Reactie RijnGouweLokaal naar aanleiding van vragen Stichting De Alphense Hondenbezitter.

De Alphense Hondenbezitter

Dierenwelzijn;

Vaak zie je het kopje dierenwelzijn ergens terugkomen op een bladzijde ver achter in een verkiezingsprogramma. De onderwerpen klimaat, onderwijs, ouderenzorg en woningbouw zijn trending topic.

Wij als Stichting vinden dat dierenwelzijn, met name hond gerelateerd, een belangrijkere topic zou moeten zijn van de verkiezingen, zo is de Stichting de afgelopen 2 jaar in gesprek geweest over een nieuw in te richten hondenspeelpark. Deze gesprekken zijn gevoerd met de Wethouders Van As en Schotanus. Tot op de dag vandaag heeft dit nog geen resultaat gehad. Spijtig want het was een vrij intensief traject, hierover maar ook over de hondenbelasting heeft de Stichting vragen gesteld aan alle politieke partijen in Alphen.

De volgende vragen zijn gesteld:

  1. Er is een toename van het aantal (on) geregistreerde hondenbezitter, echter het aantal (veilige) losloopgebieden verdwijnen rap. Hoe staat uw partij hier tegenover en wat denkt uw partij hier aan te kunnen doen?
  2. De hondenbelasting; een achterhaalde belasting. Hoe staat uw partij hier in?
  3. Als Stichting zijn wij druk bezig met een realiseren van een gesloten hondenpark, uitgebaat door de Stichting, hoe staat uw partij hier tegenover?
    1. Bent u van mening dat u als partij een voorstel (open of gesloten) voorgelegd wilt krijgen?
    2. Bent u van mening dat er voor mei van dit jaar een besluit hierin genomen moet zijn?

Reactie RijnGouweLokaal

Wij zijn van mening dat er binnen de gehele gemeente meer veilige losloopgebieden, hondenuitlaatplaatsen, hondenspeeltuinen etc. moeten komen, in overleg met de Alphense Hondenbezitter, nu zij veel hondenbezitters vertegenwoordigen.

Hondenbelasting vinden wij onder bepaalde voorwaarden acceptabel. De hond mag echter geen “melkkoe” zijn voor de algemene middelen en het geld dat aan hondenbelasting wordt binnengehaald, moet besteed worden aan “hondenbeleid”, zoals de losloopgebieden, uitlaatplaatsen, hondenspeelpark, hondenspeeltuinen en cursussen voor hondenbezitters.

Wij zijn voorstander van een hondenspeelpark, waar de honden veilig kunnen spelen, dus met een omheining. Natuurlijk moet er wel met de omwonenden overlegd worden in verband met (parkeer)overlast. Degenen die in Alphen aan den Rijn hondenbelasting betalen, zouden daar gratis terecht moeten kunnen of tegen een minimaal bedrag. Bezoekers van buiten Alphen aan den Rijn of een hondenuitlaatservice dienen wel een redelijke vergoeding te betalen.

Uiteraard vinden wij dat er voor mei van dit jaar een besluit moet worden genomen want het duurt al veel te lang. Het had er al lang kunnen en moeten zijn maar het ontbreekt het college aan goede wil. Het moet na de verkiezingen onmiddellijk worden opgepakt.

Reacties van de overige partijen.

Misschien ook interessant voor u?

Interview Jan de Groot verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Interview Jan de Groot verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

18 maart 2022

Met dank aan JMR Mediaproducties.

Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Vragen Zonnepark Maximabrug

22 maart 2023

Geacht college,   In het AD van 20 maart 2023 valt te lezen dat het drijvend zonnepark bij de Mάximabrug niet werkt. Reeds in 2020 zou gebleken zijn dat de…

Lees verder
Lichtjes in het donker

Archief 2009: November Motie ‘Lichtjes in het Donker’

29 oktober 2009

Onderwerp: ‘Lichtjes in het donker’ De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009Onderwerp:   “Lichtjes in het donker” De Raad,gehoord de beraadslaging, overwegende…

Lees verder