Archief 2011: Vragen Alpherium

RijnGouweLokaal Berichten Header

Mei

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2011

Het college van burgemeester en wethouders

Geacht college,

De fractie van Alphen Eén neemt met bezorgdheid kennis van alle krantenberichten over de gang van zaken rond Alpherium. Destijds hebben wij ons verzet tegen de komst van dit Alpherium in verband met de te verwachten overlast voor de bewoners in de nabij gelegen woonwijk. Onze vrees lijkt nu uit te komen. Weliswaar meent de directeur van  Alpherium dat de bewoners niet moeten zeuren, maar dat is te kort door de bocht. Wij begrijpen dat de provincie dreigt met eventuele dwangsommen maar ook wij als gemeente hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt des temeer nu uit eerdere plannen blijkt dat Alpherium nog veel drukker moet worden dan op dit moment het geval is. Dat zou inhouden dat de overlast alleen maar zal toenemen.

Onze fractie heeft op dit moment de volgende vragen.

1.         Bent u bekend met de overtredingen rond Alpherium? Zo ja, hebt u maatregelen genomen en waaruit bestaan deze maatregelen? Zo nee, hebt u inmiddels naar aanleiding van de krantenberichten contact opgenomen met de provincie en wat zijn daarvan de eventuele resultaten?

2.         Als er inderdaad op dit moment inderdaad sprak is van overtredingen, waarom wordt er dan niet onmiddellijk ingegrepen en zo nodig maatregelen getroffen?

3..        Veel omwonenden klagen over geluidsoverlast en overlast van licht in de nachtelijke uren. Bent u bereid in overleg met de bewoners onafhankelijke metingen te laten verrichten en zo nodig in overleg met de provincie aanvullende maatregelen te treffen?

4.         Deelt u voorts de zorgen van burgemeester Rijsdijk van Boskoop die stelt dat hij geen flauw idee heeft wat er in de vrachtschepen zit die elke dag tussen de pleziervaart varen en dat er voldoende aanleiding is om de risico’s van transporten over water onder de loep te nemen?

5.         Bent u bereid bij Alpherium informatie in te winnen over de inhoud van de containers en de eventueel hieraan verbonden gevaren? De vracht die immers over de Gouwe vervoerd wordt, komt ook in Alphen aan den Rijn terecht.

Na beantwoording van onze vragen lijkt het onze fractie zinvol om in een bijeenkomst

(bijvoorbeeld een commissievergadering) met bewoners en vertegenwoordigers van

Alpherium over de huidige situatie te overleggen, teneinde eventuele verdere toekomstige

escalatie te voorkomen nu de verwachting is dat het nog (veel) drukker gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen Eén

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Conclusie Habeko-debat: RijnGouweLokaal is dé kernenpartij van Alphen!

11 maart 2022

De aula van het Groene Hart Lyceum in Hazerswoude-Dorp was afgelopen donderdagavond politiek strijdtoneel. In verkiezingstijd worden dorpskernen wél serieus genomen; weinig verrassend dus dat nu wél alle partijen aanwezig…

Lees verder
Alphen-heeft-woningmarktzaken-niet-op-orde

Alphen heeft woningmarktzaken niet op orde

23 augustus 2022

Niet alleen voordelige koophuizen, ook aantrekkelijke huurhuizen kunnen zomaar door ondernemers of andere commerciële partijen worden aangekocht. Het Alphense raadslid Ank de Groot (RijnGouweLokaal) waarschuwt daarvoor. Zij laat in schriftelijke…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Kerk en Zanen

1 januari 2022
Lees verder