Berichten

Dat vindt RijnGouweLokaal!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Gratis parkeren of toch niet?

 Dit was de week van het gratis parkeren, een opgestapte wethouder en de macht van de VOA achter de schermen.

 

Laat ik beginnen met het gratis parkeren. Natuurlijk wil RijnGouweLokaal gratis parkeren. Lees ons verkiezingsprogramma maar. Gratis parkeren voor al die inwoners in het centrum die op dit moment € 36,00 per jaar per vergunning betalen en nog eens € 36,00 per jaar voor een bezoekersvergunning. Waarom? Gewoon omdat je in het centrum woont. Heb je dan een parkeerplaats voor je deur? Nee dat niet, op bepaalde tijdstippen blijf je rondjes rijden op zoek naar een plekje in de buurt.

Dus die vorm van gratis parkeren juichen wij van harte toe.

Maar helaas ging het hier niet over. Er moet gratis geparkeerd gaan worden in het centrum om het stadshart een impuls te geven na jaren wanbeleid en hoogmoedswaanzin.

Maar ja, gratis is natuurlijk niet gratis. Het gaat de gemeente per jaar zeker

€ 2 miljoen per jaar kosten, ervan uitgaande dat de eerste twee uren gratis worden. En dat bedrag zal ergens vandaan moeten komen. Een kleine rekensom leert dat dit per inwoner dan ongeveer € 18,50 gaat kosten, waarbij alle kernen meebetalen. Een gezin met drie personen gaat dan per jaar € 55,00 meer betalen. Als je de kernen niet meerekent en alleen uitgaat van de oude gemeente Alphen aan den Rijn gaat dat per huishouden van drie personen ongeveer € 80,00 per jaar kosten. Hoezo gratis? Voor de inwoners van het centrum komt dit nog eens bovenop de bedragen die zij nu al betalen.

En wat gebeurt er als het parkeren gratis wordt? Lopen we dan niet het risico dat mensen die nu de fiets nemen voor het gemak de auto pakken met als gevolg nog meer extra parkeerdruk. Let wel: dit zijn dus geen nieuwe klanten die voor extra omzet zorgen. En waarom zouden Alphenaren meer gemeentelijke lasten moeten gaan betalen voor gebruikers die niet uit Alphen komen.

Zou gratis parkeren het centrum echt aantrekkelijker maken? In Nederland zijn diverse onderzoeken geweest naar gratis parkeren. Men verschilt van mening maar over het algemeen is men het erover eens dat alleen gratis parkeren een centrum niet aantrekkelijker aanmaakt. Winkelaanbod, activiteiten en gezelligheid zijn minstens even belangrijk.

RijnGouweLokaal is dus alleen voor gratis parkeren voor de bewoners in het centrum van Alphen aan den Rijn. Iedereen die verder een bezoek aan het centrum brengt, betaal gewoon parkeergeld. En als de winkeliers dat niet willen, dan zullen ze zelf door acties (bij bepaalde aankopen teruggave van parkeergeld) zelf voor een oplossing moeten zorgen.

En dan het aftreden van wethouder Hoekstra, de macht van de VOA en hoe nu verder.

Binnen de collegepartijen zou al een aantal weken een voorstel circuleren over gratis parkeren. Het zou volgens diverse partijen nog niet voldragen zijn. De oppositiepartijen kennen dit voorstel niet. Het heeft in ieder geval geleid tot het aftreden van wethouder Hoekstra. Een wethouder die veel onder vuur heeft gelegen over diverse onderwerpen en ook via de social media vaak de gebeten hond was.

RijnGouweLokaal was het vaak niet met hem eens (onzinnige Maximabrug) maar waardeerden wel het feit dat hij na heftige discussies over de afvalpas tot behoorlijke aanpassingen is gekomen. Uit de discussie in de gemeenteraad bleek ook dat bij de discussie over het gratis parkeren de VOA een grote rol speelde. In de achterkamertjes lijkt er veel met de VOA te zijn besproken.

Ik heb nog nooit zo vaak de woorden “VOA” gehoord als in deze discussie. Eigenlijk had ik het gevoel dat het college ook wel gratis wil parkeren, maar dat men de mensen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen geen hogere lasten in het vooruitzicht wil stellen.

Het was een vervelend potje “zwarte pieten” met alleen maar verliezers.

De VVD is opgestapt, D’66 is een raadslid kwijt, het CDA is een raadslid kwijt, dus van de ruimte meerderheid van 25 zetels is er nu sprake van een minderheid van 18 zetels. Toch wil RijnGouweLokaal geen nieuwe wethouder en/of nieuwe collegepartijen. Het is nog 7 maanden tot de volgende verkiezingen en de nog overige collegeleden moeten de portefeuille maar verdelen. Verder zullen de overblijvende collegepartijen goed moeten nadenken over de voorstellen die nog behandeld moeten worden. Dus geen dichtgetimmerde voorstellen zonder enige ruimte voor verandering, maar zoeken naar een meerderheid op basis van de inhoud. RijnGouweLokaal heeft niet op voorhand gedoogsteun toegezegd, maar zal kritisch kijken naar de inhoud. Wel is het natuurlijk leuk dat zelfs 1 of 2 zetels de komende maanden het verschil kan maken. We hebben er zin in!

 

 

Extra koopzondag 30 september

Alphen aan den Rijn, 25 september 2012

Het college van B en W

Geacht College,

Bij de griffie had ik al aangegeven dat onze fractie in de raadsvergadering vragen wil stellen over de mededeling van de extra koopzondag op zondag 30 september a.s.

In de mededeling die wij van de griffie ontvingen en in het besluitformulier staat vermeld “dat bij Winkeliersvereniging Rijnplein een verzoek is binnengekomen van enkele Alphense Verenigingen om een Alphense Verenigingendag op het Rijnplein te organiseren. De winkeliers zijn bereid dit te steunen door middel van het plaatsen van enkele attracties.

Om extra publiek te trekken verzoekt de winkeliersvereniging om op deze zondag de winkels voor het publiek geopend te mogen hebben. In de Verordening Winkeltijden Alphen aan den Rijn is in artikel 4 bepaald dat een ontheffing ten behoeve van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard kan worden verleend in geval van onder andere feestelijkheden en bijeenkomsten. Het college heeft besloten om voor deze bijzondere gelegenheid ontheffing te verlenen voor het houden van een koopzondag op 30 september 2012 voor de winkels in het centrum onder de voorwaard dat de evenementenvergunning wordt verleend voor het evenement “De Verenigingen Presentatie” op diezelfde dag.”

Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik de volgende vragen.

Welke verenigingen hebben dit verzoek gedaan aan de Winkeliersvereniging? Graag ontvang ik kopieën van dit verzoek.

Wat zijn de overige activiteiten van dit evenement?

Is de vergunning inmiddels verleend?

Hoe staat het met de precedentwerking? Volgende maand willen weer anderen iets organiseren dat winkels willen ondersteunen en zodoende ook op zondag open te gaan?

Het collegebesluit dateert van 11 september jl. en dat lijkt mij overigens rijkelijk laat om een en ander nog te plannen als de evenementenvergunning op die dag nog niet rond was.

Ik stel deze vragen niet voor niets. Ik heb in het raadsinformatiesysteem het collegebesluit erbij gezocht en ik trof een bijlage aan. Uit de bijlage blijkt helemaal niets van een aanvraag van een Verenigingen Presentatie. Het is een verzoek van de VOA gedateerd 21 juni 2012 aan wethouder Hoekstra waarin wordt gevraagd om de zondag voorafgaande aan de BTW-verhoging (30 september 2012) te gebruiken als een eenmalige verkoopklapper. Ook het Rijnplein heeft dit verzoek bij de VOA ingediend. Zowel VOA als het Rijnplein zijn er geen voorstander van om op de 1e zondag van de maand (7 oktober 2012) niet open te gaan. Om die reden het verzoek voor een eenmalige extra koopzondagvrijstelling inzake de BTW-verhoging.

Laat duidelijk zijn, ik heb begrip voor de detailhandel en ik snap best dat ze die zondag nog willen profiteren van de lage BTW. Ik heb daar ook geen problemen mee en wat mij betreft

mogen ze 30 september a.s. open zijn. Wel heb ik problemen met de wijze waarop u dit besluit aan de raad meldt. Onder het mom van een Verenigingen Presentatie wordt een extra koopzondag geregeld. Inmiddels hangen in De Aarhof aanplakbiljetten dat het aanstaande zondag extra koopzondag is. Over een Verenigingen Presentatie zag ik niets.

Ik wil vóór de raadsvergadering duidelijkheid over deze extra koopzondag en wat er precies aan de hand is. Waarom niet gewoon open en eerlijk hierover communiceren en aangeven dat de gemeente de detailhandel in deze tijd wel een extra handje wil helpen door een extra koopzondag in verband met de BTW verhoging op 1 oktober a.s., zodat de inwoners eventueel nog van een lagere BTW kunnen profiteren.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,

mede namens Wil Verschuur