RijnGouweLokaal – Een nieuwe lokale partij!

RijnGouweLokaal Berichten Header

Alphen Eén heeft besloten de krachten te bundelen met Rijnwoude en Boskoop in een nieuwe lokale partij: RijnGouweLokaal

Een partij voor de stad met dorpse waarden.

Alphen Eén is nooit een voorstander geweest van de fusie. Nu deze fusie echter een voldongen feit is willen we de krachten bundelen voor een sterke en echt lokale partij om  ervoor te zorgen dat alle inwoners zich gehoord en thuis voelen in hun nieuwe gemeente. Voor ons allemaal, niet alleen voor de inwoners van Boskoop en Rijnwoude maar ook voor de Alphenaren, wordt het immers anders in 2014.

Wij richten de blik als serieuze lokale partij op al datgene wat voor de nieuwe gemeente en haar inwoners van belang is. Zonder last van een landelijk opgelegde politieke koers.

Wij zijn ontevreden over hoe bestaande landelijke politieke partijen functioneren en de belangen van onze inwoners vertegenwoordigen.

Het hele fusieproces heeft al bewezen dat er maar weinig ruimte is voor de burgers om invloed uit te oefenen op de plannen. Onwenselijke resultaten, zoals die van het referendum over de naam van de gemeente, worden zonder pardon door de huidige coalities terzijde geschoven. Ook dreigen de burgers de rekening gepresenteerd te krijgen van deze (te) dure fusie.

Wij staan voor een leefbare, veilige, sociale en groene stad met behoud van de dorpse kenmerken en een volwaardige en gelijkwaardige rol en positie voor alle kernen.

Wij willen samenwerken en samenleven, sociaal en betrokken, zoals dat in de kleine dorpskernen vaak nog bestaat, met de voorzieningen die bij een stad passen.

Goede stedelijke voorzieningen, zoals de huidige vier zwembaden, bibliotheek, Streekmuziekschool etc. Daarnaast uiteraard behoud van huidige voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, etc. ook in de (kleine) kernen.  Zaken als een goede infrastructuur, werkgelegenheid en economie, openbaar vervoer, zijn eveneens belangrijke aandachtspunten voor onze partij.

Wij willen meer geld investeren in mensen en verenigingen en minder in ambtenaren en stenen. Daarnaast willen wij dat maatschappelijke organisaties veel meer investeren in goede voorzieningen dan dat zij investeren in het behoud van hun eigen organisatie.

Zorg voor de kwetsbare inwoners die tijdelijk of voor langere tijd hulp nodig hebben, is voor ons vanzelfsprekend.

Wij willen werken aan een beter politiek klimaat in de nieuwe gemeente, waarin nu eens echt geluisterd gaat worden naar de inwoners, in plaats van politieke belangen de boventoon te laten voeren. Niet beslissen over maar met de inwoners.

Dit alles met behoud van de menselijk maat en respect voor de eigenheid en geschiedenis van de verschillende kernen. Kortom, eenheid in verscheidenheid.

Uitleg van ons logo, met dank aan Niels Schuitemaker:

In ons logo zijn de bruggen van Alphen aan den Rijn (Alphense brug), Boskoop (Hefbrug) en Rijnwoude (Koudekerkse brug) opgenomen met als bindende factor het water.

Misschien ook interessant voor u?

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Trots op onze lijsttrekker: Ank blijft Ank!

15 maart 2022

Daar zit ze, in haar Ajax-kamer. Bril op het puntje van de neus en, natuurlijk, met de gebruikelijke wifi-problemen. “Ziggo? Gaat morgen de deur uit!”, is één van de quotes…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Vragen op grond van het reglement van orde Julianabrug

26 juli 2021

Alphen aan den Rijn, 26 juli 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn. Geacht college, RijnGouweLokaal heeft kennis genomen van uw notitie d.d.…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Bewoners Plan-Zuid Hazerswoude Dorp: ‘laatste restje vertrouwen weg in Alphense politiek’ RijnGouwelokaal stelt vragen

20 september 2021

VRAGEN OP GROND VAN HET REGLEMENT VAN ORDE Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal Alphen aan den Rijn, 19 augustus 2021 Het College van Burgemeester en Wethouders Geacht College, RijnGouwelokaal …

Lees verder