Toelichting Motie Stadskiosk Alphen Eén

TOELICHTING MOTIE STADSKIOSK 

 

Op 14 december 1972 kocht de gemeente Alphen aan den Rijn voor een symbolisch bedrag van € 2,50 de grafkapel achter de Adventskerk van de eigenaar, P.A.J. Baron de Smeth.

Hiermee kwam een van de weinige Alphense monumenten in handen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het najaar van 1973 werd de restauratie aangevangen waarna Alphen aan den Rijn een mooi monument rijker werd. Dat werd versterkt toen in november 2005 de grafkapel een openbare functie kreeg en een stiltecentrum werd. Een onthaastingsplek in het drukke centrum van Alphen aan den Rijn. In de avonduren wordt de Adventskerk, de beeldbepalende kerk in het centrum, verlicht , zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, zodat de mooie ramen goed tot hun recht komen. Een beeldentuin tussen de kerk en de Grafkapel, de “Tijger en Leeuw” en de mooie boom maken dit stukje Alphen aan den Rijn tot een uniek plekje in het centrum onze gemeente.

Helaas dreigt dit unieke plekje in het centrum van Alphen aan den Rijn te verdwijnen.

Er is een aanvraag ingediend om naast het Centrum Beeldende Kunst een stadskiosk te plaatsen. De initiatiefnemer van de stadskiosken in Nederland, Patrick Faber, wil namelijk in elke gemeente in Nederland met meer dan 40.000 inwoners een stadskiosk plaatsen. Het is de bedoeling dat die stadskiosk tijdschriften, kranten, tabak, ijs, koffie etc. gaat verkopen. Een stadskiosk is niet in strijd met het bestemmingsplan en het college heeft daarom inmiddels toestemming gegeven op de plek naast het Centrum voor Beeldende Kunst een stadskiosk te plaatsen. Het college is namelijk van mening dat een stadskiosk een extra voorziening is voor het stadscentrum. Over dat laatste kunnen de meningen verschillen. Immers aan de Hoge Zijde van het stadscentrum zijn alle door de stadskiosk aangeboden zaken volop te verkrijgen. Denk aan het Rijnplein, McDonald’s, Hoogvliet, Formule Shop en zelfs in het stadskantoor kan men tegenwoordig koffie kopen. Er is dus geen sprake van aanvullende zaken met een toegevoegde waarde voor het stadscentrum. Ook de mooie grote boom, een van de weinige in het centrum met veel steen, dreigt (gedeeltelijk) aan het zicht te worden ontrokken.

Verder is het natuurlijk zo dat niet alles wat in een bestemmingsplan is toegestaan, ook gebouwd moet worden.

Door het plaatsen van de kiosk wordt verder aan de achterzijde een sociaal onveilige plek gecreëerd, hetgeen eveneens ongewenst is.  

Daarom dus een motie tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2009 met als strekking een dringend beroep op het college om de afgegeven vergunning voor de te bouwen kiosk voor wat betreft de locatie te wijzigen. Het gaat er niet om dat er geen kiosk mag komen in Alphen aan den Rijn maar niet op deze unieke plaats.

Het stiltecentrum, voorheen Grafkapel, de Adventskerk,  De Tijger en de Leeuw, de beeldentuin en de mooie grote boom zijn beeldbepalend op die plek van Alphen aan den Rijn en dat beeld dient niet verstoord te worden door een stadskiosk.

Ter informatie nog wat achtergrondgegevens van de grafkapel omdat wellicht niet iedereen van de geschiedenis van deze kapel op de hoogte is. Uiteraard is ook over de Adventskerk meer informatie voorhanden indien gewenst.

Namens Alphen Eén,

Ank de Groot-Slagter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *