Uit de raad van 25 juni 2015

Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter RijnGouwelokaal

Raadsvergadering van 25 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. kon iedere partij algemene

beschouwingen houden over de kadernota. De kadernota geldt als uitgangspunt van

de in oktober a.s. vast te stellen begroting.

 

Uiteraard had ik van tevoren tezamen met de inbreng van de commissieleden en

steunfractieleden de algemene beschouwingen namens RijnGouweLokaal gemaakt.

Ik heb deze helaas niet in de raad zelf kunnen houden.

De vergadering was al om 19.00 uur begonnen en mijn rug gaf het om 22.00 uur echt

helemaal op ondanks de pijnstillers. Lastig om dan alleen in de raad te zitten. Toch

meen ik dat het goed is om deze algemene beschouwingen wel te publiceren want

het geeft namelijk de mening van RijnGouweLokaal weer op het gevoerde beleid in

onze gemeente. En ik zal er uiteraard voor pleiten om voortaan eerst met het

belangrijkste agendapunt van de avond te beginnen.

In die raadsvergadering gebeurde overigens meer. Ik had in overleg met de PvdA en

GroenLinks een motie voorbereid om tot een betere actieve informatieplicht van het

college te komen. Deze plicht is wettelijk vastgelegd maar hoe die plicht uitgevoerd

moet worden, is lang niet altijd duidelijk. Te vaak moeten raadsleden zaken in de

krant lezen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan plannen

rond het Nutsgebouw en Rijnhaven. Het college had niet eens veel moeite met de

inhoud van de motie maar wel met mijn toelichting. Men voelde dat als wantrouwen.

Als dat inderdaad zo was geweest, had ik uiteraard een motie van wantrouwen

ingediend. De motie werd gesteund door PvdA, GroenLinks (deze partijen dienden

de motie mee in), SP en Beter Alphen. D66 trok de steun voor de motie in omdat mijn

toelichting niet in goede aarde viel.

Al met al een gemiste kans voor raadsleden om hun eigen positie ten opzichte van

het college te versterken.

Ook andere moties van de oppositie haalden het niet, zoals een door ons samen met

GroenLinks voorbereide motie over het monumentenbeleid en een in stellen

raadswerkgroep voor dit monumentenbeleid.

Twee moties haalden het wel: een mede door ons ingediende motie over de

huisvesting van de bibliotheek, teneinde er voor te zorgen dat ook in de kernen een

behoorlijke bibliotheekvoorziening blijft bestaan, alsmede een door de PvdA

opgestelde en door ons mede ingediende motie over het steunen van vrijwilligers en

het instellen van een vrijwilligersprijs. De door de SGP opgestelde en door ons mede

ingediende motie om de precariorechten terug te betalen aan de inwoners haalde het

ook niet.

RijnGouweLokaal heeft tegen de bibliotheekvisie van het college gestemd omdat we

die echt te mager en te beperkt vinden. Het gaat namelijk niet om een visie maar om

een bezuiniging van € 200.000,00.

We zijn wel akkoord gegaan – zij het aarzelend – met de startnotitie Economisch

Beleidsplan. Er gaat veel geld naar toe – € 1 miljoen per jaar – en de vraag is of het

echt wat gaat opleveren. Aan de andere kant, we kunnen niet wegkijken van de vele

werklozen (ook in Alphen) en we zullen moeten proberen Alphen sterker te maken.

Wel zullen wij zeer kritisch de ontwikkelingen volgen om zo nodig bij te kunnen

sturen. Cofinanciering lijkt een toverwoord. We zullen zien!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *