Archief 2012: Motie OBS de Zwanenburcht

RijnGouweLokaal Berichten Header

Alphen 1 is voornemens deze motie in te dienen bij de aankomende raadsvergadering.

Motie: voortbestaan OBS de Zwanenburcht

Gemeenteraad 9 februari 2012

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen op 9 februari 2012,

Constaterende dat;

–          er in november 2011 een besluit is genomen door SOPORA om de hierboven genoemde school te sluiten met ingang van het komende schooljaar 2012-2013;

–          dit voor de gemeenschap van Zwammerdam een onwenselijk en onbegrijpelijk besluit is;

–          uit de informatiemarkt van 26 januari 2011 en alle andere aanwezige informatiebronnen blijkt dat het een niet geheel zorgvuldig genomen besluit is geweest;

–          door sluiting van de school de leefbaarheid van Zwammerdam vermindert;

–          er door de zeer korte termijn tot aan de sluiting geen inzicht is en kan worden gegeven over de economische en sociale gevolgen voor de betrokken inwoners en werknemers;

overwegende dat:

–          het van groot belang is dat er openbaar onderwijs aanwezig blijft in het komende schooljaar en de jaren erop volgend in de kern Zwammerdam;

–          de stichting SOPORA niet de formele procedures heeft gevolgd;

–          er geen oplossing is voorgelegd waar alle partijen zich in kunnen vinden;

draagt het college op:

–          met urgentie (door de korte termijn) alle inspanningen te plegen om het voortbestaan van de school te waarborgen;

–          zijn wettelijk opgelegde rol als toezichthouder uit te voeren en onderzoek te doen naar het handelen van SOPORA in deze kwestie en hierover uitgebreid rapport van te maken en dit rapport aan de gemeenteraad voor te leggen;

–          de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in de (gehele) gemeente Alphen aan den Rijn te waarborgen;

–          een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Geplaatst in ,

Misschien ook interessant voor u?

Openbaar Toilet

Motie openbare toiletten/publieke plasplekken

8 oktober 2017

MOTIE Vreemd aan de orde bij de agenda van de gemeenteraad van 12 oktober 2017 De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, in vergadering bijeen op 12 oktober 2017 OVERWEGENDE…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: November Motie Streekarchief

30 oktober 2009

November Motie Streek Archief Naar aanleiding van agendapunt van de raad Begrotingsbehandeling De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009Onderwerp: Streekarchief De…

Lees verder
Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Schoolzwemmen

Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018: Schoolzwemmen

20 maart 2018
Lees verder