Berichten

Opiniërende discussie Wiebel Wiebel

Opiniërende discussie Wiebel Wiebel

Inbreng Jan de Groot

Langzamerhand lijkt het erop dat het in Alphen weer gaat bruisen.  Alphen 1 heeft dan ook geen bezwaar als Wiebelwiebel naast het kinderspeelparadijs meer horeca gerelateerde activiteiten gaat organiseren. Het verzoek ziet op het wijzigen van het gebruik, zodat niet alleen kinderspeelparadijs wordt toegestaan maar ook de hoofdfuncties Cultuur & Ontspanning, Horeca en Recreatie. Wel is onze fractie van mening dat de gebroeders Laros activiteiten ondernemen die een aanvulling zijn op de Alphense horeca. Er worden te weinig activiteiten gereorganiseerd voor de doelgroep 40-plus. Wet en Wild richt zich voornamelijk op trendy jongeren en jong volwassenen.  Onze fractie is dan ook van mening dat wij geen voorstander zijn van eenheidsworst. Activiteiten moeten een aanvulling zijn van het recreatieve karakter van de Zegersloot met name in de zomer. Waarbij de regels wat betreft geluidsoverlast en openingstijden helder dienen te zijn. Aangezien Wiebelwiebel een bestaande locatie is, willen wij het college dus verzoeken om de situatie te legitimeren. Wij hebben als Alphen 1 geen zin in een eindeloze discussie zoals bij Studio Oosterman in het verleden. Hebben wij als raad hiervan nou niet geleerd? Als de gebroeders de gebroeders Laros een boterham kunnen verdienen met extra activiteiten prima, maar leg dat eens en voor altijd duidelijk vast. Ik kan me al die avonden met de vele insprekers nog wel heugen. Wel of geen terras/ wel of geen theehuis. Het is niet onze taak om ons met details bezig te houden. Onze voorwaarde is wel dat het gebied voor alle Alphenaren is. Het grondgebruik moet dus niet permanent worden en dat moet ook zo blijven. Zeker omdat er dit gebied ook ballonvaarten worden georganiseerd. Het openbare karakter van het gebied moet daarom ook behouden worden. Wij hopen namelijk niet dat door het niet doorgaan van de wijziging dat Wiebelewiebel failliet gaat. Elke nieuwe ondernemer zou dan ook eisen hebben op gebied van horeca. Het zou zonde zijn van het pand. Wij verzoeken het college dan ook om op korte termijn te komen met een voorstel over welke plekken er in aanmerking komen voor nieuwe activiteiten, welke gewenste functies nog mogelijk zijn etc. in relatie tot de bestaande voorzieningen in dat gebied.

Uit de discussie bleek dat de meerderheid van de commissieleden geen onoverkomenlijke bezwaren had voor uitbreiding van de horeca activiteiten.  Wel hadden de meeste commissieleden moeite met outdoor activiteiten. Immers deze zou gaan plaats op het openbare terrein naast Wiebel Wiebel.

Binnenkort gaat de fractie van Alphen 1 op werkbezoek bij Wiebel Wiebel

Aansluiting op het Nachtnet en Het Kasteel

Alphen 1 blijft van mening dat aansluiting op het nachtnet in een breder
perspectief moet worden gezien en natuurlijk moet ook het signaal van
Kasteel mee worden genomen. Jongeren zullen Alphen uitgaan maar andere
jongeren zullen juist naar Alphen toekomen. Voor Het Kasteel hoeft dat dus
niet per se negatief uit te vallen.  Indien het de gemeente Alphen zou gaan
lukken door middel van een sterke lobby bij de NS aansluiting op het
nachtnet te realiseren, dan moeten de voors en tegens afgewogen worden.

Misschien een referendum onder jongeren?

 

Jan de Groot

Lees meer