Berichten

Koopzondagen: Voor of Tegen!?

De inbreng van Ank de Groot-Slagter tijdens de laatste commissievergadering.

KOOPZONDAGEN IN DE GEMEENTERAAD

In de afgelopen ronde tafel bijeenkomst is er uitgebreid uitgesproken over de
koopzondagen. Er liggen drie varianten: de winkels alle zondagen open, 18
zondagen open of 12 zondagen open. Er waren diverse insprekers, waaronder
een afgevaardigde van een grote supermarkt en een bestuurslid van de VOA,
eveneens eigenaar van een grote supermarkt. Verder was er een winkelier uit
Benthuizen en iemand de sprak namens de kerken in Benthuizen. Het is de
bedoeling dat de gemeenteraad op 26 maart a.s. een beslissing neemt
Namens RijnGouweLokaal heb ik een eerste reactie naar voren gebracht.
RijnGouweLokaal heeft overigens nog geen definitief standpunt ingenomen
omdat wij eerst de resultaten van de ronde tafel bijeenkomst nog in de fractie
willen bespreken. Wel is al uit een eerdere inventarisatie gebleken dat fractie
en steunfractie 52 koopzondagen voor alle winkels in Alphen (veel) te veel
vinden.
Voor- en tegenstanders hebben allemaal een punt.
Het is ieders eigen vrijheid om wel of niet te gaan winkelen, dus waarom
moeilijk doen. Wie zijn wij om anderen tegen te houden om op zondag te gaan
winkelen. Ik kan en wil mensen niet verplichten om op zondag culturele dingen
te doen, naar de kerk te gaan, aan sport te doen of op familiebezoek te gaan.
Dat laatste kan voor sommige mensen trouwens helemaal niet zo’n leuke
bezigheid zijn
Iedereen moet zelf weten hoe hij of zij de zondag wil doorbrengen.
Echter, de vrijheid van de een is de onvrijheid van de ander. Winkelpersoneel
moet op zondag gaan werken. Er wordt wel gesteld dat het niet verplicht wordt
maar dat is nog maar de vraag. Nu niet verplicht en wellicht aantrekkelijk
omdat er nog een toeslag geldt. Straks verplicht werken op zondag zonder
toeslag. Want de zondag wordt door steeds meer werkgevers gezien als een
“normale” dag waarvoor geen extra toeslag wordt betaald. Blijft het dan nog
steeds zo aantrekkelijk voor werknemers om op zondag te werken? Ik waag dat
te betwijfelen.
Ik mis een onderscheid in winkels. Bouwmarkten, tuincentra en supermarkten
zouden wellicht meer open kunnen dan de overige winkels. Wekelijks een
koopzondag voor alle winkels open lijkt mij heel erg veel. Er zal wellicht sprake
zijn van een hele kleine omzetverhoging want de mensen zullen niet meer maar
op andere tijden gaan winkelen, dus het is maar de vraag of er meer geld wordt
uitgegeven. Je kunt je geld maar eenmaal uitgeven.
En gaat iedereen meedoen. Zeker als het elke zondag wordt, verwacht ik dat
niet.
Concurrentie op internet vind ik geen stek argument. Het internet is 24 uur per
dag te bereiken en daar kunnen winkels ook niet tegenop. En als de omzet van
de supermarkten echt afhangt van die vijf extra uren op koopzondag, zou dat
toch een trieste zaak zijn.
Het Alphense centrum is al jaren ontzettend ongezellig en nodigt niet uit tot
leuk winkelen. Dat verandert echt niet door extra koopzondagen. De beleving is
weg, dus kun je net zo goed achter je computer iets op internet bestellen.
En hoe gaat het verder? In de toekomst de bibliotheek open op zondag? En
uiteraard dan ook het stadskantoor want er zijn vast wel mensen die hun
paspoort op zondag willen halen.
Wat doen we met de kernen? Als men niet open wil, dan toch niet. Ik heb er het
volste begrip voor dat Benthuizen bijvoorbeeld niets voelt voor een
koopzondag.
Wat doen we met parkeren op zondag? Gaan we betaald parkeren om zo de
inkomsten van het parkeerbedrijf weer wat op te krikken of blijft het gratis om
het winkelen aantrekkelijk te maken?
Uit de gehouden enquête blijkt dat er een meerderheid van de Alphense
bevolking voor openstelling is op zondag. Maar of ze dan ook daadwerkelijk
gaan winkelen is de vraag.
Gewoon 1 dag in de week zonder de gehaaste 24 uurs economie en drukte op
straat spreekt mij best aan. Uitzonderingen voor bepaalde winkels en de kleine
kernen moeten mogelij zijn. Op de 12 of 18 zondagen dat de winkels open
mogen zijn (NB: lees mogen en niet moeten) maken we er met leuke activiteiten
(gezellige themamarkten, kinderactiviteiten, optredens in theater etc) prima
Alphense dagen van! En de kerken zijn de hele dag open voor een moment van
rust en bezinning met een mooi orgelconcert!

 

Extra koopzondag 30 september

Alphen aan den Rijn, 25 september 2012

Het college van B en W

Geacht College,

Bij de griffie had ik al aangegeven dat onze fractie in de raadsvergadering vragen wil stellen over de mededeling van de extra koopzondag op zondag 30 september a.s.

In de mededeling die wij van de griffie ontvingen en in het besluitformulier staat vermeld “dat bij Winkeliersvereniging Rijnplein een verzoek is binnengekomen van enkele Alphense Verenigingen om een Alphense Verenigingendag op het Rijnplein te organiseren. De winkeliers zijn bereid dit te steunen door middel van het plaatsen van enkele attracties.

Om extra publiek te trekken verzoekt de winkeliersvereniging om op deze zondag de winkels voor het publiek geopend te mogen hebben. In de Verordening Winkeltijden Alphen aan den Rijn is in artikel 4 bepaald dat een ontheffing ten behoeve van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard kan worden verleend in geval van onder andere feestelijkheden en bijeenkomsten. Het college heeft besloten om voor deze bijzondere gelegenheid ontheffing te verlenen voor het houden van een koopzondag op 30 september 2012 voor de winkels in het centrum onder de voorwaard dat de evenementenvergunning wordt verleend voor het evenement “De Verenigingen Presentatie” op diezelfde dag.”

Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik de volgende vragen.

Welke verenigingen hebben dit verzoek gedaan aan de Winkeliersvereniging? Graag ontvang ik kopieën van dit verzoek.

Wat zijn de overige activiteiten van dit evenement?

Is de vergunning inmiddels verleend?

Hoe staat het met de precedentwerking? Volgende maand willen weer anderen iets organiseren dat winkels willen ondersteunen en zodoende ook op zondag open te gaan?

Het collegebesluit dateert van 11 september jl. en dat lijkt mij overigens rijkelijk laat om een en ander nog te plannen als de evenementenvergunning op die dag nog niet rond was.

Ik stel deze vragen niet voor niets. Ik heb in het raadsinformatiesysteem het collegebesluit erbij gezocht en ik trof een bijlage aan. Uit de bijlage blijkt helemaal niets van een aanvraag van een Verenigingen Presentatie. Het is een verzoek van de VOA gedateerd 21 juni 2012 aan wethouder Hoekstra waarin wordt gevraagd om de zondag voorafgaande aan de BTW-verhoging (30 september 2012) te gebruiken als een eenmalige verkoopklapper. Ook het Rijnplein heeft dit verzoek bij de VOA ingediend. Zowel VOA als het Rijnplein zijn er geen voorstander van om op de 1e zondag van de maand (7 oktober 2012) niet open te gaan. Om die reden het verzoek voor een eenmalige extra koopzondagvrijstelling inzake de BTW-verhoging.

Laat duidelijk zijn, ik heb begrip voor de detailhandel en ik snap best dat ze die zondag nog willen profiteren van de lage BTW. Ik heb daar ook geen problemen mee en wat mij betreft

mogen ze 30 september a.s. open zijn. Wel heb ik problemen met de wijze waarop u dit besluit aan de raad meldt. Onder het mom van een Verenigingen Presentatie wordt een extra koopzondag geregeld. Inmiddels hangen in De Aarhof aanplakbiljetten dat het aanstaande zondag extra koopzondag is. Over een Verenigingen Presentatie zag ik niets.

Ik wil vóór de raadsvergadering duidelijkheid over deze extra koopzondag en wat er precies aan de hand is. Waarom niet gewoon open en eerlijk hierover communiceren en aangeven dat de gemeente de detailhandel in deze tijd wel een extra handje wil helpen door een extra koopzondag in verband met de BTW verhoging op 1 oktober a.s., zodat de inwoners eventueel nog van een lagere BTW kunnen profiteren.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,

mede namens Wil Verschuur