Berichten

Persbericht: opening RGL Meldpunt Zorg

_MG_00001Ank de Groot-Slagter

Opening RGL Meldpunt Zorg

Zie onderstaand bericht

MELDPUNT ZORG IN ALPHEN AAN DEN RIJN

 

Reactie Ank de Groot op het WMO-beleidsplan: Beter voor Elkaar

_MG_00001Ank de Groot-Slagter

BELEIDSPLAN WMO

Toelichting bij raadsbehandeling Beleidsplan Beter voor Elkaar

Mocht u onze standpunten een warm hart toedragen, u kunt lid/ donateur worden van RGL zodat u mede invloed heeft op onze standpunten.

 

Campagne: Ouderendebat met Ank de Groot-Slagter, lijsttrekker

Op 21 oktober organiserende de ouderenbonden een debat in de Vrienden ( restaurant in Driehoorne ). Deze avond werd druk bezocht door vele politieke partijen en belangstellenden. Ank de Groot-Slagter gaf aan dat ouderen belangrijk zijn in de nieuwe gemeente. O.a. een ruimhartig WMO-beleid, Geen bezuinigingen op de thuiszorg, levensbestendig bouwen en geen verplichte mantelzorg zijn belangrijke thema ’s voor RijnGouweLokaal!

Lees meer

Invoering WMO

Een pittige discussie tussen Ank de Groot-Slagter en de Pvda over de financiele stand van zaken rondom Stichting Welzijn

Ank de Groot-Slagter

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker Rijngouwelokaal

Lees meer