Rinkelende glazen in Zwammerdam

Rinkelende glazen in Zwammerdam

De vrijdagavond draaide in grand café ’t Geluk in Zwammerdam om politiek. Aan de bar leek het gewoon weekend met proostende Dammenaren en rinkelende glazen, maar ook de crème de la crème uit de Alphense politiek was in Zwammerdam voor het laatste debat vóór de gemeenteraadsverkiezingen, op woensdag 16 maart 2022. 

RijnGouweLokaal: dé kernenpartij!

Namens RijnGouweLokaal – dé Alphense kernenpartij – was Nico de Jong present. Als geboren en getogen Koudekerker weet hij hoe het is om in een dorp te wonen dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Alphen aan den Rijn. Bovendien is Zwammerdam voor hem bekend terrein; als scheidsrechter rijdt hij, om een wedstrijd in goede banen te leiden, met grote regelmaat naar de plaatselijke VV. Al jaren.

Bouwen voor levendig Zwammerdam

“Doordat er te weinig woningbouw plaatsvindt, zien we daarmee ook het verenigingsleven langzaam een beetje doodbloeden. Dus willen ook wij bouwen, explicieter: betaalbare woningen van rond de drie, drieënhalve ton”, zegt Nico. Prangende publieksvraag: kan dat ‘betaalbaar’ nog wat naar beneden worden bijgesteld? Gaan we naar kijken! Nico: “Woningbouw is belangrijk en daar zijn we van doordrongen. Maar we moeten wél de vraag stellen: voor wie bouwen we? RijnGouweLokaal vindt: voor eigen inwoners in eerste instantie. Hoe? Toen ik jong was, gingen eigen inwoners eerst.” Met een knipoog: “Maar dat was wel 70 jaar terug. Wil je de identiteit van een dorp als Zwammerdam, Koudekerk of Benthuizen behouden, moet je daarnaar kijken. Anders verlies je inderdaad je identiteit”

Kiezersbedrog? Voorrang geven bijna mogelijk!

PvdA-lijsttrekker Ernst-Jan Straver interrumpeert: “We kunnen dat gewoon niet regelen, je kan niet afdwingen dat iemand uit Groningen hier niet komt wonen. Als je dat wél belooft: kiezersbedrog.” Onjuist. Er wordt al jaren gewerkt aan een wet waarmee gemeenten voorrang mogen geven aan eigen inwoners, bij nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro. Mogelijk nog dit jaar van kracht en dan zijn de meeste woningen nog niet af, denken wij…

En de ouderen dan? 

Vraag uit de zaal: zijn er partijen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de slag willen? Ja, wij! Door beperkte spreektijd hier ons antwoord! Ouderen moeten langer thuis blijven wonen; er zijn niet genoeg verpleeghuizen, maar ook zorgpersoneel is amper te vinden. Het helpt niet dat bepaalde partijen landelijk niets méér willen doen dan klappen… RijnGouweLokaal vindt het logisch dat steeds meer mensen een beroep doen op de Wmo. Daarom moeten we ‘aan de voorkant’ investeren door zorgbehoeften van ouderen nauwkeurig in kaart te brengen en in één keer de goede middelen te leveren. Ook als dat betekent: in de toekomst anders omgaan met aanbestedingen en zorgcontracten en soms het randje van wat mogelijk is, opzoeken. 

Compensatie energiekosten: verwarrend

Volgens D66 komt er zo’n twee miljoen euro aan door het Rijk gereserveerd klimaatgeld onze kant op. Na een correctie door hardop lachende collega’s volgt een nuance: “Er komen gelden aan en daar kun je dit soort dingen, eventueel, door overwegen”. Sigrid Kaag van dezelfde partij liet eerder weten geen compensatieregeling te verwachten in 2022. “De mogelijkheden zijn beperkt”, zei ze daarover. Dan is het maar duidelijk.  

Ontsluiting Zwammerdam

Nico: “Wat betreft een busverbinding in Zwammerdam zou het heel mooi zijn als-ie gewoon weer twee keer in een half uur gaat, richting Alphen en Bodegraven. Aangaande de Ziendeweg: die zouden we resoluut alleen toegankelijk moeten maken voor bewoners. Dan ben je dat sluipverkeer kwijt, al ben je er dan natuurlijk nog niet, je moet dan ook handhaven. Dat kan met – bijvoorbeeld – cameratoezicht, mensen inzetten gaat natuurlijk niet, die zijn er al tekort”. Vanuit de zaal werd aangegeven dat het gebrek aan uitvalswegen als beklemmend wordt ervaren en dat Zwammerdam veel beter moet worden ontsloten. Daar gaan wij natuurlijk goed naar kijken. 

Commissievergaderingen in kernen

Tot slot: de SGP kreeg – en terecht – complimenten voor hun voorstel om commissievergaderingen af en toe in de kernen te houden. Een kort fragmentje uit ons verkiezingsprogramma: ‘Structurele commissievergaderingen die plaatsvinden in de kern waarop het onderwerp betrekking heeft’. Goed plan dus, daar komen we wel uit!

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Fusie Alphen en Grondexploiaties NE

13 juni 2011

Juni Herindeling / fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude Inbreng Paul de Hoog tijdens de laatste raadsvergadering Voorzitter Op dit ogenblik zetten waarschijnlijk in heel Nederland mensen hun…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2010: Eindejaarstoespraak, De Gelder treedt af, machtigste man is domste man

28 december 2010

December Eindejaarstoespraak Ank de Groot-Slagter 2010 In de raadsvergadering van 16 december 2010 zou ik als nestor van de raad (het raadslid dat het langst in de raad zit) de…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Alphen aan den Rijn Centrum

1 januari 2022
Lees verder