Archief 2010: Opinie Ank fusie met Rijnwoude en Boskoop

RijnGouweLokaal Berichten Header

September

NOG MAAR EENS DE FUSIE EN DE JAARMARKT

Met verbijstering zit ik op dit moment te luisteren naar de raadsvergadering van de gemeente Rijnwoude via de omroep Rijnwoude.

Ongelofelijk wat een arrogante houding van de gedeputeerde. Ik ben geen raadslid van Rijnwoude maar raadsleden worden door deze man helemaal geschoffeerd. Ook het ambtenarenapparaat van Rijnwoude krijgt er behoorlijk van langs. Als aan de gedeputeerde gevraagd wordt naar de voordelen komt hij niet verder dan een paar algemeenheden. Verder blijkt hij buitengewoon slecht op de hoogte te zijn van nu al bestaande samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland en de samenwerking op het gebied van de afvalverwerking.

Maar ik heb het inmiddels wel begrepen. Er is voor Rijnwoude geen enkele noodzaak om samen te gaan en dat is er ook niet voor Alphen aan den Rijn. Boskoop schijnt gered te moeten worden en dat moeten Alphen en Rijnwoude doen. Een fusie tussen Boskoop en Alphen is niet duurzaam, dus Rijnwoude moet erbij.

De nadelen zijn groot, zo weet ook de gedeputeerde te vertellen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de afstand naar de burger (nog) groter wordt, de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen wordt lager, burgers voelen zich nog minder betrokken bij hun gemeente, en tenslotte zal het veel geld gaan kosten en daar moeten we maar vast rekening mee houden. 

Verder blijkt uit landelijk onderzoek dat er inmiddels weer een discussie gaande is of schaalvergroting wel zo goed.

En dan de voordelen. Voor Alphen aan den Rijn en Rijnwoude lijken er weinig tot geen voordelen te zijn. Misschien heeft alleen Boskoop voordelen bij een fusie.

Wat er ook allemaal van zij, als ik deze gedeputeerde zo hoor, dan kan ik constateren dat hij niet luistert. Er zijn volgens hem geen alternatieven. Hij ziet niets in één ambtelijke organisatie of in een verdere samenwerking. Rijnwoude zou het namelijk niet met zijn buren eens worden. Dus dan maar dwingen met een fusie. Er is wel een voorstander, de VVD. Deze partij roept: “De buren zijn aan het fuseren en ik zou het erg vinden als ze ons straks geen aantrekkelijke bruid vinden”.

Wat een onzinnige opmerking!

Tot op heden hebben wij als Alphenaren nog niets over dit onderwerp kunnen zeggen. Het is dus zeker nog niet zo dat Alphen aan den Rijn aan het fuseren is. De VVD mag dan wel de grootste fractie in Alphen aan den Rijn zijn, zij hebben in ieder geval geen meerderheid.

De discussie gaan wij nog voeren en dat wil ik in ieder geval doen met de inwoners van Alphen aan den Rijn. Ik wil dat alle inhoudelijke argumenten en alle consequenties voor Alphen aan den Rijn boven tafel komen. En als Boskoop gered moet worden, wellicht zijn er wel  andere mogelijkheden op het gebied van samenwerking.

Maar ons laten dwingen, dat nooit!

JAARMARKT

Vandaag echt de tijd genomen om op de Jaarmarkt te lopen. Heel gezellig. We zagen veel Alphense verenigingen en hebben bij de Molukse gemeenschap heerlijke spekkoek gekocht.

Natuurlijk ook weer de marketentster gekocht en inmiddels opgegeten. Bij Con Brio nog even lootjes gekocht, Overigens, dat deed mij weer denken aan de Taptoe van zaterdagavond.

Het was een mooie taptoe en we hebben genoten. Fijn dat “De Gelaarsde Kat”  wilde sponsoren. En nogmaals, de gemeente behoort mijns inziens dit soort laagdrempelige activiteiten ruimhartig te steunen.

Zo, nu nog even naar Ajax kijken maar dat gaat niet goed. Morgen commissievergadering over het bestemmingsplan Nieuwe Sloot, dus dat zal wel een latertje worden.

De burgemeester van Rijnwoude sluit nu af en dat doe ik ook maar!

ANK

September

Fusie Gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop

Eindelijk weer een weblog! Het heeft een tijd geduurd maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gebeurd is in de afgelopen maanden. Ik heb echter even bewust wat afstand genomen van een weblog. Er is na de verkiezingen veel gebeurd en soms is terughoudendheid op zijn plaats. Dat wil niet zeggen dat we stil gezeten hebben en het politieke werk is gewoon doorgegaan.

Vakantie en veertig jaar bij La Gro

Na drie weken op de Veluwe geweest te zijn – met heel veel mooie boeken – is half augustus het drukke leven weer begonnen. Dat viel best een beetje tegen. Alhoewel, ik had een leuk feestje in het vooruitzicht. Op 1 september jl. was ik 40 jaar bij La Gro Advocaten in dienst en dat is op een hele leuke manier gevierd. Ik was echt verrast door de warmte en alle verrassingen die er waren voorbereid. Iedereen vond 40 jaar erg lang en misschien is dat ook wel zo. “Op naar de 50” riepen mijn collega’s , maar dat is nog wel erg lang. Alhoewel, ik ben tegen die tijd 66, dus het zou zo maar kunnen. Ja, in mijn jonge jaren ging je werken als je van school was en je ging in de avonduren verder leren en binnen het bedrijf waar je aan de slag ging. En nu doe ik al 29 jaar faillissementen en dat doe ik nog steeds met veel plezier, hoe gek dat misschien ook klinkt.

Fusie???!!!!!!

En dan de politiek! Het is nog vrij rustig maar dat lijkt maar zo. Het lijkt erop alsof we ons naast alle “gewone” zaken ons ook nog bezig moeten gaan houden met een fusie en wel met de gemeenten Boskoop en Rijnwoude. Ik heb er bij het presidium op aangedrongen om op korte termijn deze discussie in het openbaar te gaan voeren. Al in februari 2010 hebben wij geprobeerd de discussie als Alphen 1 aan te zwengelen, maar wij werden weggehoond!  Laat ik duidelijk zijn, ik zie voor Alphen aan den Rijn geen enkele toegevoegde waarde in een fusie met Boskoop of Rijnwoude. Ik ken veel aardige mensen in Boskoop en Rijnwoude maar daar gaat het niet om. Nog gekker gaat het worden als de provincie ons dwingend gaat opleggen te fuseren met andere gemeenten. Voor mij is dat onacceptabel. Binnen enkele maanden zijn er provinciale staten verkiezingen en Gedeputeerde Staten horen niet over hun graf heen te regeren. De provincie staat verder op grote afstand van de gemeente en hoort gemeenten niet te dwingen tot welke fusie dan ook.

Ik vind dat het toppunt van arrogantie. Daarnaast vind ik dat onze inwoners een stem moeten hebben bij dit proces door een referendum, eventueel te houden bij de Provinciale Staten verkiezingen. Al met al zullen dit roerige tijden worden, terwijl we onze tijd eigenlijk wel aan betere zaken kunnen besteden, zoals de bezuinigingen die eraan dreigen te komen.

Ik maak mij buitengewoon veel zorgen over een eventuele fusie en de eventuele consequenties die dat voor Alphen aan den Rijn heeft.

Denk alleen maar eens aan het samenvoegen van deze gemeenten en de kosten die daaraan verbonden zijn! Denk aan de infrastructuur in Boskoop! Wie gaat daar voor opdraaien? Niet de provincie maar in ieder geval de burgers van  Alphen aan den Rijn.

En dan de inwoners in Rijnwoude. Zij willen voorlopig rust en lijken nu toch gedwongen te worden te gaan fuseren met Alphen aan den Rijn. Twee kleine gemeenten die opgeslokt worden door Alphen aan den Rijn en zo dreigen drie gemeenten hun eigen identiteit te verliezen omdat de provincie dat achter een bureau heeft beslist! De Alphenaar is van oudsher niet richting Boskoop georiënteerd. Wij gingen en gaan niet naar Gouda maar naar Leiden.

En de burger, de burger heeft geen enkele zeggenschap! Hoezo inspraak, hoezo burgerparticipatie? Geef mij een goede reden waarom wij als Alphen aan den Rijn moeten fuseren!  Alleen als een meerderheid van de inwoners van zowel Alphen aan den Rijn, Boskoop als Rijnwoude dat wil, dan is er met mij over te praten en in alle andere gevallen zie ik geen enkele meerwaarde. Kortom, hier is het laatste woord nog niet over gezegd!

En dan beginnen we nu bijna met de Alphense feestweek! En die laten wij ons nu en in de toekomst door niemand afnemen en zeker niet door de Provincie!

Ank

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

Flyer RijnGouweLokaal 2022

Verkiezingscampagne RijnGouweLokaal 2013 en Flyer

13 oktober 2013

Ank de Groot op verkiezingsbord Leidsch Dagblad: een goede folder doet meer! Complimenten van de jury van het Leidsch Dagblad over folder RijnGouweLokaal! Bedankt Niels en Jan voor de inspanning!…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Fusie Alphen en Grondexploiaties NE

13 juni 2011

Juni Herindeling / fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude Inbreng Paul de Hoog tijdens de laatste raadsvergadering Voorzitter Op dit ogenblik zetten waarschijnlijk in heel Nederland mensen hun…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Vragen op grond van het reglement van orde Julianabrug

26 juli 2021

Alphen aan den Rijn, 26 juli 2021 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn. Geacht college, RijnGouweLokaal heeft kennis genomen van uw notitie d.d.…

Lees verder