Vragen gesteld door mw. De Groot-Slagter van de RijnGouweLokaal-fractie , op grond van artikel 43 reglement van orde, inzake het verbrande pand aan de Wilhelminalaan 77

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE Alphen aan den Rijn, 25 augustus 2013 Het college van B en W Geacht College, Op 9 mei 2013 heeft er een grote brand plaatsgevonden in het pand aan de Wilhelminalaan 77. Inmiddels zijn we enige maanden verder. Het pand biedt een meer dan desolate aanblik, zowel in de Wilhelminalaan als vanaf de Julianabrug. Al eerder heeft in die wijk een uitgebrand pand gestaan, t.w. Slagerij Van der Pijl aan de Emmalaan. Het heeft heel lang geduurd voordat er iets met dat pand gebeurde. Ik heb daar destijds vragen over gesteld. Ook nu wil ik vragen stellen en wel over het pand aan de Wilhelminalaan.

  1. Kunt u aangeven of er inmiddels plannen zijn voor dit pand en zo ja, op welke termijn deze plannen tot uitvoering gaan komen?
  2. Als er geen plannen zijn, bent u dan bereid in overleg met de eigenaar te treden teneinde de huidige situatie te bespreken?
  3. Overweegt u nog pogingen in het werk te stellen om de eigenaar te bewegen tot eventuele restauratie over te gaan?
  4. Bent u bereid de huidige eigenaar een termijn te stellen waarbinnen tot een oplossing gekomen moet worden?
  5. Mocht u niet bereid zijn een termijn te stellen waarbinnen tot een oplossing gekomen moet worden en mocht u ook overigens van mening zijn dat dit een zaak is van de huidige eigenaar en niet van de gemeente, wilt u dan aangeven tot hoe lang u deze situatie gedoogd?
  6. Bent u het met ons eens dat er beleid moet komen hoe om te gaan met uitgebrande panden, zodat uitgebrande panden niet jaren (zoals Slagerij Van der Pijl) het beeld in een wijk bepalen. Het moet toch mogelijk zijn panden in ieder geval te slopen als ze niet meer herbouwd kunnen worden.

Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *