Berichten

Jongeren en ouderen zitten klem in Zwammerdam

Als jongere in Zwammerdam heb je er bijna niets te zoeken. Er komen nauwelijks huurhuizen vrij voor de jongeren rond de 25 jaar. Ze vluchten naar Bodegraven waar wel gebouwd wordt.

Gelukkig blijven ze wel lid van VVZ, Wilhelmina of Zat en Udi. De vraag is natuurlijk hoe lang want deze voorzieningen vinden ze deels ook in Bodegraven.

Je zult maar jaren in Zwammerdam wonen en er oud willen worden. Je kunt geen kant uit. Bejaarden oplossingen zijn er niet en dat aantal dat aan de Buitendorpstraat gebouwd werd was in feite veel te kostbaar.

Want als je nu rond de € 600 huur betaalt dan ga je voor minder meters niet € 120 per maand meer betalen.

Zie hier het probleem van Zwammerdam. Doordat de ouderen in veel te grote huizen blijven wonen komt de noodzakelijke doorstroming niet op gang.

Bij RijnGouweLokaal  staat er in het verkiezingsprogramma dat er gebouwd moet worden voor starters, koop max € 180.000 tot € 200.000 en sociale huur.

Voor ouderen zouden 3 tot 4 kamer appartementen tot € 710 huur moeten komen. En wellicht een klein aantal koop…

Dan komt de doorstroming op gang en blijven de Dammenaren in ons mooie dorp wonen.

 

Bram Strookman

RijnGouweLokaal, lijst 10 plaats 3

Bestemmingsplan Limes en plannen van Ipse de Bruggen

Bestemmingsplan Limes en plannen van Ipse de Bruggen

De fractie van Alphen 1 zal aanstaande donderdag mede namens Beter Alphen een verzoek doen om de wijziging rond het bestemmingsplan Ipse de Bruggen voorlopig uit het bestemmingsplan te halen. Inmiddels zijn er de nodige reacties binnen gekomen. Wij hebben verder inmiddels meer informatie ingewonnen. Het verhaal rond de inloopavond van twee jaar geleden ligt toch genuanceerder dan is verteld. De inwoners waren wel enthousiast maar dan ging het meer om de mogelijke extra woningbouw in Zwammerdam.  Men was  positief over een mogelijke woonzorgzone, die ook toegankelijk zou zijn voor mensen uit Zwammerdam. Op de inloopavond was men negatief vanwege een getoonde schets van het gebouw, wat het aanzien weinig goed zou doen.

Verzoek bewoners Akerboomseweg bp Limes ( brief van bewoners )

Al met al is er nog zoveel onduidelijkheid dat wij het gewenst vinden dat de inwoners van Zwammerdam duidelijkheid krijgen en kunnen reageren op dit plan. Er was gisterenavond een besloten informatiebijeenkomst met afgevaardigden van Ipse de Bruggen. Ook die bijeenkomst heeft weer  vragen opgeroepen. Geef openbare informatie, zowel door de gemeente als Ipse de Bruggen. Wees duidelijk en transparant naar alle betrokkenen. Wij zijn verantwoordelijk voor de bewoners in Zwammerdam en wij moeten tot zorgvuldige besluitvorming komen waarbij iedereen gehoord moet worden.

Wij hopen op steun van de overige raadsfracties om dit onderdeel voorlopig uit het plan te halen om zodoende recht te doen aan iedereen. In een te plannen commissievergadering kunnen vervolgens de bewoners van Zwammerdam en de afgevaardigden van Ipse de Bruggen vragen stellen respectievelijk een toelichting geven. Eerst daarna kan de raad een beslissing nemen.

Namens Alphen 1 en Beter Alphen

Ank de Groot-Slagter