RijnGouweLokaal schiet collegebesluit Korenbloemweg uit ter bespreking

RGL is tegen extra woningbouw in de Korenbloemweg. Wij vinden dat er geen besluit kan worden genomen zonder dat dit onderwerp besproken is met én voorgelegd aan bewoners en stellen voor dit onderwerp verder te bespreken tijdens de betreffende commissiebehandeling.

 

RijnGouweLokaal is tegen extra woningbouw aan de Korenbloemweg.