Archief 2012: Motie OBS de Zwanenburcht

RijnGouweLokaal Berichten Header

Alphen 1 is voornemens deze motie in te dienen bij de aankomende raadsvergadering.

Motie: voortbestaan OBS de Zwanenburcht

Gemeenteraad 9 februari 2012

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, bijeen op 9 februari 2012,

Constaterende dat;

–          er in november 2011 een besluit is genomen door SOPORA om de hierboven genoemde school te sluiten met ingang van het komende schooljaar 2012-2013;

–          dit voor de gemeenschap van Zwammerdam een onwenselijk en onbegrijpelijk besluit is;

–          uit de informatiemarkt van 26 januari 2011 en alle andere aanwezige informatiebronnen blijkt dat het een niet geheel zorgvuldig genomen besluit is geweest;

–          door sluiting van de school de leefbaarheid van Zwammerdam vermindert;

–          er door de zeer korte termijn tot aan de sluiting geen inzicht is en kan worden gegeven over de economische en sociale gevolgen voor de betrokken inwoners en werknemers;

overwegende dat:

–          het van groot belang is dat er openbaar onderwijs aanwezig blijft in het komende schooljaar en de jaren erop volgend in de kern Zwammerdam;

–          de stichting SOPORA niet de formele procedures heeft gevolgd;

–          er geen oplossing is voorgelegd waar alle partijen zich in kunnen vinden;

draagt het college op:

–          met urgentie (door de korte termijn) alle inspanningen te plegen om het voortbestaan van de school te waarborgen;

–          zijn wettelijk opgelegde rol als toezichthouder uit te voeren en onderzoek te doen naar het handelen van SOPORA in deze kwestie en hierover uitgebreid rapport van te maken en dit rapport aan de gemeenteraad voor te leggen;

–          de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in de (gehele) gemeente Alphen aan den Rijn te waarborgen;

–          een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Geplaatst in ,

Misschien ook interessant voor u?

Samenvatting over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie 1

Samenvatting informatie over de W20 voor de Statenleden van de Commissie Bereikbaarheid en Energie

15 januari 2022

Inleiding Beste leden van de Staten commissie bereikbaarheid en Energie, Tijdens de vergadering van de Staten Commissie Bereikbaarheid en Energie bleek dat de verschillende varianten van de W-20 niet duidelijk…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Alphen aan den Rijn Centrum

1 januari 2022
Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

Trots op onze lijsttrekker: Ank blijft Ank!

15 maart 2022

Daar zit ze, in haar Ajax-kamer. Bril op het puntje van de neus en, natuurlijk, met de gebruikelijke wifi-problemen. “Ziggo? Gaat morgen de deur uit!”, is één van de quotes…

Lees verder