Precariobelasting: Onzin! Vragen van Ank de Groot-Slagter over de Precariobelasting

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 36 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE IN VERBAND
MET PRECARIOBELASTING
Alphen aan den Rijn, 15 maart 2015
Het college van B en W
Geacht College,
Veel Alphenaren werden deze week onaangenaam verrast door een brief van Oasen. Oasen
blijkt aan de gemeente precariobelasting te moeten betalen en dat bedrag wordt
doorberekend aan de Alphense bevolking. Het lijkt erop dat een gemiddeld gezin ongeveer
€ 25,00 per jaar meer aan lasten zal moeten gaan betalen.
Onze fractie heeft daarover de volgende vragen:
1.
De oude gemeente Alphen aan den Rijn heeft al een aantal jaren geleden de
precariobelastingen afgeschaft, omdat het meer kostte dan het opbracht. In de
gemeenten Boskoop en Rijnwoude was sprake van precariobelasting voor terrassen,
uitstallingen etc. In de gemeente Rijnwoude was daarnaast nog sprake van
precariobelasting ter zake het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen.
In het eindrapport “Eén gemeente, één tarief” wordt voorgesteld de precariobelasting
af te schaffen. Wat is de reden waarom u dat niet gedaan heeft ten aanzien van de
kabels etc. en wel voor de terrassen etc.?
2.
Wanneer heeft daarover discussie met de huidige gemeenteraad plaatsgevonden?
3.
In het verleden was het zo dat de energielevering een overheidstaak was. Daarna is
dat overgenomen door nutsbedrijven. In veel gemeenten was sprake van
duurovereenkomsten: private afspraken over kabels en leidingen in gemeentegrond.
In die overeenkomsten is precariobelasting bijna altijd uitgesloten. Heeft de gemeente
alle overeenkomsten opgezegd met de diverse nutsbedrijven en nieuwe afspraken
gemaakt?
3.
Hoeveel gaat deze door Oasen te betalen belasting opbrengen na aftrek van de
kosten?
4.
Hebt u ook afspraken gemaakt met andere leveranciers van energie, zoals NUON,
Eneco etc. Zij hebben immers ook kabels, leidingen etc. in de grond zitten en als
Oasen moet betalen, ga ik ervan uit dat andere energiebedrijven ook moeten betalen.
Kortom, moet de Alphense bevolking op nog meer verhogingen rekenen?
5.
Hoe verhoudt zich deze verhoging met uw mededeling dat de gemeentelijke lasten
nauwelijks verhoogd worden? Deze belasting is weliswaar niet terug te vinden op het
gemeentelijk aanslagbiljet maar is natuurlijk wel een gewone gemeentelijke
belasting?
6.
Als u inderdaad aanslagen hebt opgelegd aan andere nutsbedrijven, wat gaat dat
opbrengen en welke kosten zijn daaraan verbonden?
7.
Bent u op de hoogte van de landelijke discussie om precariobelasting voor
nutsbedrijven af te schaffen en nutsbedrijven een zelfde behandeling te geven als
telecombedrijven. Laatstgenoemde bedrijven hoeven namelijk niet betalen voor
kabels etc.
8.
Bent u bereid deze precariobelasting aan de nutsbedrijven kwijt te schelden en met
ingang van 2016 niet meer in rekening te brengen, waardoor recht gedaan wordt aan
uw toezegging dat de gemeentelijke lasten niet verder zullen stijgen.
9
Tenslotte merk ik op dat ik mij enigszins misleid voel door deze precariobelasting,
immers deze belasting was in het oude Alphen al lang afgeschaft en heeft ook nooit
betrekking gehad op kabels etc. Het lijkt erop alsof via een achterdeur getracht wordt
geld binnen te halen bij nutsbedrijven, waarvoor de Alphense burger vervolgens
opdraait.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *