Berichten

Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn

Door: Paul de Hoog

Er is iets grondig mis met de bestuurscultuur binnen Alphen en in het bijzonder binnen de Raad.

Vandaag zag ik een bericht van raadslid Ronald Geurts (SP) die dreigt aangifte te doen tegen Wil Verschuur (BA). Dit naar aanleiding van uitlatingen van Wil over de aangifte van Pauline Heijkoop (D66) tegen haar wegens bedreiging.

Dit weer naar aanleiding van een langslepende discussie over het functioneren van de griffier en de griffie, een discussie die steeds meer verhit raakt en uit de hand loopt. De reactie van de burgemeester beperkt zich vooralsnog tot het binnenskamers willen houden van de discussie en er een duur bureau opzetten, dat ongetwijfeld met een rapport komt en dan is het weer afgedaan. De Nederlandse methode bij uitstek, die echter het probleem dat er is, namelijk de verstoorde verhoudingen, niet op zal lossen. De brand gaat ondergronds verder.

Nu is deze burgemeester natuurlijk een passant die even op de winkel moet passen tot er een echte nieuwe burgemeester komt maar dat zou hem ook de ruimte moeten geven om te zoeken naar een echte oplossing, in plaats van pappen en nathouden.

De aanleiding, niet de oorzaak, van het geruzie is de aangifte van Pauline Heijkoop.

De discussie die hier de aanleiding voor is is hoog opgelopen en de stijl van debatteren verdient niet de schoonheidsprijs. Iedereen weet dat Wil niet de meest fijnzinnige in het debat is maar iedereen weet ook dat er van een serieuze bedreiging (in strafrechtelijke zin) nooit sprake kan zijn. Waarom dan toch aangifte? Naar mijn mening heeft D66 de aangifte ten onrechte ingezet als politiek instrument omdat het functioneren van Pauline Heijkoop erg onder druk stond, zeker als voorzitter van de werkgeverscommissie. Zij heeft zich eerder opgesteld als belangenbehartiger van de griffier dan als werkgever. Door dit gebrek aan professionaliteit is de werkgeverscommissie mede onderdeel van het debat over het functioneren geworden. Het feit dat een ander lid van de werkgeverscommissie over medewerkers van de griffie spreekt als rotte appels geeft wel aan dat de emotie het inmiddels van de zorgvuldigheid heeft gewonnen.

Wat nu als de aangifte niet tot vervolging of veroordeling leidt? Trekt Pauline Heijkoop dan haar conclusies en stapt ze op? Het zou haar sieren, maar het pluche plakt. Ik kan nu al de excuses verzinnen waarom ze dat niet zal doen.

Ondertussen leidt dit hele circus af van waar het nu echt om gaat. Het functioneren van de griffier en griffie en de bestuurscultuur.

RijnGouweLokaal heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in het functioneren van de griffier. De griffier zou in staat moeten zijn adequaat leiding te geven aan de griffie en zou onrust en escalatie moeten voorkomen dan wel oplossen. Uit eigen waarneming en door ons geraadpleegde bronnen blijkt dat dit niet het geval is. Wij hebben er geen vertrouwen in dat dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn. Dit standpunt wordt in min of meerdere mate door 6 partijen in de raad gedeeld. Ook de werkgeverscommissie vervult haar rol niet goed. Zij weet op onvoldoende objectieve wijze haar rol in te vullen en de griffier aan te sturen. Het lijkt erop dat deze commissie niet langer de brug kan vormen die zij moet zijn tussen de raad en griffier, maar onderdeel is geworden van het functioneringsprobleem van de griffie(r). Terugtreden van de commissie zou een begin kunnen zijn van een oplossing.

De bestuurscultuur is het andere grote probleem. De burgemeester heeft het idee dit met een paar zogenaamde heidagen van de raad op te kunnen lossen. Dat is een illusie. Het zal leiden tot een oppervlakkig toedekken van de problemen, misschien net zo lang tot er een nieuwe burgemeester is. Daar werkt RijnGouweLokaal niet aan mee. Voor een theatervoorstelling gaan wij wel naar het Castellumtheater!

Campagne: RijnGouweLokaal ‘omsingelt’ PvdA-leider Diederik Samson

RijnGouwelokaal op campagne!

Aangezien landelijke partijen hun ‘leiders’ naar de gemeente Alphen aan den Rijn sturen, gingen wij maar eens met hen op de foto;).

P1010408

 

Jan de Groot en Paul de Hoog samen aan het campagne voeren! Op de achtergrond blaast Harry Slagter ballonnen op.

P1010409

Harry, Marja, Wim, Paul en Jan delen violen uit aan voorbijgangers. Met steun van Sandra, JAn en Ineke raken zij binnen twee uur 500 violen kwijt met een paars randje.

P1010411

Is het de ‘Sint’ die daar staat? Die is nog in Spanje. Nee, het is een verdwaalde leider van de PvdA uit Den Haag die de weg zoekt. Paul de Hoog wijst Samson de weg met onze partijkleuren.

 

 

P1010412

 

RijnGouwelokaal en de SP sluiten de PvdA-leider in. Wim van der Helm (  RijnGouweLokaal ) en Martijn Zohlandt ( SP ) omsingelen PvdA-leider Diederik Samson.

P1010413

Diederik Samsom kan maar niet kiezen. Wordt het RijnGouwelokaal of de SP waarvoor hij campagne wilt voeren?

 

 

 

P1010414 P1010415

 

Onderhandelingen tussen de SP, RijnGouwelokaal en PvdA voor een nieuw sociaal college in de gemeente Alphen aan den Rijn. De vraag is echter of zowel RijnGouweLokaal met de PvdA willen regeren in Alphen na al die mislukte geldverslindende projecten van de PvdA.

Harry Slagter en Diederik Samson wisselen elkaars gegevens uit. Harry vertelde namelijk tegen Diederik dat de PvdA rozen snel verwelken vanwege de loze verkiezingsbeloftes van de PvdA.  Als oud-bloemenboer weet hij wel hoe je rozen lang ‘goed’ kan houden.

P1010416 P1010417

Wim Roest kijkt bedenkelijk. Je ziet hem denken. Ik denk dat het PvdA-feestje door RijnGouweLokaal en de SP verstoord is. Jan de Groot en Paul de Hoog verstoren  graag PvdA-feestjes;)

P1010418 P1010420 P1010421

Een verdwaalde VVD’er die de sociale weg vraagt aan lokale PvdA-leden.

Foto’s gemaakt door Sandra.

Redactie: Jan de Groot

 

Campagne Zaterdag 26 oktober: We waren er weer!

Wat ons opviel is dat zo weinig partijen momenteel zichtbaar en actief op straat folderen. RijnGouweLokaal is natuurlijk wel zichtbaar en actief voor u bezig!

Lees meer

Herindeling / fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Inbreng Paul de Hoog tijdens de laatste raadsvergadering

Voorzitter

Op dit ogenblik zetten waarschijnlijk in heel Nederland mensen hun huis te koop met maar één idee, verhuizen naar ABR. Dat kan niet anders na het lezen van de reclamefolder die wij strategische visie dan wel herindelingontwerp noemen. Een folder die mij deed terugdenken aan de hoogtijdagen van verkopers van woekerpolissen en we weten hoe het daarmee is afgelopen.

Dit hele proces kenmerkt zich door tunnelvisie, doelredeneringen en het minimaliseren van de inspraak en betrokkenheid van burgers en raden.

Lees meer

Bindend referendum over het waterfront/ Het accomodatiebeleid, de Ridder en Elckerlyc

Alphen Een wil een bindend referendum over het Waterfront

Alphen Een is voor een referendum en heeft dat altijd al uitgedragen. Niet alleen over dit onderwerp trouwens maar over vele onderwerpen. D66 die pretendeert de partij van het referendum te zijn vond het tot voor kort niet nodig en vond de burger daar blijkbaar te dom voor want alle voorstellen zijn consequent naar de prullenbak verwezen. Maar nu vlak voor de verkiezingen wil men scoren daar waar D66 het de afgelopen vier jaar en trouwens ook de vier jaar daarvoor heeft laten liggen. Ongetwijfeld een oprisping en na 3 maart heeft de burger het bij deze partij weer voor het nakijken.

Lees meer