Verkeershorror Hazerswoude-Dorp en Boskoop, wat gaan we eraan doen?

Verkeershorror-Hazerswoude-Dorp-en-Boskoop-wat-gaan-we-eraan-doen

Beste inwoners van Hazerswoude en Boskoop,

Een tunnel bij Hazerswoude-Dorp en een tweede oeververbinding bij Boskoop, logisch, toch? Geen overbodige luxe, maar een pure noodzaak voor een veel betere en veiliger doorstroming van het verkeer in en rondom onze dorpen!

Geen vage experimentjes die op de korte én lange termijn alleen maar voor geld- en tijdverspilling zorgen, maar direct de goede structurele oplossing. Een tunnel dus. Én een tweede oeververbinding over de Gouwe. Of eronder, dat kan natuurlijk ook.

Maar helaas… Het vorige college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft in de afgelopen periode geen schep de grond in gekregen. Niet in Hazerswoude, niet in Boskoop. Gek, aangezien de problemen al jaren spelen, de betrokken wethouder zich al acht jaar met verkeer bezighoudt en we overal lezen dat er zoveel bereikt zou zijn.

Veel bereikt? Nee!

Sterker nog, we lijken terug bij af; gedeputeerde Zevenbergen gaf tijdens een vergadering van de Statencommissie-Bereikbaarheid en Energie (BE) namelijk aan van plan te zijn een unaniem aangenomen amendement naast zich neer te leggen. Vreemd, want het is glashelder wat er moet gebeuren en voor de verandering was iedereen het daarmee eens… Ook een rapport van projectgroep Beter bereikbaar Gouwe met min of meer dezelfde conclusie, gaat de la in, op naar de vergetelheid. De projectgroep heeft geprobeerd alternatieven voor een tunnel voor te stellen, maar komt schoorvoetend eigenlijk tot dezelfde conclusie als wij al jaren geleden: een tunnel bij Hazerswoude en een tweede oeververbinding bij Boskoop of Waddinxveen zijn broodnodig.

Daadkrachtig?

Het college van B&W accepteerde eerder een eigenaardig standpunt van de gemeente Waddinxveen: géén tweede oeververbinding op Waddinxveens grondgebied. Bijzonder, want met een verlengde Bentwoudlaan wordt veel extra verkeer van en naar Waddinxveen aangetrokken. Het lijkt ons logisch dat juist Waddinxveen, een gemeente die de afgelopen jaren zeer fors groeide, een bijdrage levert aan het oplossen van de toenemende verkeersdrukte. Amendement 609 is aangenomen door de provincie. Wat dit betekent? De verlengde Bentwoudlaan mag er pas komen als de te verwachten verkeerstoename op het kruispunt bij Hazerswoude en de horrorhefbrug in Boskoop kan worden opgevangen. Maar dat kan weer alleen met een tunnel en een extra oeververbinding bij Boskoop. En zo bleef alles en iedereen op elkaar wachten en gebeurde er verder… Niks!

De besluitvorming rondom oplossingen die de infrastructuur sterk moeten verbeteren, staat net zo vast als de gemiddelde Boskoper en Hazerswoudenaar op weg naar huis tijdens de spits.

Ons punt?

Daadkracht kun je heel vaak zeggen, maar is voor ons toch echt iets anders dan unaniem aangenomen amendementen en rapporten naast je neerleggen en accepteren dat Waddinxveen geen bijdrage wil leveren aan oplossingen voor mede door hen veroorzaakte problemen. De tunnel en oeververbinding bestaan nog altijd alleen op papier en zelfs zwart op wit gaat het om een bonte verzameling voorbehouden; er gebeurt niets!

Wat wij willen? Besluiten nemen!

Gooi waar mogelijk alle dossiers bij elkaar, inclusief financiering. Maak er één hamerstuk van, stuur op voortgang! We vertellen Waddinxveen vriendelijk doch dringend dat de eerder gemaakte afspraak helaas niet kan standhouden en dat ze stiekem zelf ook wel weten waarom. Wij blijven drammen, want wij staan naast u. Helaas ook in de file…

RijnGouweLokaal vindt dat er genoeg is gepraat en geschreven door partijen die prat gaan op wat er door hen zou zijn bereikt. We lezen overal mooie verhalen, maar we rijden nog steeds niet door een tunnel en de term hefbrughorror hebben we ook niet voor niets bedacht… Het is de hoogste tijd voor échte daadkracht.

Graaft u met ons mee?

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal is tegen windturbines

RijnGouweLokaal is TEGEN windturbines

26 februari 2022

Antwoorden van de minister van klimaat en energie Rob Jetten op kamervragen: – Uitgaande van deze procedure met brede participatie, (internet)consultatie, toetsen, advies van de Commissie m.e.r., voorhang en advies van…

Lees verder
Interview met Ank de Groot-Slagter, Lijsttrekker RijnGouweLokaal door StudioAlphen.nl

Interview met Ank de Groot-Slagter, Lijsttrekker RijnGouweLokaal door StudioAlphen.nl

2 maart 2018

Locatie: Boomkwekerijmuseum, Boskoop.

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2012: Fusie en Corio

13 juli 2012

Juli CORIO HAAKT AF! Het blijft slecht gaan met de Lage Zijde. Vanmorgen bleek uit een persbericht dat Corio gemeend heeft niet door te moeten gaan met de ontwikkeling van…

Lees verder