Berichten

Voedselbank

Afgelopen donderdag heb ik samen met mijn fractiegenoot (en zoon) Jan de Groot een bezoek gebracht aan de Voedselbank. Het was een mistroostige dag en dat paste goed bij mijn gevoel toen ik binnenkwam bij de Voedselbank. Het was er vol met mensen die zaten te wachten totdat ze hun pakket zouden krijgen. In de wachtruimte kon een kopje koffie of thee gedronken worden en iedereen wachtte rustig op zijn/haar beurt.

We troffen een doorsnee van de bevolking aan: oud, jong, autochtoon, allochtoon, man, vrouw. Mensen zoals u en ik die we gewoon overal kunnen tegenkomen.

Door (financiële) pech zoals werkloosheid of echtscheiding, ziekte, verslaving genoodzaakt een beroep op deze voorziening te doen.

Als de mensen aan de beurt waren, gingen ze naar de ruimte waar de pakketten uitgedeeld werden. Alles ging heel rustig en georganiseerd. Hulde aan de vrijwilligers die zich met de uitdeling bezig hielden.

Tja, en verder? Ik schrok van de inhoud van de pakketten. Dat is geen kritiek richting Voedselbank want zij moeten het doen met de producten die ze krijgen. Die inhoud moet echt beter worden. Broodjes die jezelf moet afbakken, zorgen voor extra energiekosten en de verse producten zijn schaars. Er moet gewoon structuur in het eten zijn: groenten (uit blik of pot), rijst, pasta, zo mogelijk vlees en fruit, zuivelproducten. broodbeleg en wat extra dingen als koekjes en snoepjes voor de kinderen. Want vergis je niet, er zijn behoorlijk wat kinderen van wie de ouders eten halen bij de Voedselbank.

Ik ben verder geschrokken van de omstandigheden waaronder de mensen van de Voedselbank hun vrijwilligerswerk moeten doen. Ze zitten in Castor en Pollux; daar is een wachtruimte waar de mensen moeten wachten totdat ze aan de beurt zijn. Het uitdelen is tussen 13.00 en 14.00 uur. De wachtruimte wordt op 14.00 uur gebruikt voor andere activiteiten, dus de mensen die er dan nog wachten, moeten naar de hal.

De intake gebeurt in de ruimte waar het voedsel uitgedeeld wordt. Geen enkele vorm van privacy, hoewel de vrijwilligers proberen met een soort schoolbord nog wat privacy te waarborgen. Want vergis u niet, je krijgt niet zomaar voedsel. Er moeten uitgebreide lijsten ingevuld worden, uitgaven worden gecontroleerd en huisbezoek vindt plaats. En dit allemaal door vrijwilligers. Er is in het gebouw wel een kantoortje dat best gebruikt kan worden voor de intake maar daarvoor wordt geen toestemming verleend.

En wat nu? Ik heb inmiddels een gesprek met de wethouder gehad en ik heb beloofd te proberen de financiën boven tafel te krijgen want dat zou zeer ondoorzichtig zijn en een van de redenen waarom de samenwerking tussen de gemeente en de Voedselbank moeizaam verloopt. Inmiddels heb ik de nodige overzichten gekregen  en ga ik met de financiële man van de Voedselbank “bonnen” controleren. Ik hoop dat er vertrouwen in de Voedselbank gaat ontstaan en dat we in Alphen met zijn allen gaan helpen de Voedselbank tot een succes te maken. De uitvoering als het gaat om het uitdelen van het voedsel verloopt op rolletjes; de organisatie zal meer transparant moeten worden als het om de financiën gaat maar daar wordt aan gewerkt.

En dan hoop ik oprecht dat iedereen ervoor gaat! Want er moet een hoop gebeuren.

De auto is kapot en daar moet op korte termijn geld voor komen, er moet iets aan de ruimte gedaan worden zodat er op een behoorlijke manier een intake gehouden kan worden, dus een klein kantoortje waar ook de administratie opgeslagen kan worden.  En natuurlijk moet er  meer voedsel en financiële middelen komen, waarbij ik het initiatief van de Goudse Voedselbank geweldig vind. Iedereen kan bij bepaalde winkelketens de statiegeldbonnen inleveren; die bonnen worden dan gebruikt voor de Voedselbank. Simpel en het levert echt wat op. In Barneveld heb ik al eerder een dergelijk initiatief gezien.

Daarnaast moet er gewerkt worden aan de achterliggende problematiek. Want de problemen gaan natuurlijk vaak veel verder.

Aan een begroting en een subsidieaanvraag voor de Voedselbank wordt gewerkt.

Het wordt tijd om de Voedselbank nu op de kaart te zetten en ik wil daar meer dan ooit mijn steentje aan bijdragen want ik heb donderdag een andere kant van Alphen gezien die mij door merg en been ging.

Overigens, de vrijwilligers van de Voedselbank hebben zelfs op 5 december een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de klanten van de Voedselbank.

Dus bedrijven en burgers, hebt u wat over, denk aan de Voedselbank. Met zoveel supermarkten in Alphen aan den Rijn moet dat toch geen probleem zijn.

En dan nog iets, de ongeveer 20 vrijwilligers van de Voedselbank zetten zich voor meer dan 100% in; vroeger werd eenmaal per jaar een bescheiden etentje aangeboden. Welke Alphense horecaondernemer pakt de handschoen op?

Op deze website zal ik u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de Voedselbank. Ik hoop dat op een positieve insteek van alle betrokkenen want één ding is zeker: er zijn echt een paar honderd Alphenaren (inclusief gezinnen) die de Voedselbank dringend nodig hebben.

Ank de Groot (mede namens Jan de Groot)

Schriftelijke vragen terzake Voedselbank

Alphen aan den Rijn, 3 september 2011

Het college van burgemeester en wethouders

Geacht college,

De fractie van Alphen Eén neemt met bezorgdheid kennis van het krantenbericht in AD Groene Hart van vandaag met als kop ”Om de week geen eten”. Uit dit bericht blijkt dat de Voedselbank niet langer wekelijks eten aan de Alphense minima kan verstrekken. Men weet niet meer hoe men verder moet.
De oorzaken zaken o.a. de economische crisis, waardoor bedrijven minder vrijgevig zijn, veel aanvragen terwijl er daarnaast nog een gebrek aan vrijwilligers is.
Voorop staat dat wij het bestaan van een Voedselbank een noodzakelijk kwaad vinden. Wij blijven van mening dat iedereen een zodanig bedrag aan levensonderhoud moet ontvangen, dat dit soort voorzieningen overbodig is. Echter, de situatie is niet anders en gezien de huidige economische crisis en nog meer bezuinigingen, zal de vraag wellicht nog groter worden.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:
1. Bent u bereid om in overleg met de Voedselbank op zeer korte termijn de eerste nood te ledigen, zodat mensen die een beroep doen op de Voedselbank, niet weer voor een dichte deur komen? Onze fractie zou zich kunnen voorstellen dat een en ander gebeurt in overleg met winkeliers etc, die zich wellicht door het artikel in de krant aangesproken voelen en bereid zijn levensmiddelen en/of financiële middelen (extra) ter beschikking te stellen?
2. Als u niet bereid bent tot maatregelen op korte termijn, kunt u dan aangeven hoe om te gaan met de mensen die een beroep doen op de Voedselbank en nu nul op rekest krijgen.
3.. Bent u bereid om na de eerste nood met de leiding van de Voedselbank te werken aan een zodanige opzet dat in de toekomst inwoners niet meer voor een dichte deur komen? Het is ons bekend dat de samenwerking met de Voedselbank in het verleden niet altijd van een leien dakje is gegaan, maar misschien zijn er nu mogelijkheden om alsnog beter te gaan samenwerken.
4. Bent u bereid om binnen een aantal maanden het totale minimabeleid tegen het licht te houden, dit ook gezien in het licht van de aanstaande (rijks)bezuinigingen die mensen met lagere en zelfs middeninkomens heel direct gaan raken. Een en ander zou wellicht tijdens een informatiemarkt georganiseerd kunnen worden.
Gezien de nijpende situatie die dreigt te ontstaan, zou onze fractie het op prijs stellen dat het
College op zeer korte termijn in ieder geval de vragen 1 en 2 heel snel beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen Eén