Berichten

Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 2

RIJNSTREEKHOPPER   VERBIJSTERING,  BOOSHEID EN SCHANDE!!!

Door: Ank de Groot, Fractievoorzitter Alphen Eén

Gisterenavond vond in de commissievergadering de behandeling plaats van het rapport over het functioneren van de Rijnstreekhopper. Mijn inbreng treft u hierbij aan en kunt u nalezen.

Tijdens de vergadering heb ik buitengewoon verbaasd en heel boos gemaakt. Ik zal u uitleggen waarom….. Lees meer

Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1

Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén

Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009

We praten vanavond eindelijk over de Hopper maar dat is dus wel zo ongeveer  wel  8 jaar te laat.Al  maart 2001 zette ik in de commissie Bewonerszaken vraagtekens bij het functioneren van de Hopper maar gesteld werd dat het hier om aanloopproblemen ging. Die duren dan inmiddels nu 8 jaar.  Eind 2001/begin 2002 heb ik samen met mijn toenmalige fractie een uitgebreid onderzoek ingesteld. Honderden klachten zijn binnengekomen  en de meeste klachten gingen over te lange wachttijden. Een tot twee uur wachten bleek geen uitzondering. Ik heb het dus over eind 2001/begin 2002. Dit rapport is aan de wethouder aangeboden maar vervolgens is er niets mee gebeurd.In de daaropvolgende jaren hebben wij de kwestie rond de Hopper altijd aandachtig en kritisch gevolgd maar tot en met eind november 2008 tevergeefs. Lees meer

Zorgen onderzoek functioneren Rijstreekhopper

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 7 april 2009

Het college van B en W van de gemeenteAlphen aan den Rijn

Geacht college,

De fractie van Alphen Eén maakt zich ernstig zorgen naar aanleiding van de berichtgeving van hedenmorgen in AD/Groene Hart over het onderzoek naar het functioneren van de Rijnstreekhopper.In de raadsvergadering van januari 2009 is besloten over te gaan tot het instellen van een onderzoek naar het functioneren, dit naar aanleiding van een door Alphen Eén ingediende motie. Een rapportage van dit onderzoek zou eind april 2009 beschikbaar zijn. Nu lijkt het erop dat mensen niet durven te reageren uit angst voor represailles waardoor het onderzoek dreigt te mislukken.

Wij realiseren ons dat de rapportage waarschijnlijk eind april a.s beschikbaar zal zijn, echter indien mensen niet durfden te reageren, lijkt er weinig van een goede rapportage terecht te komen en zal er wellicht een gekleurde rapportage ontstaan. Wij maken ons al jaren zorgen over het functioneren van de Hopper en ook wij kennen de signalen van mensen die bang zijn voor represailles. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat het onderzoeksbureau het hele onderzoek anoniem zou opzetten, zodat iedereen (zowel gebruikers als chauffeurs en eventuele andere betrokkenen) zonder angst zouden kunnen reageren. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

– Is het onderzoek inderdaad zodanig anoniem opgezet dat mensen zonder angst voor represailles kunnen reageren? Voorzover wij weten, zou dat namelijk de opzet zijn. – Hebt u bij het door het college ingeschakelde onderzoeksbureau nagevraagd of zij dezelfde signalen ontvangen als het APG. Zo nee, bent u bereid dit alsnog na te vragen?

– Indien de eerste vraag met “nee” beantwoord wordt, bent u dan bereid het onderzoek opnieuw op te zetten waarbij anonimiteit gewaarborgd blijft voor diegenen die meewerken? Indien deze eerste vraag met “ja” wordt beantwoord, hoe kan het dan zo zijn dat mensen zich angstig voelen en niet durven te reageren. – Heeft het door het college ingeschakelde onderzoeksbureau het onderzoek al afgerond? In het licht van de opmerkingen van het APG van vandaag lijkt het er dan helaas op dat veel mensen niet hebben gereageerd, ondanks de klachten. – Bent u bereid om een dezer dagen via een persbericht aan te geven dat het hier om onderzoek gaat waarbij niemand bang hoeft te zijn voor represailles en daarbij voorts aan te geven dat het van het grootste belang is dat zoveel mogelijk mensen meewerken teneinde een goed inzicht te krijgen in het functioneren van de Rijnstreekhopper. Kortom, dus iedereen oproepen alsnog het formulier in te dienen!

Gezien de ernst van de situatie dringen wij aan op spoedige beantwoording van onze vragen, waarbij wij met name het persbericht buitengewoon belangrijk vinden.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,Fractievoorzitter Alphen Eén