RijnGouwelokaal is voor een Alphens museum in het Oude Raadhuis met behoud en aanvulling van maatschappelijke functies

DSCF2543_1

Door: Jan C. de Groot

Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

De conclusie van het college dat het college zich blijft inspannen voor een maatschappelijke en culturele bestemming van het oude Raadhuis onderschrijven wij als RijnGouweLokaal.

Het oude raadhuis en het Bospark zijn gerealiseerd  uit de nalatenschap van oud burgemeester Visser. Het gemeentebestuur heeft al eerder uitgesproken dat we zuinig moeten zijn op dit monument waarbij de trouwlocatie en de monumentale inrichting zoveel mogelijk behouden moet blijven.  Gezien de staat van het gebouw moeten er investeringen gedaan worden om het monument toekomstbestendig te maken.

Helaas zijn eerdere pogingen mislukt om in het gebouw het scalacollege of een poppodium te vestigen.

Het initiatiefvoorstel van het CDA is naar de mening van RijnGouweLokaal niet realistisch. Niet alleen waar het gaat om de financiele dekking-die overigens veel te laag  is ingeschat, maar vooral de invulling van het gebouw. Aangezien er een fors tekort is op de begroting en het ook weer extra geld kost om gebruikers te verhuizen in relatie tot het ontbreken van een cultuurvisie voor het aanbod en bezettingsgraad van zowel het Castellumtheater als Parkvilla vinden wij als RijnGouweLokaal dat hierover doorgepraat moet worden in een raadswerkgroep. Het college stelt dat ook voor en wij vinden dat een prima idee. Met goede kaders, kennis en toekomstige en huidige gebruikers zien wij een kans voor het oude Raadhuis.

De volgende bedenkingen en wensen willen wij meegeven voor een toekomstbestendig Oude Raahuis:

Een laag drempelig gebruik van functies en niet alleen elitaire kunst en cultuur.

Het Oude Raadhuis ligt te ver uit de loop met het centrum. Een kleinschalige horecafunctie in relatie tot het Bospark is mogelijk de monumentale ruimtes te behouden en onderzoek  doen naar commerciële verhuur in de kantoorruimtes.

Behoud van de monumentale zalen, waarbij gedacht kan worden aan de functie van een Alphens museum. Deze wens is eerder neergelegd door de heer Kok van de Historische vereniging in 1992. Eerder was er een Alphens museum gevestigd op de Rijnkade 11 van 1953 tot 1970. Wellicht kan de wethouder met de diverse historische kringen in gesprek.

Het Oude plan van Nieuw Elan om de verbinding te leggen met het Bospark te betrekken.

Huidige gebruikers te weten de streekmuziekschool en VolksUniversiteit laten zitten in de voor hen geschikte gedeeltes van het pand.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Verkiezingsprogramma 2014-2018

1 januari 2014

1. ALGEMEEN BESTUUR 2.1 WIJKEN EN KERNEN 2.2 SPEERPUNTEN VOOR BOSKOOP EN RIJNWOUDE 3.1 RUIMTELIJKE ORDENING: STADSHART LAGE ZIJDE 3.2 RUIMTELIJKE ORDENING: ALPHENSE WIJKEN 3.3 RUIMTELIJKE ORDENING: WONEN 3.4 RUIMTELIJKE…

Lees verder
Arno Klos

Artikel Leidsch Dagblad: Voor Arno Klos (60) is de gemeenteraad een experiment ’Misschien is dit wel iets voor mij’

27 februari 2022

Arno Klos (60): ,,Ik had mijn bedenkingen bij de politiek. Ik ben eigenlijk niet zo politiek ingesteld. Maar ik wil toch eens kijken hoe het echt is. Daarom sta ik…

Lees verder
De Alphense Hondenbezitter

Reactie RijnGouweLokaal naar aanleiding van vragen Stichting De Alphense Hondenbezitter.

14 maart 2022

Dierenwelzijn; Vaak zie je het kopje dierenwelzijn ergens terugkomen op een bladzijde ver achter in een verkiezingsprogramma. De onderwerpen klimaat, onderwijs, ouderenzorg en woningbouw zijn trending topic. Wij als Stichting…

Lees verder