Ontwikkelingen rondom Bospark

Muziektent

B O S P A R K

De afgelopen maanden is er volop gediscussieerd over de visie op de verdere ontwikkeling van het Bospark. Allerlei argumenten zijn naar voren gebracht om er maar voor te zorgen dat het Bospark in de toekomst wordt aangepast. Ben ik daartegen? Nee, natuurlijk niet. Er kan best wat verbeteren in het Bospark. Goed onderhoud, betere verlichting en af en toe wat activiteiten zal het Bospark zeker ten goede komen. Natuurlijk blijft het hertenkamp op de huidige plek en de kinderboerderij blijft natuurlijk ook. Volgens mij zijn we het daarover allemaal wel eens. Want ja, we hebben allemaal onze herinneringen aan dat park. Samen met moeder de eendjes voeren en kijken naar de hertjes en misschien vonden we daar onze eerste liefde wel.

Maar of het een echt stadspark gaat worden, betwijfel ik. Er zijn tegenwoordig veel meer mogelijkheden om te ontspannen en het Bospark ligt net iets te ver uit de loop. Dat geeft niets. De huidige functie met hier en daar wat verbeteringen is prima maar meer moeten we er vooralsnog niet van verwachten. Dat zal ook een kwestie van geld zijn want aan het opknappen hangt zeker een financieel plaatje. Natuurlijk hoop ik op wat mooie culturele activiteiten, die nog een extra stimulans kunnen zijn voor een bezoek aan het Bospark. Die culturele activiteiten moeten dan plaatsvinden in en rond de weer op te bouwen muziektent, die destijds prominent aanwezig was.

Waar ik wel moeite mee heb, zijn bepaalde argumenten die bij deze ontwikkeling gebruikt worden. Daar speelt ook de verkeerssituatie langs de Prins Bernhardlaan een rol bij. Overal staat te lezen dat het Bospark en het Burg. Visserpark altijd één geheel zijn geweest maar dat is toch echt geschiedvervalsing. Ik ben eens in de oude boeken gedoken. Het Bospark is midden in de crisisjaren aangelegd. Het raadsbesluit daarvoor werd op 22 mei 1935 genomen. Omdat een aantal andere projecten binnen Alphen was beëindigd en men vreesde voor werkloosheid, werd besloten tot de aanleg van het Bospark. Daar had het Burg. Visserpark, toen overigens Lemzonlaan, helemaal niets mee te maken. Het gemeentehuis was er toen ook nog niet en het Bospark was veel kleiner dan nu.

Pas in de jaren 50 werd het Bospark verder uitgebreid. De Prins Bernhardlaan, voorheen geheten Buitenweg, is al in 1954 aangewezen als doorgaande route omdat de Beatrixlaan daar niet geschikt voor was. Dus alle argumenten die ervan uitgaan dat het weer één geheel moet worden omdat het vroeger ook zo was, zijn onjuist. Logisch, want ook het politiebureau zat aan de achterkant van het gemeentehuis en het was toch gemakkelijk dat ze zo de Bernhardlaan op konden rijden. Wij zijn van mening dat de Prins Bernhardlaan een doorgaande route moet blijven. Natuurlijk moet er een goede oversteekplaats zijn maar daar kan het was ons betreft bij blijven. De Prins Bernhardlaan is een belangrijke route richting centrum, Kerk en Zanen en het station.

We moeten uitkijken dat we het centrum niet onbereikbaar maken. Denk daarbij ook aan de afsluiting van de Oudshoornseweg die veel ellende te weeg brengt. Laten we niet dezelfde fout maken bij de nog veel belangrijkere Prins Bernhardlaan.

Op onze site staan een aantal mooie sfeerbeelden va het Bospark met o.a. het hertenkamp en de muziektent. Geniet ervan.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: Vragen aan college: Strooibeleid

31 december 2009

December Vragen op grond van het reglement van orde. Alphen aan den Rijn, 27 december 2009Het college van B & Wvan de gemeente Alphen aan den Rijn Geacht College, Vorige…

Lees verder
Bart-de-Vreede-Team-RijnGouweLokaal-vierkant

Verkiezingsdebat Rijnwoude

14 februari 2022

Wooncorporatie Habeko organiseert in samenwerking met de dorpsoverleggen van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk en Koudekerk aan den Rijn een verkiezingsdebat.

Lees verder
De Alphense Hondenbezitter

Reactie RijnGouweLokaal naar aanleiding van vragen Stichting De Alphense Hondenbezitter.

14 maart 2022

Dierenwelzijn; Vaak zie je het kopje dierenwelzijn ergens terugkomen op een bladzijde ver achter in een verkiezingsprogramma. De onderwerpen klimaat, onderwijs, ouderenzorg en woningbouw zijn trending topic. Wij als Stichting…

Lees verder