Schriftelijk vragen ontwikkelingen Nutsgebouw

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE IN VERBAND
MET ONTWIKKELINGEN ROND NUTSGEBOUW
Alphen aan den Rijn, 12 juni 2015
Het college van B en W
Geacht College,
Met verbazing las ik vanmorgen in AD Groene Hart dat het Alphense gemeentebestuur in
allerijl op zoek moest naar nieuwe kandidaten voor de exploitatie van het Nutsgebouw.
Ik heb daarover de volgende vragen:
1.
Sinds wanneer bent u op de hoogte van het feit dat de exploitanten hebben
afgehaakt?
2.
Waarom is de Raad daarover op geen enkele manier geïnformeerd?
3.
Welke plannen zijn er nu voor het Nutsgebouw?
4.
In de krant geeft de wethouder aan dat de gesprekken met de ontwikkelaars goed
verlopen en in een afrondende fase verkeren. Dat was de vorige keer ook zo en
vervolgens bleken die plannen gebakken lucht. Hoe zeker is het dus dat de huidige
voor ons raadsleden onbekende plannen nu wel haalbaar zijn?
5.
Zijn er nog meer plannen aan de Lage Zijde die op de tocht staan?
6.
Bent u bereid opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken de bibliotheek in het
Nutsgebouw te vestigen, met bouwkundige aanpassingen, temeer nu u nog steeds
zoekende bent naar passende huisvesting van de bibliotheek binnen het centrum.
7.
Wanneer komt er een totale update inclusief financiële onderbouwing van de
ontwikkelingen rond de Lage Zijde.
Ik verzoek u deze vragen op korte termijn schriftelijk te beantwoorden. Indien ik de
beantwoording niet voor het eerstvolgende vragenuurtje van de Raad heb ontvangen, zal ik
bovenstaande vragen ook in het vragenuurtje stellen.
Met vriendelijke groet,
Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *