RijnGouweLokaal stelt vragen over ‘wegsturen kinderen van springkussen’

RijnGouweLokaal stelt vragen over wegsturen kinderen van springkussen

Geacht College,

In deze Coranatijd hebben meer mensen thuis een kinderfeestje georganiseerd, waarbij men soms een springkussen wilde huren. Daarover is tussen de gemeente en diverse inwoners de nodige discussie ontstaan, daar waar het gaat om het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding en de uitleg die de APV geeft. Wij hebben de volgende vragen.

 

1. Voor een kleinschalig evenement, zoals straatfeest, buurtbarbecue etc. hoeft geen vergunning aangevraagd te worden, maar kan volstaan worden met een melding. Echter, als inwoners een melding doen voor een kinderfeest met een springkussen wordt dit afgewezen, omdat volgens de APV de definitie van een evenement is: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”.

Volgens de APV staat in artikel 2:24 lid 2:

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e. een straatfeest of buurtbarbecue

Bent u het met ons eens dat onder feest ook een kinderfeest kan worden verstaan?

 

2. De gemeente heeft aangegeven dat het plaatsen van een springkussen in verband met een kinderfeest niet gaat om een publiek toegankelijke verrichting, maar om en privé-feestje en dat het springkussen alleen mag worden gebruik voor de eigen kinderen of kinderen van de gasten. Waarop baseert u dat?

 

3. De gemeente geeft aan dat er dus geen sprake is van een klein evenement en dat er geen melding gedaan kan worden omdat de APV geen betrekking heeft op privé-feesten. De uitspraak of er voor een privé-feest wel of geen evenementenmelding mogelijk is, is volgens de gemeente een bestuurlijk rechtsoordeel waartegen geen bezwaar openstaat. Wel zou er een verzoek om ontheffing kunnen worden aangevraagd of voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats. Daarvoor moeten dan wel legeskosten betaald worden.

Bent u het met eens dat het heel tegenstrijdig is dat caravans, aanhangwagens etc. wel drie dagen gratis op de openbare weg mogen staan en een springkussen in het kader van een kinderverjaardag niet een paar uur, maar dat daarvoor een ontheffing met de daaraan verbonden legeskosten moet worden betaald?

 

4. Bent u het met ons eens dat het toch wel erg ver gaat dat er de gemeente aangeeft dat er handhavend kan worden opgetreden (of wellicht gedaan is) als er geen aanvraag tot ontheffing wordt ingediend en het springkussen toch wordt neergezet omdat er een verbod wordt overtreden om voorwerpen op de openbare plaats neer te zetten. Worden de kinderen dan van het springkussen gestuurd?

 

5. Bent u het met ons eens dat flexibiliteit in een aantal gevallen toch wat meer op zijn plaats zou zijn en dat in plaats van naar de letter ook naar de geest van de APV kan worden gehandeld en onder een feest ook een kinderfeest kan worden verstaan?

 

6. Bent u het met ons eens dat de APV op dit punt gewijzigd moet worden en dat onder het in de APV genoemde feest onder artikel 2:24, 2, lid d ook een kinderfeest onder de meldingsplicht zou behoren te vallen, zodat alle problemen zijn opgelost

 

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Misschien ook interessant voor u?

In memoriam Eeg Bollebakker

In memoriam: Eeg Bollebakker

12 januari 2022

Wij zijn even stil en denken aan Eeg Bollebakker. Markant, goudeerlijk en altijd bereid te helpen. Hij had zich afgelopen maandagavond na een korte periode van ziekte juist vol enthousiasme…

Lees verder
Interview Jan de Groot verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Interview Jan de Groot verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

18 maart 2022

Met dank aan JMR Mediaproducties.

Lees verder
RijnGouweLokaal is tegen windturbines

RijnGouweLokaal is TEGEN windturbines

26 februari 2022

Antwoorden van de minister van klimaat en energie Rob Jetten op kamervragen: – Uitgaande van deze procedure met brede participatie, (internet)consultatie, toetsen, advies van de Commissie m.e.r., voorhang en advies van…

Lees verder