijkestraat, Wagenmaker en Venusstraat. Het gaat hier om relatief goedkope woningen, in een prijsklasse van € 210.000,00 tot € 270.000,00. Huurders krijgen een korting van

€ 5.000,00.

Wij hebben de volgende vragen.

Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat deze woningen aan de sociale woningbouw onttrokken worden, immers er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen? Het gaat hier om zeer gewilde woningen waar veel vraag naar is.

Welke zekerheid is er namelijk dat deze woningen terechtkomen bij starters en mensen met een gemiddeld inkomen en niet bij opkopers? Hebt u daarover afspraken gemaakt met Woonforte? Zo nee, waarom niet? Het kan immers niet zo zijn dat deze woningen onttrokken worden aan de sociale woningbouw en vervolgens verkocht en weer doorverhuurd worden?

Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met de maatregel tot opkoopbescherming die per 1 januari 2022 is ingevoerd, waardoor woningen niet zomaar opgekocht kunnen worden door vastgoedeigenaren. Ik verwijs hierbij ook naar onze eerdere vragen over de wijziging van het bestemmingsplan Magerhorst 9. Bent u bereid deze maatregel ook in Alphen aan den Rijn in te voeren en op welke termijn denkt u met een voorstel naar de gemeenteraad te komen? Dat zelfde geldt overigens ook voor de zelfbewoningsplicht.

Wij zijn uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Conclusie Habeko-debat: RijnGouweLokaal is dé kernenpartij van Alphen!

11 maart 2022

De aula van het Groene Hart Lyceum in Hazerswoude-Dorp was afgelopen donderdagavond politiek strijdtoneel. In verkiezingstijd worden dorpskernen wél serieus genomen; weinig verrassend dus dat nu wél alle partijen aanwezig…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Fusie Alphen en Grondexploiaties NE

13 juni 2011

Juni Herindeling / fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude Inbreng Paul de Hoog tijdens de laatste raadsvergadering Voorzitter Op dit ogenblik zetten waarschijnlijk in heel Nederland mensen hun…

Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Betaalbare parkeertarieven voor mantelzorgers

30 november 2022

RAADSVERGADERING 24 november 2022   AMENDEMENT met betrekking tot agendapunt  7 “7.b.     De opbrengsten straatparkeren (tariefsverhoging) worden met € 343.000,00       structureel bijgeraamd te vervangen door: “7.b.     De…

Lees verder