Berichten

Wij feliciteren opa Henk met zijn 65e verjaardag!

De fractie van Alphen 1 feliciteert Henk van der Zanden.

Hierbij een lied dat gezongen is tijdens Henk zijn verjaardag.

– Julianabrug ramptourisme-cursus voor raads- en commissieleden

Aanwezig namens Alphen 1: Ank, Jan en Henk

– Julianabrug ramptourisme-cursus voor raads- en commissieleden
– Ank bekijkt de zaak nauwkeurig en weet het al: dat wordt een nieuwe brug
– Het gevaarlijk verroeste flenswiel, de drager van de brug
– Het pontje, dat op zijn laatste vaart om 20:00 uur nog 14 passagiers
heeft overgezet.

De klok teruggedraaid, de tijd staat stil

Door: Henk van der Zanden

De klok teruggedraaid, de tijd staat stil.
Bij de begrotingsbehandeling 27 oktober leek het of de tijd stil stond;
er was nauwelijks verschil te merken met de toestand ten tijde van de
voorjaarsnota. Omdat op 29 oktober de klok echt werd terug gedraaid,
hier nog maar eens een mededeling uit de oude doos: de telefoongids van
januari 1915 van Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn.

telefoongids

Samenwerking Alphen, Boskoop en Rijnwoude

 

Samenwerking Alphen – Boskoop – Rijnwoude, een uitgebreider overzicht

door: Henk van der Zanden, politiek vrijwilliger van Alphen Een

datum: 24 november 2010.

Op 19 november kwam het rapport uit over de gemeente-samenwerking olv dhr. Th. Camps.

Na bestudering moest ik denken aan de gevleugelde uitspraak: “Je hebt leugens, politici en statistiek”.

Hieraan kan met ingang van dit rapport worden toegevoegd: “en communicatie”.

Wie de samengevatte tabellen (die best moeilijk te begrijpen zijn voor de gemiddelde burger) van de pagina’s 54 en 55 wil interpreteren, heeft direct behoefte aan een uitsplitsing per gemeente. Deze wordt zeer onoverzichtelijk weergegeven op pagina 57. Daarom, heb ik die maar even, voor zover mogelijk, omgewerkt per gemeente. Uiteraard zonder vermelding van de spreiding, want die is in het rapport niet weergegeven per gemeente-vertegenwoordiging.

Mijn conclusie is dat de visies van de vertegenwoordigingen van de gemeenten nogal uiteenlopen, en dat het dus een interessante discussie kan worden.