Schriftelijke Vragen Rotonde Aarlanderveen

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 43 HET REGLEMENT VAN ORDE

_MG_0001

Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter en Lijsttrekker RijnGouwelokaal

Alphen aan den Rijn, 25 januari 2008

Geacht college,

In de aangenomen motie van 21 september 2006 betreffende de verkeersproblematiek Dorpsstraat/Nieuwkoopseweg te Aarlanderveen
is het college opgedragen om:

– aan GS mede te delen, dat andere snelheidsremmende maatregelen dan de rotonde op deze locatie dienen te worden genomen.

– zo snel mogelijk in overleg te treden met GS voor de realisatie van onderstaande opties:
a. flitspalen in combinatie met waarschuwingssignalen
b. herinrichting van de weg, dat het verkeer gedwongen wordt snelheid te minderen
tot 50 km per uur.

Het kruispunt is kort geleden opgeknapt in opdracht van de Provincie.
De Belangenvereniging Aarlanderveen (BVA) is op de hoogte gesteld van de plannen.
Alleen in deze plannen was niets te vinden van verkeersremmende maatregelen.

Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

1. Hoe is er uitvoering gegeven aan het gestelde in de motie van 21 september 2006?
Is er medegedeeld, dat er andere maatregelen dienen te worden genomen?
Is er overleg geweest met GS over de opties, genoemd in de motie?

2. De BVA heeft in een mail aan Mevrouw Janssen, contactpersoon kleine kernen,
gevraagd naar de verkeersremmende maatregelen.
Het antwoord van de gemeente, gegeven door de heer R. de Jong,
afd. Inrichting Openbare Ruimte, geeft ook geen oplossing en roept juist
meer vragen op.

Citaat: (Email 17 december 2007)
“Gezien alle besluitvorming vooraf en alle tijd, geld en energie die al in het project is gestoken, hebben B. en W. verbaasd gereageerd.. Zij hebben de gedeputeerde nu om een uitleg gevraagd waarom de rotonde niet wordt aangelegd. Dit antwoord hebben we nog steeds niet ontvangen. Wel weten we dat er nu wordt gekeken naar een andere oplossing op de kruising. Dit wordt meegenomen in het “Duurzaam veilige inrichting N231”. De Provincie wil de N231 vanaf 2010 anders gaan inrichten en dan wordt de kruising hierin meegenomen”

Blijkt uit het antwoord, dat B. en W. alsnog een rotonde willen?

3. Is het college ook van mening, dat bij het opknappen van dit kruispunt
de verkeersremmende maatregelen hadden moeten worden meegenomen
en heeft zij dat duidelijk gemaakt bij de Provincie?

4. De BVA heeft van de Provincie te horen gekregen, dat zij nu aan het onderzoeken is, waarom de rotonde niet gewenst was. Is het college bekend met dit verhaal?
Is het college met ons van mening dat dit een gepasseerd station is? I

5. Hoe actief is het college bereid om te zorgen voor verkeersremmende maatregelen op korte termijn?

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,
Fractievoorzitter Alphen Eén,

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *