Onderwerp: Artikel 40 vragen inzake ontheffing bestemmingsplan met betrekking tot het pand Magerhorst 9, Alphen aan den Rijn (arbeidsmigranten)

Ank-de-Groot-Slager-RijnGouweLokaal-profilepic-blob

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 11 augustus 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake ontheffing bestemmingsplan met betrekking tot het pand Magerhorst 9, Alphen aan den Rijn.

Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan met betrekking tot het pand Magerhorst 9 te Alphen aan den Rijn, zodat kamerverhuur mogelijk gemaakt kan worden. De eigenaar van het pand is AGMH Holding B.V. Wij hebben begrepen dat door omwonenden is aangegeven dat er sprake zou zijn van onderverhuur aan meerdere arbeidsmigranten.

Wij hebben de volgende vragen aan u.

Bent u ermee bekend dat het pand aan de Magerhorst 9 niet op de markt is geweest, maar rechtstreeks is verkocht aan AGMH Holding B.V., die de woning heeft doorverhuurd aan het Uitzendbureau Eerlijk & Beter uit Tiel, gespecialiseerd in het uitzenden van Oost-Europese uitzendkrachten?

Bent u het met ons eens dat op deze wijze een woning in een aantrekkelijk segment aan de woningvoorraad onttrokken wordt?

Bent u ermee bekend dat volgens de omwonenden is aangegeven dat er sprake zou zijn van onderverhuurder aan meerdere arbeidsmigranten?

Bent u ermee bekend dat uit een onderzoek van Team Inspectie (in ons bezit) sprake zou zijn van 7 slaapplaatsen, zodat er nu al sprake is van kamerverhuur/logies, in strijd met het bestemmingsplan? Is er ter zake een ontheffing aangevraagd? Nu het er volgens buurtbewoners op lijkt dat sommige personen maar kort in de woning verblijven, kan er sprake van logies zijn. Indien dat zo is, is het de vraag hoe het zit met nachtregister etc.?

Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat de woning aan een uitzendbureau verhuurd wordt en niet rechtstreeks aan de arbeidsmigranten? Zij zijn hierdoor afhankelijk van hun werkgever, terwijl een van de aanbevelingen uit het rapport van Emile Roemer is een scheiding tussen huurcontracten en arbeidscontracten.

Bent u ermee bekend dat tijdens de vergadering van de VVE Magerhorst, waar het onderhavige pand onderdeel van uitmaakt, de eigenaar van de huidige woning heeft aangegeven dat hijzelf bepaalt wat hij met zijn woning doet en dat de huurders zijn regels moeten volgen en anders het pand dienen te verlaten?

Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat binnen onze gemeente dit soort constructies gedoogd wordt omdat er geen enkele controle is wie er in de huidige woning verblijven wat bij calamiteiten problemen kan opleveren, terwijl de VVE problemen met de verzekering van het pand kan krijgen omdat niet duidelijk is of er sprake is van logies, dan wel kamerverhuur.

Bent u het met ons eens dat de verhuur van dit pand ook parkeerproblemen oplevert, nu er regelmatig extra auto’s parkeren, inclusief bedrijfswagens van het desbetreffende uitzendbureau en dat er overlast op de desbetreffende parkeerplaats is?

Bent u het met ons eens dat alles overwegende het daarom ongewenst is het bestemmingsplan aan te passen om alsnog kamerverhuur mogelijk te maken? Mocht u het niet met ons eens zijn, dan verzoeken wij u er geen mandaatbesluit, maar een collegebesluit van te maken, welk besluit wij dan in commissieverband kunnen bespreken.

Hoeveel aanvragen tot kamerverhuur zijn er overigens binnen onze gemeente het afgelopen jaar ingediend, om welke adressen ging het en zijn deze vragen gehonoreerd?

Hoe vaak vindt controle door Team Handhaving plaats? Immers, de mensen werken vaak onregelmatig, dus dat vraagt om controle op wisselende tijdstippen.

Welk beleid denkt het college te gaan voeren om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen en welke controle gaat u hiervoor uitvoeren? Zolang er namelijk geen zelfbewoningsplicht bestaat, woningen niet op de markt worden aangeboden en arbeidsmigranten dringend woonruimte nodig hebben, zullen deze problemen zich op meer plaatsen gaan voordoen of doen zich nu al voor. Heeft u daarbij bijvoorbeeld al gedacht aan een verhuurdersvergunning, zodat bij misstanden ingegrepen kan worden? Uitgangspunt zou hierbij kunnen zijn het rapport van Emile Roemer over arbeidsmigranten.

Wij zien beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RGL

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: april-juli

30 juli 2009

Juli Algemene Beschouwingen 2009 Voorzitter, eerst wat inhoudelijke zaken over de Voorjaarsnota. Daarna wil ik afsluiten met een conclusie. Een aantal zaken in deze Voorjaarsnota baart ons buitengewoon veel zorgen.Het…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: September

12 september 2009

September Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1 Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009 We praten vanavond eindelijk over de Hopper…

Lees verder
Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bijstand

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bijstand

20 maart 2018
Lees verder