Reactie op blog Eenhoorn: de bakens verzetten

De wens van burgemeester Eenhoorn om samen te werken

Een mooi blog. Een mooi verhaal, maar de beweringen in de laatste alinea houden geen stand.

Het is onzin om te schrijven dat deze ontwikkelingen met de kennis van nu anders waren gelopen. De economische malaise begon vier jaar terug in de VS. De ‘bubbel’ zat op dat moment in het vastgoed. De ‘rommelhypotheken’ in de VS waren de aanleiding voor o.a. ING, SNS, AEGON om staatssteun aan te vragen bij de Nederlandse overheid. Op RTL7 werden deze ontwikkelingen dagelijks besproken. In 2008 werd door Wouter Bos in de functie van minister van financiën nog gezegd dat het goed ging met Nederland. Zo zie je maar weer dat de PvdA nooit te vertrouwen is. Ook toen waren er wel wel degelijk signalen dat eeuwige economische groei niet vanzelfsprekend was.

Terug naar de Alphense werkelijkheid.

Er zijn genoeg waarschuwingen gegeven door diverse lokale bestuurders (RijnGouweLokaal (voorheen Alphen Eén), SP, GroenLinks, D66, BA en Nieuw Elan ) aan het college van b en w ( VVD, PvdA, CDA en CU ) . Met name Alphen Eén bij monde van fractievoorzitster Ank de Groot-Slagter heeft vanaf het begin van de planvorming aangegeven dat de plannen rondom de Lage Zijde een kleinschalig karakter moesten hebben. RijnGouweLokaal en overige niet-collegepartijen hebben altijd aangegeven dat de plannen een niet realistische financiële onderbouwing hadden. Iedereen kent de discussie rondom het Waterfront, het Cultuurhuis en de verhuurbaarheid van winkelruimten.

Heeft de burgemeester dan misschien gelijk met zijn opmerking om met elkaar tot een innovatief plan te komen om een financieel debacle te voorkomen voor de gemeente?

Naar mijn mening heeft de burgemeester deels gelijk.

Op het punt van collegiaal bestuur bewijst hij gelijk zijn ongelijk. dat Om de vier jaar wordt er rekening en verantwoording afgelegd over het beleid. Zo is dat afgesproken in de Grondwet. Dat ‘politiek Barbertje’ ( VVD, PVDA, CDA en CU) wellicht gaat hangen is zowel een verantwoordelijkheid van de gehele Alphense gemeenteraad als de keus van het Alphense electoraat. Met andere woorden, het gaat hier om de waardering voor het beleid van de partijen die al meer dan 8 jaar met elkaar samenwerken. Zij hebben de meerderheid en bepalen uiteindelijk of de plannen doorgaan. Het is onzin om te zeggen dat als deze 4 partijen een besluit nemen dat dan de gehele raad achter de plannen staat. Mevrouw Verschuur van BA geeft vaak als reactie op blogs aan dat zij niet in één adem genoemd wilt worden met de coalitiepartijen. Helaas hebben burgers die niet elke dag het nieuws volgen dit niet door. Mevrouw Verschuur heeft hier namelijk wel een goed punt . Te weinig wordt aandacht gegeven aan het feit dat weliswaar een meerderheid een raadsbesluit heeft genomen maar niet de voltallige raad. Vaak stemt een aantal niet-coalitiepartijen tegen maar de meerderheid beslist.

Op het punt om te komen tot innovatieve plannen door de gehele raad heeft hij deels gelijk.

De intentie bij -hoofdzakelijk de genoemde oppositie- partijen om met alternatieve voorstellen te komen bestaat.Zowel RijnGouwLokaal als Nieuw Elan hebben vaak voorstellen aangedragen om plannen ten goede van de stad te verbeteren. Met name de PvdA was hier vaak op tegen omdat hun Cultuurhuis in gevaar zou komen. De ‘speeltjes’ staan bij de PvdA vaak centraal en de wethouder van de PvdA, mevrouw Oppatja houdt ervan om met die speeltjes te pronken. Door Ank de Groot-Slagter van RijnGouweLokaal en andere oppositiepartijen en de bekende blogger Machiel van der Schoot is er continu druk geweest om het Cultuurhuis te laten veranderen in een betaalbare bruisende voorziening voor ALLE Alphenaren. Gelukkig heeft deze PvdA-wethouder door de huidige economische crisis, maar ook het realisme bij potentiële gebruikers van het Cultuurhuis de plannen moeten wijzigen in een “Bieb”+, zodat dit geldverslindende project in ieder geval iets minder geld gaat verslinden.Andere mogelijkheden (o.a. huisvesting van de bibliotheek op een ander plek, bijvoorbeeld Nutsgebouw of oude Scala-gebouw) werden op oneigenlijke argumentenniet serieus genomen door de huidige collegepartijen. Beide gebouwen zouden niet groot genoeg zijn maar later konden de gebruikers ineens wel met veel minder ruimte toe.

Het college heeft heel lang vastgehouden aan prestigeobjecten voor individuele wethouders. Te denken valt aan een Waterfront ( speeltje van het CDA )van 13 miljoen en het speeltje van de PvdA, namelijk het Cultuurhuis van 20 miljoen.

Kapitaalvernietiging door het college van b en w van VVD, PvdA, CDA, CU heeft ertoe geleid dat de Lage Zijde lijkt op een kerkhof. Inmiddels lijkt het minder op een kerkhof omdat lokale ondernemers met steun van de Alphense raad een mooi strand hebben aangelegd, maar laat de Alphense kiezer wel beseffen dat het college en de collegepartijen aansprakelijk zijn voor het feit dat ondernemers vertrokken zijn uit dit gebied en dat bewoners in dit gebied al jaren te kampen hebben met leegstand en wonen een achterstandsgebied. Daarnaast zit de gemeente straks met een enorm financieel gat als de plannen van VORM onverhoopt schipbreuk gaan lijden. En dan mag “politiek barbertje” dus wel hangen in november a.s.

Ik noemde al het punt van ondernemers. Laat de burgemeester nu niet zeggen dat de regeldruk voor ondernemerszo hoog is. Het is zijn eigen VVDA geweest (zowel landelijk als plaatselijk met mooiprater wethouder Hoekstra) die ervoor zorgen dat de regeldruk onveranderd hoogis gebleven ondanks alle mooie verhalen.

Kortom zijn beweringen zijn in mijn optiek grotendeels onjuist.

Jan de Groot

Raadscommissielid RijnGouweLokaal en kandidaat raadslid 2014-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *