Archief 2009: Vragen aan college: Strooibeleid

RijnGouweLokaal Berichten Header

December

Vragen op grond van het reglement van orde.

Alphen aan den Rijn, 27 december 2009
Het college van B & W
van de gemeente Alphen aan den Rijn

Geacht College,

Vorige week heb ik op vragen van een journaliste al in AD Groene Hart aangegeven dat ik van diverse kanten klachten heb gehoord over de gladheidbestrijding in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van mijn opmerkingen in de krant heb ik daarna nog veel reacties ontvangen, vandaar dat ik het college de nodige vragen wil stellen.

Laat ik voorop stellen dat ik vind dat de mensen die gewerkt hebben om de wegen weer schoon te krijgen, hun werk goed gedaan hebben. Alle waardering. Dat zelfde geldt overigens voor de postbezorgers en de krantenbezorgers. Zij hebben in slechte weeromstandigheden prima werk verricht. Daar gaat het niet om. Het gaat mij om het beleid dat erachter zit. In hetzelfde stuk in AD Groene Hart wordt door de gemeente aangegeven dat eerst de doorgaande wegen schoongemaakt worden en vervolgens de fietspaden en dat ook rond de bejaardentehuizen/verzorgingshuizen extra wordt gestrooid. Bij deze uitgangspunten hebben wij de nodige vragen.

1.         Op maandag 21 december jl. waren ook doorgaande wegen niet gestrooid.

Mensen deden er bijvoorbeeld bijna een uur over om Kerk en Zanen uit te komen, terwijl ook mensen Ridderveld bijna niet uit kwamen.  Ook een doorgaande weg als de Lijsterlaan was op 21 december jl. slecht begaanbaar om over sommige fietspaden maar helemaal niet spreken. Ik denk daarbij aan het tussenstuk tussen het stadskantoor en het Raoul Wallenbergplein dat nog dagen na 21 december jl. niet tot slecht begaanbaar was.

Zijn er in dit verband op zondag 20 december jl. al maatregelen genomen door bijvoorbeeld contact op te nemen met aannemers om groot materieel in te zetten om zo de wegen sneeuwvrij te houden, zoals dat in andere gemeenten is gebeurd. Zo nee, waarom niet? Door het sneeuwvrij maken van sommige doorgaande wegen werd de sneeuw naar de zijkant geschoven waardoor mensen de straat niet meer uit konden waardoor de problemen vergroot werden .

2.         Op de website van de gemeente geeft u aan dat mensen zout kunnen ophalen bij Langeroode. Hoe verwacht u dat mensen daar komen als zij de wijk al niet uit kunnen komen?  Is daarover nagedacht? Hoe denkt u daar in de toekomst mee om te gaan? Wij zouden ons kunnen voorstellen dat op meer plaatsen binnen de gemeente strooizout opgehaald kan worden. Waarom moesten mensen zelf een emmer meenemen? Had gemeente wellicht gehoopt op een zachte winter zonder veel overlast?

3.         U geeft aan dat er rond bejaardentehuizen etc. ook extra gestrooid is. Wat is daarvan het nut als de mensen vervolgens niet verder kunnen lopen op trottoirs? Waarom overigens wel bij bejaardentehuizen etc. maar niet in andere wijken. Juist ouderen die niet in een bejaardenhuis wonen en zelf hun boodschappen etc. moeten doen, zijn extra getroffen door het slechte weer. Zij konden immers de deur niet uit.

4.         Is er in dit verband overleg geweest met WonenCentraal over een strooibeleid rondom flatgebouwen. Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat dit een gezamenlijke taak van gemeente en WonenCentraal is.

5.         Is er in dit verband overleg geweest met VOA en/of Winkelstad Alphen over een strooibeleid nu ook zij belang hebben bij schone straten en trottoirs.

6.         Waarom worden – nadat de doorgaande wegen schoon zijn – vervolgens niet de overige wegen, fietspaden en trottoirs aangepakt? Nog dagen later waren de trottoirs spiegelglad waardoor het met name voor mensen die slecht ter been waren heel gevaarlijk was.

7.         Bent u bereid op korte termijn met een evaluatie te komen en met een mogelijke aanscherping van het strooibeleid, waarbij nadat de doorgaande wegen schoon zijn, vervolgens de overige straten, fietspaden en trottoirs aangepakt worden, inclusief een financiële onderbouwing. Kunt u daarbij tevens aangeven of u bij een aanvullend strooibeleid van mening bent dat bij dit beleid eveneens WonenCentraal, VOA, Winkelstad Alphen etc. betrokken dienen te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier zou dat kunnen en bent u bereid dat op te pakken?

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,

Fractievoorzitter Alphen Eén

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Verkiezingsprogramma RijnGouweLokaal gemeenteraads­verkiezingen Alphen aan den Rijn 2022-2026

1 januari 2022

Stem op 16 maart 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn op lijst 11, RijnGouweLokaal! RijnGouweLokaal is een onafhankelijke lokale beweging, betrokken, vol energie, deskundig, betrouwbaar, positief, maar ook…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Stemlocaties gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn

4 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u vanaf 07:30 – 21:00 stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn. Onderstaand staan alle stemlocaties in de gemeente Alphen aan den Rijn,…

Lees verder
Hollandse-Zaken-van-het-gas-af

Hollandse Zaken – Van het gas af

7 juli 2022

We moeten met z’n allen van het gas af en snel. Maar hoe doe je dat? En wie moet dat betalen? Bekijk deze aflevering van Hollandse Zaken – Van het…

Lees verder