Berichten

Kunst en Cultuur: bevordering van Kunst en Cultuur Standpunten RijnGouwelokaal

Bevordering van kunst en cultuur

 

Activiteiten op cultureel gebied worden tegen redelijke kosten toegankelijk gemaakt voor alle burgers. Het aanbod dient zoveel mogelijk laagdrempelig te zijn.

Binnen de gemeente worden voldoende mogelijkheden van expositie van kunst gerealiseerd. Ook actieve participatie wordt bevorderd. Denk aan de vele activiteiten van Parkexpressie en de muziekschool. Uitbreiding naar Boskoop en Rijnwoude wordt nagestreefd. Er moet, ook in het subsidiebeleid, worden ingezet op een breed aanbod van kunst en cultuur. Breed in aanbod en in spreiding over de gemeente en de kernen. Daarbij kan gedacht worden aan de beeldende kunsten, uitvoerende kunsten maar ook (internationale) culturele activiteiten en uitwisselingen. Er moeten voldoende (fysieke) ruimten te komen om kunst en cultuur te beoefenen en te consumeren.

 

De verenigingen gericht op amateurkunst moeten verder versterkt worden, ook financieel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan toneel, maar ook aan de vele koren. Ook deze dragen immers op grote schaal bij aan de leefbaarheid van de kernen en dus van de gemeente als geheel.

 

Kunst moet een meer prominente plaats krijgen in de openbare ruimte.

 

In het centrum maar ook in de wijken. RijnGouweLokaal wil dat de gemeente een project kunst in de wijk start en daar geld voor vrij maakt. In dit project kunnen bewoners met deskundige begeleiding zelf bepalen hoe kunst tot een onderdeel van hun leefomgeving gemaakt kan worden. Mogelijk kan dit worden gekoppeld aan een uit te schrijven prijsvraag.

 

RijnGouweLokaal is voor een plein dat voldoet aan de normen voor het houden van een taptoe, zodat ook in de toekomst bij een eventuele herinrichting van het Thorbeckeplein de Alphense taptoe niet verloren gaat.

 

Er kan naar onze mening nog een efficiencyslag gemaakt worden door betere samenwerking tussen de diverse culturele instellingen, al dan niet binnen een koepelorganisatie. De gemeente stimuleert en faciliteert actief een dergelijke verdergaande samenwerking.

Kunst & Cultuur: Algemeen standpunt RijnGouwelokaal

Cultuur in al haar verschijningvormen en diversiteit vormt het cement dat onze multiculturele samenleving bijeenhoudt.

Zekere in deze tijden van crises is het investeren in kunst en cultuur en de betrokkenheid van alle Alphenaren daarbij van groot belang, of dat nu is in het maken van kunst en cultuur of het genieten ervan. Wat wij nu afbreken is immers voorgoed verloren ook voor de generaties na ons.