RijnGouweLokaal: NEE!!! Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

RijnGouweLokaal NEE Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

De meeste mensen vinden duurzaamheid belangrijk en zijn niet te beroerd om hun steentje bij te dragen.

Echter, de Regionale Energie Strategie roept heel veel reacties op. Een strategie vol ambities op het gebied van energiebesparing, duurzame mobiliteit, warmte en elektriciteit. Natuurlijk kun je veel ambities opschrijven want papier is geduldig en we stellen doelen, maar het gaat om de uitvoering. Wat mij in deze stukken stoort, is het gevoel dat dit soort stukken geschreven wordt door mensen die ver van de werkelijkheid af staan.

Als het gaat om energiebesparing willen we o.a. naar duurzame mobiliteit. De schrijvers van dit stuk stellen dat benzineauto’s en vrachtwagens heel vervuilend zijn. Er moet volgens de stukken veel meer elektrisch gereden gaan worden. Wie gaat die auto’s betalen? Voor de doorsnee Nederlander zijn elektrische auto’s onbetaalbaar.

Neem verder de warmte. Ik blijf van mening dat het niet te verkopen is dat mensen van het gas af moeten in bestaande wijken. Voor mensen is dat gewoon onbetaalbaar en het blijkt landelijk gezien zeer moeizaam te gaan met het gasloos maken van bestaande wijken. Dit soort transities lijkt iets te worden voor de mensen met diepe zakken waarbij voorbij gegaan wordt aan al die mensen die deze kosten niet zelf kunnen ophoesten. Zo lang het Rijk niet heel veel gaat bijdragen in deze energietransitie, zal er weinig tot niets van terechtkomen. Dat blijkt overigens ook uit de stukken. Regelmatig staat te lezen dat maatregelen alleen haalbaar zijn als het Rijk meer middelen beschikbaar stelt.

 

Actiegroep-TurbulenT-Posities-Windturbines-Hazerswoude-Rijndijk

 

Maar eigenlijk gaat het vanavond om iets heel anders en dat blijkt ook uit de inspraakreacties. Het gaat maar om een ding, het zoekgebied van windturbines. Want laten we de zaak we bij de naam noemen. Het woord molens klinkt een stuk vriendelijker, maar het gaat gewoon om hele hoge turbines, die veel omliggende gemeentes in ieder geval niet willen hebben. En wat willen wij in Alphen?

RijnGouweLokaal geeft daar een klip en klaar antwoord op: wij willen geen windturbines op Alphens grondgebied en sowieso niet in het Groene Hart.

Wij wonen hier zo’n beetje in het dichtstbevolkte gebied van Nederland en we moeten blij zijn met ons kleine beetje open polderlandschap. Hoe kan het dan toch zo zijn dat het college wel spreekt over zoekgebieden binnen onze gemeente? Wij vinden dat verbijsterend. Volgen zij de landelijke discussie over de problemen rond windturbines niet? Weten zij niets van de gezondheidsrisico’s door o.a. slapeloosheid door geluidsoverlast, weten zij niet dat er in Hazerswoude een Natura 2000 gebied ligt met heel veel vogels die dit dus niet gaan overleven? Hoe zit het met de slagschaduw, afstandsnormen, spoorbaan, veiligheid? En moet de wijk Gouwsluis nog meer ellende krijgen? Eerst het Alpherium,, dan een distributiecentrum en dan straks nog wat windturbines. Daar kan dat distributiecentrum direct gebruik van maken zal de gedachte wel zijn. En wat te vinden van de kernen Zwammerdam en Hazerswoude Rijndijk, de wijk Kerk en Zanen en het nieuw te bouwen Westvaartpark.

Maar Alphen zou voor windturbines zijn. Het college onderbouwt dit alleen met de uitslag van de enquête. Dat is een veel te beperkte onderbouwing voor een dusdanig belangrijk onderwerp.

Bas Vermond, een onderzoeksjournalist, zet vraagtekens bij het gevolgde proces en concludeert op basis van opgevraagde stukken dat de enquête gemanipuleerd zou zijn, evenals de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek. Vervolgens boze reacties van het college en het bureau dat de enquête heeft uitgevoerd. Uiteraard krijgt de boodschapper, in dit geval dus de onderzoeksjournalist, de schuld. Maar het is natuurlijk niet zo gek dat men denkt dat de enquête gemanipuleerd is. De participatie is bijvoorbeeld totaal mislukt en de opmerking dat de mail met een uitnodiging voor participatie niet is aangekomen bij de Dorpsraden, is wel erg goedkoop. Het feitenrelaas dat we een dezer dagen van de dorpsraden ontvangen hebben is schokkend te noemen. Vorige week hadden die dorpsraden overigens een uitstekende voorlichtingsavond in Hazerswoude georganiseerd met diverse deskundigen, waaronder een arts en een vertegenwoordiger van Vereniging van Eigen Huis. Het college had daar nog wat van kunnen opsteken.

Op dit moment wordt landelijk de doestelling van het Klimaatakkoord tot 2030 gehaald, dus zoveel haast is er niet. Verder kiezen heel veel gemeenten ervoor om meer in te zetten op zonnepanelen om de doelstellingen te halen. Die keuze zou Alphen ook kunnen en moeten maken. Inzetten op zonnepanelen, eerst op de daken, bermen langs de weg en als het niet anders kan aan de randen in het groen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat vruchtbare grond hiervoor gebruikt wordt en de weilanden in het Groene Hart helemaal vol gelegd worden. Er zijn mooie projecten in Nederland, waarbij niet met zwarte of grijze panelen wordt gewerkt, maar panelen die passen bij de omgeving.

Dan nog een opmerking over de financiën. Het plaatsen van windturbines of zonnepanelen levert eigenaren van de grond veel geld op, terwijl de inwoners op iets grotere afstand in het geval van windturbines wel de lasten maar niet de lusten hebben. Heeft het college nagedacht over een andere regeling, waardoor de inwoners in de naaste omgeving gecompenseerd worden als er onverhoopt toch een meerderheid van deze raad voor de komst van deze turbines is?

Ook de provincie Zuid-Holland is buitengewoon kritisch over het plaatsen van windturbines in het Groene Hart. Dat bleek woensdag 16 juni jl. weer tijdens de provinciale staten vergadering. Het Alpherium zou uitgesloten zijn en verder wellicht alleen op plekken waar nu al windmolens staan, maar dat is nog niet echt duidelijk.

Waarom wil Alphen aan den Rijn toch zo nodig het braafste jongetje van de klas zijn ten koste van zijn eigen inwoners. Zet in op energiebesparing en zonnepanelen en zie af van windturbines.

Moties kunnen helaas niet in deze RES verwerkt worden maar pas in RES 2 en dan moeten alle RES-partners dit steunen. Hoe democratisch is dit eigenlijk. Wat hebben wij in Alphen nog over ons eigen grondgebied te zeggen.

 

RijnGouweLokaal-NEE-Tegen-WINDTURBINES-op-Alphens-grondgebied-1

 

Don Quichot vocht tegen windmolens, die hij toen zag als reuzen. Hij bestreed gevaren die er niet waren. Die tijd is veranderd en nu wordt er gevochten tegen windturbines die wel degelijk gevaren opleveren en dat geldt zeker voor veel inwoners van onze gemeente die door middel van een petitie al hebben laten weten tegen deze megalomane windturbines te zijn, nu dit ten koste van hun leefbaarheid gaat.

Het kan niet zo zijn dat wij op basis van een enquête waar veel op af te dingen valt, een zo ingrijpende beslissing nemen, waar veel inwoners en niet vergeten vogels last van krijgen. Een beslissing waarbij de participatie en communicatie uitermate belabberd is geweest. Dat zal wat ons betreft opnieuw moeten. RijnGouweLokaal zal bij de raadsvergadering van 24 juni a.s. de voorliggende RES niet steunen. Wij willen dat op het grondgebied van Alphen aan den Rijn geen windturbines geplaatst worden, maar dat ingezet wordt op extra zonnepanelen. Die turbines horen in de Noordzee, op de Afsluitdijk of op de Maasvlakte, maar niet in het Groene Hart.

Er wordt wellicht een amendement ingediend in de raadsvergadering van 24 juni a.s. om de zoekgebieden uit de RES te halen. Volgens de voorliggende stukken heeft een dergelijk amendement alleen zin als alle 13 gemeenten daarmee instemmen. Wij willen niet het risico lopen dat het amendement het in de Alphense raad weliswaar haalt, de RES vervolgens in de raad wordt vastgesteld, maar dat later blijkt dat het amendement van nul en generlei waarde is omdat niet alle gemeenten het steunen. Het getuigt van een veel krachtiger signaal om als Alphense raad aan te geven de thans voorliggende RES niet te steunen.

Verder zal het traject van de participatie en communicatie rond dit onderwerp nader onderzocht moeten worden. Het is duidelijk dat daar veel is mis gegaan aan de kant van het college en alles zal in het werk gesteld moeten worden het vertrouwen van de dorpsraden te herstellen.

 

Ank de Groot-Slagter

RijnGouweLokaal

Misschien ook interessant voor u?

Ronald-van-de-Stouwe-Team-RijnGouweLokaal-vierkant

Alphens kunst- en cultuurdebat 9 maart 2022

14 februari 2022

Kandidaat Ronald van de Stouwe doet dit debat namens RijnGouweLokaal.

Lees verder
Alphense Cultuurdebat 9 maart 2022 Ronald van de Stouwe

Alphense Cultuurdebat op 9 maart

13 februari 2022

Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wil ik u graag uitnodigen namens het culturele netwerk KHABBAZ en de gehele sector voor het Alphense cultuurdebat op woensdagavond 9 maart om 19.30u, in Theater Castellum. …

Lees verder
Muziektent

Ontwikkelingen rondom Bospark

28 februari 2013

B O S P A R K De afgelopen maanden is er volop gediscussieerd over de visie op de verdere ontwikkeling van het Bospark. Allerlei argumenten zijn naar voren gebracht…

Lees verder