RijnGouwelokaal is voor een Alphens museum in het Oude Raadhuis met behoud en aanvulling van maatschappelijke functies

DSCF2543_1

Door: Jan C. de Groot

Jan-C-de-Groot-Team-RijnGouweLokaal-rond

De conclusie van het college dat het college zich blijft inspannen voor een maatschappelijke en culturele bestemming van het oude Raadhuis onderschrijven wij als RijnGouweLokaal.

Het oude raadhuis en het Bospark zijn gerealiseerd  uit de nalatenschap van oud burgemeester Visser. Het gemeentebestuur heeft al eerder uitgesproken dat we zuinig moeten zijn op dit monument waarbij de trouwlocatie en de monumentale inrichting zoveel mogelijk behouden moet blijven.  Gezien de staat van het gebouw moeten er investeringen gedaan worden om het monument toekomstbestendig te maken.

Helaas zijn eerdere pogingen mislukt om in het gebouw het scalacollege of een poppodium te vestigen.

Het initiatiefvoorstel van het CDA is naar de mening van RijnGouweLokaal niet realistisch. Niet alleen waar het gaat om de financiele dekking-die overigens veel te laag  is ingeschat, maar vooral de invulling van het gebouw. Aangezien er een fors tekort is op de begroting en het ook weer extra geld kost om gebruikers te verhuizen in relatie tot het ontbreken van een cultuurvisie voor het aanbod en bezettingsgraad van zowel het Castellumtheater als Parkvilla vinden wij als RijnGouweLokaal dat hierover doorgepraat moet worden in een raadswerkgroep. Het college stelt dat ook voor en wij vinden dat een prima idee. Met goede kaders, kennis en toekomstige en huidige gebruikers zien wij een kans voor het oude Raadhuis.

De volgende bedenkingen en wensen willen wij meegeven voor een toekomstbestendig Oude Raahuis:

Een laag drempelig gebruik van functies en niet alleen elitaire kunst en cultuur.

Het Oude Raadhuis ligt te ver uit de loop met het centrum. Een kleinschalige horecafunctie in relatie tot het Bospark is mogelijk de monumentale ruimtes te behouden en onderzoek  doen naar commerciële verhuur in de kantoorruimtes.

Behoud van de monumentale zalen, waarbij gedacht kan worden aan de functie van een Alphens museum. Deze wens is eerder neergelegd door de heer Kok van de Historische vereniging in 1992. Eerder was er een Alphens museum gevestigd op de Rijnkade 11 van 1953 tot 1970. Wellicht kan de wethouder met de diverse historische kringen in gesprek.

Het Oude plan van Nieuw Elan om de verbinding te leggen met het Bospark te betrekken.

Huidige gebruikers te weten de streekmuziekschool en VolksUniversiteit laten zitten in de voor hen geschikte gedeeltes van het pand.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: Vragen aan college: Strooibeleid

31 december 2009

December Vragen op grond van het reglement van orde. Alphen aan den Rijn, 27 december 2009Het college van B & Wvan de gemeente Alphen aan den Rijn Geacht College, Vorige…

Lees verder
292563155_409496057878594_8534164177070896043_n

Enquete wensen hondenuitlaatgebieden Alphen aan den Rijn

13 juli 2022

U kunt de enquête invullen t/m 24 augustus en u kunt deze vinden onder www.hondenuitlatenalphen.nl

Lees verder
Interview met Ank de Groot-Slagter over de problematiek aan de Lage Zijde

Archief 2011: Interview met Ank de Groot-Slagter over de problematiek aan de Lage Zijde

24 februari 2011
Lees verder