Motie Sloop Lage Zijde

M O T I E

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 28 maart 2013

O V E R W E G E N D E :

dat het college bij brief  d.d. 21 maart 2013 aangeeft op uiterlijk 3 juni 2013 te willen beginnen met de gefaseerde sloop van een aantal gebouwen aan de Lage Zijde, dit omdat op 16 september 2013 gestart moet worden met de nieuwbouw;

dat op dit moment nog geen uitsluitsel is van de Europese Commissie of de gemaakte met afspraken met VORM geoorloofd zijn in het kader van staatssteun;

dat VORM voorts weliswaar bezig is met de verhuur van de commerciële ruimte maar dat op dit moment niet duidelijk is of de eis van VORM, namelijk dat 70% verhuurd moet zijn alvorens men gaat bouwen, daadwerkelijk gehaald wordt;

dat het college op 4 april 2013 in een openbare informatieavond met de gemeenteraad  over een aantal onderdelen van de plannen van gedachten wil wisselen;

dat bij deze onderwerpen geen financiële tussenstand wordt genoemd;

dat op dit moment – minder dan 14 dagen van tevoren – de achterliggende informatie voor de vergadering van 4 april 2013, nog niet bij de raadsleden bekend is;

dat de verdere bespreking rond het Cultuurgebouw (bieb +) ook weer is opgeschoven naar april/mei 2013;

dat nu er nog steeds zoveel onduidelijkheid is over de (financiële) haalbaarheid van de plannen aan de Lage Zijde, het niet verantwoord is thans al met de sloop te beginnen, immers “wat weg is, is weg”;

dat ingeval de plannen namelijk (gedeeltelijk) niet realiseerbaar blijken te zijn, de niet gesloopte gebouwen gebruikt kunnen worden/blijven en we niet tegen een kale lege vlakte aankijken aan de Lage Zijde en een nog verdere verloedering plaatsvindt;

V E R Z O E K T

het college dringend niet eerder te beginnen met de sloop van de panden aan de Lage Zijde voordat over alle (financiële) aspecten duidelijkheid bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

RijnGouweLokaal                              GroenLinks

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *