Berichten

Voorgenomen bouwplannen Lage Zijde

Gedachten van Daedalus

Zijn de voorgenomen bouwplannen op de ‘Lage Zijde’ van het Alphense ‘Woon- Koop- en Uitgaan centrum’ een verbetering of moet dat “Nu Anders”! De bouwactiviteiten en de overlast op de Hoge Zijde van onze Alphense woon en koopcentrum naderen langzaam maar zeker de hoogste betontop. Het zal dan ook niet lang meer duren eer de eerste bewoners het ‘Steppe Stone’ gaan bevolken en dan dagelijks de klagende geluiden bij de brug der zuchten moeten aanhoren. Vast ook gelijk het hart vasthouden als een overvolle stadsbus of scheurende scooter zich met hoge snelheid en oorverdovend rookpluimgeronk door de wegspringende zuch-tende voetgangers wurmt. Dan heb ik het nog niet eens over de dode hoek bij de kopgevel van de Steppe Stone gehad. Dat is de S bocht die zonder uitzicht op tegemoet komende fietsers of overstekende voetgangers genomen moet worden op de kruising Julianastraat/ Castellumstraat/ Doelmanstraat. Dat kan op die plek nooit lang meer goed gaan zeggen vele wandelende zuchtenden en dat willen ze nu andersAls onze alsmaar zachter wordende winters de bouwvakkers ook nog goed gezind blijft, niet alleen de Steppe Stone bewoners al in het voorjaar van 2005 mee kunnen deinen op de (muzikale) geluiden vanuit het “Castellum theater” aan het Rijnpleintje. Zelfs in de nachtelijke uurtjes het gelal en gebral vanuit de horecastraat in alle toon-aarden kunnen beluisteren. En dat kunnen ze binnenkort ook nog op een speeltje van een mediagigant vastleggen als die tenminste zijn Castellumpoortjes wagenwijd openzet.

Volgens Pieter Haas, een van de bazen, kunnen Alphenaren straks profiteren van heel lage speeltjesprijzen. (foto Stadshart)

Vele bouwlustige ontwikkelaars en beleggers kijken dus al maandenlang rijk-rekenend uit naar de “Lage Zijde” want daar valt ook nog ‘goudgeld’ te verdienen. Maar voor dat gouden geld moet er wel opnieuw heel wat van het “Alphens erfgoed” tegen de vlakte. De vraag is dus of de Alphenaren dat nog wel pikken en of dat nu anders moet!Het college van B. en W. (wethouders zijn tegenwoordig door de invoering van het dualisme de zetbazen van de raad) hebben daarom alleen al bedacht dat we het verlies van ons heilig Alphens erfgoed eerst moeten herijken alvorens het voor eeuwig van de kaart te vegen. Herijken is trouwens wel slim bedacht. Want dan hoef je de mensen die het bureau van de nog niet transparante ‘Directie Stadshart’ bevolken, nog niet de zak te geven. Of dat wel zo slim is zal nog moeten blijken want de bezuinigingen liegen er niet om. Je moet je daarbij ook nog afvragen of we in deze decennia nog meer op de schop willen hebben?

Bovenstaande ontwikkelingen in de Lage Zijde is door een raadsmeerderheid in 1996 besloten.Maar dat was toen en het is nu anders! Immers, de economie schommelt al enige jaren weer om de nullijn en de bezuinigingen op ‘Welzijn’ vliegen alsmaar de pan uit. Terugdringen van de werkloosheid en armoedebestrijding zijn geen modewoorden waar je politieke sier mee moet maken want het is de realiteit van elke dag. De netto bestedingen van een grote groep mensen in het Alphense holt alsmaar achteruit en het is elke nieuwe dag moeilijker om de kop nog boven water te houden. De winkeliers krijgen het daardoor flink voor de kiezen en in het centrum is het al enige tijd een komen en gaan van dagwinkeltjes. Is het dan niet verstandiger om een pas op de plaats te maken aan de Lage zijde?

Persbericht Alphen één inzake openbaarheid behandeling dossier Lage Zijde

De fractie van Alphen Eén heeft vandaag het college verzocht de plannen voor wat betreft de Lage Zijde niet meer in beslotenheid te behandelen maar de discussie in alle openbaarheid te voeren. De fractie vindt het onaanvaardbaar dat plannen met een dergelijke impact besloten worden behandeld. De fractie wil dan ook dat de geplande besloten commissievergadering van 19 september 2005 openbaar is zodat iedere burger van Alphen aan den Rijn kennis kan nemen van de plannen en de eventuele consequenties die deze plannen hebben voor met name de bewoners in het plangebied.

Lees meer

Onvrede politieke besluiten lage zijde

Bent u ook zo ontevreden met de politieke besluiten rondom de Lage Zijde ?

Onlangs zijn de bouwplannen voor de Lage Zijde in de Gemeenteraad besproken en vastgesteld. Toen deze plannen bekend werden hebben wij de bewoners in gebouw Nabij geïnformeerd. Ook hebben wij in een enquête gevraagd naar uw mening. Op deze enquête is door velen gereageerd en we hebben de uitkomsten van deze enquête meegenomen in ons standpunt over de Lage Zijde. U bleek in overgrote meerderheid erg gehecht aan de karakteristieke kleinschalige dorpssfeer van de Lage Zijde. Lees meer

Uitnodiging Bewonersoverleg 17 oktober 2005

Aan de bewoners en winkeliers van de Lage Zijde.

Nu de vernieuwing van de Hoge Zijde nagenoeg is afgerond maakt de gemeente plannen om de Lage Zijde aan te passen. Dat is dus het gebied waarin u woont. In de pers zijn daarover al enkele artikelen verschenen en ook op TV West is er aandacht aan besteed.

Als grootste lokale fractie “Alphen Eén” willen wij graag met u overleg-gen hoe uw wensen kunnen worden ingepast in de komende gemeentelijke plannen. Alhoewel de gemeente officieel nog geen exacte ideeën bekend heeft gemaakt zijn in de pers wel een aantal mogelijke bouwactiviteiten genoemd.

Om uw mening te peilen, en uw visie aangaande de inrichting van de Lage Zijde te horen, organiseert de fractie van “Alphen Eén” een inspraak-avond om samen met u te discussiëren over de toekomst van uw buurt. Dat maakt het voor onze fractie mogelijk om in de discussie met het College uw plannen en wensen voor de Lage Zijde te laten horen.

Kom naar deze bijeenkomst en laat uw stem horen zodat uw buurt wordt verbouwd op een manier, die aansluit bij uw wensen. Het bewonersoverleg vindt plaats op maandagavond 17 oktober a.s. om 20.00 uur in het gebouw “Dames van Alphen “ Lauraplein 2, 2406 BB Alphen aan den Rijn. (het oude NABIJ).

Wij rekenen op uw komst.