Standpunt Alphen Een over windmolens langs de N11

Standpunt Alphen Een over windmolens langs de N11

De fractie van Alphen Een kan zich wel vinden in het collegevoorstel om af te zien van het op dit moment plaatsen van windmolens op de studielocatie te zuiden van de N11.Wij vinden het enerzijds wel jammer dat het niet door kan gaan, maar aan de andere kant zijn de argumenten van de direct omwonenden aangaande de landschapsaantasting en de directe geluid- en bewegingsschaduwhinder onweerlegbaar.Ook hebben de bewoners in die buurt, en vooral in Gouwsluis, al genoeg te verstouwen gehad met de komst van de N11, de OTA en de nieuwe aansluitende infrastructuur. Dat blijkt terug te vinden in de uitkomsten van het draagvlakonderzoek:

Groep percentage (%) positief en neutraal over plaatsing molens

Alle inwoners positief: 59% neutraal: 18%

Direct omwonenden positief: 29% neutraal: 14%

Geconcludeerd kan worden dat 23% van de Alphenaren negatief staat tegenover het plaatsen van windmolens aldaar, en 57% van de direct omwonenden is tegen. Erg belangrijk is dat instemming van de direct aanwonenden noodzakelijk is vanwege de wet geluidhinder. Positief in het collegevoorstel vinden wij dat de gemeentelijke klimaatdoelstelling blijft gehandhaafd en het college verder zoekt hoe die doelstelling te behalen.Behalve suggesties op ander vlak (enegiebesparing, warmtekrachtopwekking) mag wat ons beterft ook gekeken worden naar een andere plaats voor molens. Te denken valt aan Alphen noord, langs de N207; of een LIJNOPSTELLING 400 meter ten noorden van de Heuvelweg en de Ridderbuurt. Dat kan een Poort van Alphen gaan vormen die beter oogt dan de huidige entree met uitzicht op de flats Stortemelk, Sweelinckplein en Lauwers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *