Vragen Alphen 1 over 2 rijksmonumenten uit 1642 die in het zoekgebied liggen voor de Maximabrug

Alphen aan den Rijn, 16 maart 2010

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Alphen aan den Rijn

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 43 HET REGLEMENT VAN ORDE

Geacht College,

Uit diverse persberichten blijkt dat twee monumentale boerderijen aan de Hoorn in het

“zoekgebied” liggen voor de Maximabrug over de Oude Rijn. Het gaat hier om boerderijen uit 1642

die rijksmonumenten zijn. Daarnaast liggen er nog twee bedrijven, twee woningen en “De Bonte

Paal”, eveneens een monumentale boerderij, in het zoekgebied.

Onze fractie heeft in de afgelopen jaren al eerder haar bezorgdheid uitgesproken over het

verdwijnen van oude monumentale gebouwen uit Alphen aan den Rijn. Nu dreigt dat weer het geval

te worden.

Wij hebben dan ook de volgende vragen.

1.         Hoe denkt u om te gaan met deze oude monumentale panden?

2.         Wilt u ze te zijner tijd laten slopen? Zo ja, kan dit nu er sprake is van rijksmonumenten?

3.         Zo nee, wilt u ze inpassen in de huidige plannen en hoe wilt u ze eventueel inpassen?

4.         Mochten deze boerderijen niet ingepast kunnen worden en mocht sloop dreigen, bent u dan bereid te onderzoeken of deze boerderijen verplaatst kunnen worden naar bijvoorbeeld Archeon of een andere plaats binnen de gemeentegrenzen, zodat deze monumenten niet helemaal verloren gaan voor Alphen aan den Rijn?

5.         Hoe verloopt de communicatie met de bewoners? In de persberichten lezen we dat de bewoners enorm boos en geschrokken zijn en zich overvallen voelen, terwijl ze dachten dat alles nog open lag en dat zij over alles konden meepraten. Hoe kan dat?

6.         Bent u bereid alle toekomstige stappen rond deze boerderijen in overleg te nemen met de desbetreffende bewoners in het zoekgebied? Dus niet alleen iets meedelen maar daadwerkelijk met de bewoners te zoeken naar oplossingen en daar de gemeenteraad van op de hoogte te houden? Het gaat immers om hun woning of hun bedrijf!

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen Een

Scannen0003

2 antwoorden
  1. L.C. Plugge zegt:

    Ik ben absoluut tegen het veranderen, slopen of verplaatsen van nota bene Rijksmonumenten, temeer daar er al veel oude en historische gebouwen in Alphen zijn verdwenen, zoals het stationsgebouw.

  2. H.B. van Stratum zegt:

    De Gemeente Alphen heeft de plicht te zorgen voor behoud en beheer van de voor Alphen karakteristieke gebouwen want er is veel te veel gesloopt. De Gemeente moet af van het imago alles platte walsen om van dit negatieve beeld af te komen. Men heeft zeker nog niet gehoord van het gezegde: In Alphen worden alleen maar gebouwd om het later weer te kunnen afbreken.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *