Motie RijnGouweLokaal Aanpassing Parkeerbelastingen

Lijsttrekkersinterview Studio Alphen gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn 2022

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 26 januari 2023.

OVERWEGENDE:

dat op 24 november 2022 de eerste wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2022 is vastgesteld;

dat volgens deze verordening vanaf dat moment in de parkeergarages in het centrum de eerste anderhalf uur gratis geparkeerd kan worden;

dat daardoor een tekort in de parkeerexploitatie ontstaat, welk tekort o.a. wordt gedekt door een verhoging van het tarief voor parkeren op straat in het centrum en door de reguleringstijden te wijzigen van maandag tot en met zaterdag van 9.00-18.00 uur naar 9.00-21.00 uur;

dat de extra opbrengst van verlenging van de reguleringstijd van 18.00 uur naar 21.00 uur wordt geraamd op € 140.400,00;

dat de verlenging van de reguleringstijd veel vragen heeft opgeroepen en nog steeds oproept en dat de communicatie over dit onderwerp te wensen overlaat;

dat inmiddels is gebleken dat verlenging van de reguleringstijd ongewenste effecten heeft voor de inwoners van het centrum, (horeca)ondernemers, thuiszorg, verenigingen, maatschappelijke activiteiten etc., hetgeen blijkt uit de gestarte petitie en de ongeveer 1200 handtekeningen en reacties tegen deze verlenging van de reguleringstijd en de verhoging van de parkeertarieven;

dat de verlenging van deze reguleringstijd alleen ten doel heeft de financiering van het “gratis” parkeren mede mogelijk te maken, waarvoor de inwoners en gebruikers van het centrum de rekening betalen, door zowel de verhoging van de straattarieven als verlenging van de reguleringstijd;

 

VERZOEKT het college

  1. Om met een voorstel te komen om de reguleringstijden in de Verordening Parkeerbelastigen

2022 te wijzigen in

a. van maandag t/m donderdag 9.00 tot 18.00 uur;

b. vrijdag 9.00 tot 21.00 uur;

c. en zaterdag 9.00 tot 18.00 uur.

 

  1. Bij het voorstel een dekkingsvoorstel te doen voor het hierdoor ontstane extra exploitatietekort ad € 140.400,00, zijnde de geraamde opbrengst van verlenging van de reguleringstijd;

 

  1. Dit voorstel op korte termijn aan de raad aan te bieden, zodat in de raadsvergadering van 23 februari 2023 hierover besloten kan worden, en bij een positief raadsbesluit de wijziging kan ingaan per 1 maart 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

RijnGouweLokaal                           GroenLinks                      SP

 

Ank de Groot-Slagter                    Gé Kapteijn                        Iris van der Kolk

 

MOTIVATIE

Op 24 november 2022 heeft de raad in meerderheid besloten anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum mogelijk te maken. Gratis parkeren bestaat echter niet.

De bezoekers van de bewoners in de centrumwijken (vanaf de Jongkindt Coninckstraat tot de Meerkoetstraat en vanaf de Torenstraat tot de Willemstraat en alle straten die daar tussen liggen) gaan dat met elkaar betalen. Maar niet alleen zij. In de afgelopen twee maanden is gebleken dat de beslissing om “gratis” te parkeren nadelig uitpakt voor veel meer mensen. Bij verzorging door de thuiszorg in de avonduren moet er nu tot 21.00 uur parkeergeld betaald worden. Verenigingen in het centrum klagen dat hun leden nu tot 21.00 uur moeten betalen. Bij wijkcentra moet er voor activiteiten in de avonduren tot 21.00 uur betaald worden, net als bij sportscholen en het danscentrum. Ook is er sprake van oudere mensen die minder bezoek krijgen omdat er in de avonduren betaald moet worden en in het kader van de bestrijding van eenzaamheid is dat een ongewenste ontwikkeling. En ondanks het feit dat volgens de VOA de ondernemers in het centrum voorstander zijn van anderhalf uur gratis parkeren, zijn er wel degelijk (horeca)ondernemers in het centrum die de verlenging van de reguleringstijd een slechte regeling vinden die nadelig is voor hun omzet.

Het “gratis” anderhalf uur parkeren in de parkeergarages in het centrum heeft dus zeer negatieve (maatschappelijke) effecten als het gaat om de avonduren en dit weegt niet op tegen eventuele voordelen. De evaluatie van de aanpassing van de tijden en tarieven is eerst over een jaar gepland. Dat duurt voor de ontstane situatie in de avonduren te lang. Als we als gemeente anderhalf uur “gratis” parkeren in de parkeergarages willen blijven aanbieden, dient dat niet gefinancierd te worden uit de geschatte opbrengst van verlenging van de reguleringstijd ad € 140.400,00, maar zal daarvoor dus een andere dekking moeten worden gevonden.

De parkeerproblematiek en de hoogte van de parkeertarieven in het centrum kunnen voor het overige besproken worden in de loop van 2023 als het bewonersparkeren in het centrum aan de orde komt. Participatie van en communicatie met de centrumbewoners is daarbij van het allergrootste belang.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Fusie Alphen en Grondexploiaties NE

13 juni 2011

Juni Herindeling / fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude Inbreng Paul de Hoog tijdens de laatste raadsvergadering Voorzitter Op dit ogenblik zetten waarschijnlijk in heel Nederland mensen hun…

Lees verder
202202 Advertenties AD print 15 maart V0.4 uitgelichte afbeelding

Advertentie AD Groene Hart 15 maart 2022

13 maart 2022
Lees verder
Het grote lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn

Het grote lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn

7 maart 2022
Lees verder