Berichten

Overzicht Besluitvorming Thermen 2

Dossier Thermen

Partij programma Alphen Eén:

Voorstander van 3 zwembaden in Alphen aan den Rijn, spreiding en meer mogelijkheden voor recreatief en vrij-zwemmen, ook voor niet verenigingsleden.

Kort overzicht:

Sterfhuis constructie, beginnend bij afstoten recreatief zwemmen in de Thermen in 2006. Doel hiervan is zwembad de Thermen als doelgroepenbad te gebruiken en De Hoorn uit te breiden / deels vernieuwen. Begin februari 2007 Zwembad De Thermen met daaraan verbonden De Kroeg en zalen afgebrand.

Acties van inwoners:

Oprichten van Comité Thermen II, die zich namens veel inwoners van Alphen  wilde inzetten voor een nieuw zwembad.  Tijdens Raad-Commissievergaderingen is er door een aantal leden van het comité en andere inwoners / personen namens verenigingen ingesproken.

Besluit Raadsvergadering juli 2008;

Tijdens deze Raadsvergadering werd duidelijk wat wethouder Du Chatinier voor ogen had. Na een stevige discussie werd er gestemd over een besluit. Ondanks de wens van Alphen Eén, die eerder ingestemd heeft met het bouwen van een nieuw zwembad op de oude locatie van De Thermen, hebben wij tegen dit besluit gestemd.

Waarom tegen gestemd:

Zoals eerder aangegeven is Alphen Eén voor recreatief en vrij-zwemmen en voor nieuwbouw van een 2e zwembad. Recreatief zwemmen in het nieuwe zwembad is niet mogelijk volgens de Wethouder en vrij-zwemmen naar onze mening te beperkt.  Daar kunnen wij als partij niet achter staan. Een zwembad waar een hoog prijskaartje aan vast zit kan in de ogen van Alphen Eén niet alleen bestemd worden voor doelgroepen / verenigingen.  Gelet op het bovenstaande worden alle recreatieve zwemmers maar ook ouders,grootouders die met de kinderen willen vrij zwemmen naar De Hoorn verwezen. Bovendien zijn de verkeersbewegingen, de parkeervoorzieningen en de veiligheid mede een doorn in het oog van Alphen Eén.

Alphen Éen heeft met stemverklaring tegen gestemd.

En nu;

Ongetwijfeld zal het zwembad opnieuw op de agenda komen van de Raad. Tenslotte moet de eerste paal, al later dan voorzien nog de grond in. Alphen Eén zal zich hard blijven maken voor meer uitbreiding van vrij-zwemmen in het nieuwe zwembad. Ook ten aanzien van het prijskaartje zullen wij ons in blijven zetten.

Alphen 1 blijft pleiten voor recratief zwemmen bij zwembad de Thermen

Alphen Een blijft recreatief zwemmen voor alle Alphenaren bepleiten in de nieuwe Thermen en wil dat het nieuwe zwembad ook voor wijkactiviteiten gebruikt kan worden.

Door: Paul de Hoog

Lees meer

Amendement De Thermen 2 Prijskaartje

Ank de Groot-Slagter

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker RijnGouwelokaal

AMENDEMENT

Agendapunt 8 raadsvergadering van 17 juli 2008

 

Onderwerp: keuze ontwikkelingsmodel locatie zwembad De Thermen

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 17 juli 2008
Ondergetekende stelt het volgende aanvullende amendement voor:

5.: De meerkosten van het nieuwe zwembad vast te stellen op € 525.000,00 aan jaarlasten, bestaande uit € 375.000,00 kapitaallasten welke gedekt zullen worden uit de gemeentebegroting en € 150.000,00 aan exploitatielasten, welke gedekt zullen worden uit de zwembadexploitatie.

Volgens de huidige gegevens gaan alle gebruikers rond de 30% meer betalen. Wij vinden dat een ongewenste ontwikkeling omdat een zwemvoorziening een laagdrempelig karakter moet hebben. Aan de andere kant vinden wij het reëel dat aan de gebruikers een bescheiden (extra) vergoeding wordt gevraagd. Door een scheiding aan te brengen in de exploitatielasten (deze houden rechtstreeks verband met het gebruik van het zwembad) en de kapitaallasten (dit zijn indirecte kosten en de gemeente krijgt daar een gebouw voor terug en we financieren vaker grote projecten) kan de prijsstijging binnen de perken blijven. Daarnaast is het zo dat – mocht de kwestie van de verzekering een goede afloop voor de gemeente hebben – de gemeente extra middelen gaat ontvangen die weer in mindering kunnen worden gebracht op de totale bouwsom, waardoor de kapitaallasten lager worden.
Ondertekening en naam:   Alphen Eén

Dit amendement is niet gesteund door de VVD, CDA, PvdA