Schriftelijke Vragen Standplaats Alphense Brug: Oliebollenkraam Van de Weerdt en Haring Prins

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 22 december 2014

Het college van B en W

Geacht College,

Uit berichtgeving op Alphens.nl blijkt dat de oliebollenkraam van Van de Weerdt niet meer haar plaats mag hebben naast de Alphense brug omdat het college stelt dat bij de actualisering van standplaatsen er geen plek meer is voor deze oliebollenkraam.

In de maanden dat de oliebollenkraam hier niet staat, heeft de Haring Prins ( Kees Dissel ) zijn standplaats.

Uit diverse reacties op de sociale media blijkt dat bewoners moeite hebben met het verdwijnen van wellicht twee bekende Alphense ondernemingen naast de Alphense brug.

Daarom heeft RijnGouweLokaal de volgende schriftelijke vragen.

  1. Wat is de aanleiding voor het actualiseren van standplaatsen?
  2. Wat zijn beweegredenen van het college dat de plek naast de Alphense brug geen standplaats meer is?
  3. Zijn er klachten bekend van omwonenden bij het college dat genoemde ondernemingen overlast zouden veroorzaken? Zo ja, heeft de gemeente overleg gehad met de ondernemers om passende maatregelen te nemen?
  4. Welke locaties zijn de twee ondernemers aangeboden om hun activiteiten te mogen voortzetten?
  5. Is het college met ons van mening dat met het verdwijnen van Van de Weerdt en waarschijnlijk ook de Haring Prins het straatbeeld aan de Alphense brug saaier wordt?
  6. In hoeverre is het college bereid actief na te denken om extra standplaatsen toe te voegen aan het winkelgebied om zodoende de ‘gezelligheid’ aan de hoge en Lage Zijde te verhogen ( wel met inachtneming dat er niet sprake is van concurrentievervalsing )

 

Ik hoor thans graag op korte termijn van u.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *