RijnGouwelokaal is voor een Alphens museum in het Oude Raadhuis met behoud en aanvulling van maatschappelijke functies

DSCF2543_1

Door: Jan C. de Groot

Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

De conclusie van het college dat het college zich blijft inspannen voor een maatschappelijke en culturele bestemming van het oude Raadhuis onderschrijven wij als RijnGouweLokaal.

Het oude raadhuis en het Bospark zijn gerealiseerd  uit de nalatenschap van oud burgemeester Visser. Het gemeentebestuur heeft al eerder uitgesproken dat we zuinig moeten zijn op dit monument waarbij de trouwlocatie en de monumentale inrichting zoveel mogelijk behouden moet blijven.  Gezien de staat van het gebouw moeten er investeringen gedaan worden om het monument toekomstbestendig te maken.

Helaas zijn eerdere pogingen mislukt om in het gebouw het scalacollege of een poppodium te vestigen.

Het initiatiefvoorstel van het CDA is naar de mening van RijnGouweLokaal niet realistisch. Niet alleen waar het gaat om de financiele dekking-die overigens veel te laag  is ingeschat, maar vooral de invulling van het gebouw. Aangezien er een fors tekort is op de begroting en het ook weer extra geld kost om gebruikers te verhuizen in relatie tot het ontbreken van een cultuurvisie voor het aanbod en bezettingsgraad van zowel het Castellumtheater als Parkvilla vinden wij als RijnGouweLokaal dat hierover doorgepraat moet worden in een raadswerkgroep. Het college stelt dat ook voor en wij vinden dat een prima idee. Met goede kaders, kennis en toekomstige en huidige gebruikers zien wij een kans voor het oude Raadhuis.

De volgende bedenkingen en wensen willen wij meegeven voor een toekomstbestendig Oude Raahuis:

Een laag drempelig gebruik van functies en niet alleen elitaire kunst en cultuur.

Het Oude Raadhuis ligt te ver uit de loop met het centrum. Een kleinschalige horecafunctie in relatie tot het Bospark is mogelijk de monumentale ruimtes te behouden en onderzoek  doen naar commerciële verhuur in de kantoorruimtes.

Behoud van de monumentale zalen, waarbij gedacht kan worden aan de functie van een Alphens museum. Deze wens is eerder neergelegd door de heer Kok van de Historische vereniging in 1992. Eerder was er een Alphens museum gevestigd op de Rijnkade 11 van 1953 tot 1970. Wellicht kan de wethouder met de diverse historische kringen in gesprek.

Het Oude plan van Nieuw Elan om de verbinding te leggen met het Bospark te betrekken.

Huidige gebruikers te weten de streekmuziekschool en VolksUniversiteit laten zitten in de voor hen geschikte gedeeltes van het pand.

Misschien ook interessant voor u?

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Vragen Zonnepark Maximabrug

22 maart 2023

Geacht college,   In het AD van 20 maart 2023 valt te lezen dat het drijvend zonnepark bij de Mάximabrug niet werkt. Reeds in 2020 zou gebleken zijn dat de…

Lees verder
Gert van den Ham D66 Alphen aan den Rijn Lijsttrekkersdebat

D66 Alphen aan den Rijn: “Volgens D66 is jeudgzorg héél erg belangrijk!”

10 maart 2022

Ja, het werd écht gezegd tijdens het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag. De stelling? ‘De gemeente moet meer aan jeugdzorg uitgeven dan ze van het Rijk daarvoor krijgt.’ De keuzes? Eens…

Lees verder
Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 1

Samenvatting informatie over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie

15 januari 2022

Inleiding Beste leden van de Staten commissie bereikbaarheid en Energie, Tijdens de vergadering van de Staten Commissie Bereikbaarheid en Energie bleek dat de verschillende varianten van de W-20 niet duidelijk…

Lees verder