Archief 2012: Motie Nationaal monument Kamp Vught

RijnGouweLokaal Berichten Header

Motie

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op  25 oktober 2012

Overwegende:

dat een groep vrijwilligers van het huidige Nationaal Monument Kamp Vught zich inzet voor de inrichting van barak 1B, de enig overblijvende authentieke concentratiekampbarak in Nederland die nog steeds op dezelfde plaats staat;

dat deze vrijwilligers gemeenten hebben aangeschreven die op een of andere manier met Kamp Vught verbonden zijn;

dat ook de gemeente Alphen aan den Rijn is aangeschreven omdat ook onze gemeente met Kamp Vught verbonden is;

dat in Kamp Vught de Alphenaren J.W. Hoornenborg en J. Groeneveld op 30 augustus 1944 zijn gefusilleerd in aanwezigheid van een aantal andere Alphenaren, die daar eveneens gevangen zaten;

De raad

Verzoekt het college in het kader van de actie “Barak Kamp Vught Onder Dak” een bedrag van € 500,00 ter beschikking te stellen en zo bij te dragen aan de educatieve inrichting van barak 1B,  en zodoende uiting te geven aan de betrokkenheid van onze gemeente bij Kamp Vught nu twee van onze inwoners daar gefusilleerd zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ank de Groot-Slagter, Alphen 1

Toelichting:

Enige weken geleden was ik met de Historische Vereniging op bezoek in Kamp Vught, een indrukwekkende gebeurtenis. Daar nam ik kennis van de actie “Barak Kamp Vught Onder Dak”. Er werd verteld dat in het kader van deze actie gemeenten die betrokken zijn bij Kamp Vught zijn aangeschreven voor een bijdrage. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn is aangeschreven omdat twee inwoners in dit kamp gefusilleerd zijn. De gemeente heeft volgens mijn informatie niet op deze brief gereageerd noch een gift gedaan. In dit kamp zijn

op 30 augustus 1944 J.W. Hoornenborg en J. Groeneveld gefusilleerd in aanwezigheid van andere Alphenaren, die daar gevangen zaten. Dit is wat mij betreft een stukje geschiedenis waar wij niet al teveel vanaf weten. Ik heb dan ook in ons privé-archief wat informatie opgezocht over wat destijds over deze mannen is geschreven. Verder heb ik de standaardbrief opgevraagd die naar alle betrokken gemeenten is gestuurd. Deze informatie wordt bij deze motie gevoegd.

Zoals uit de brief blijkt, gaat het niet alleen om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog maar gaat men ook aandacht besteden aan de naoorlogse historie als het gaat om het Molukse Woonoord Lunetten. Gezien de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn een extra reden van verbondenheid met dit kamp.

Geplaatst in ,

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Kern Kerk en Zanen

1 januari 2022
Lees verder
Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn Paul de Hoog

Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn

1 september 2014

Door: Paul de Hoog Er is iets grondig mis met de bestuurscultuur binnen Alphen en in het bijzonder binnen de Raad. Vandaag zag ik een bericht van raadslid Ronald Geurts…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Verkiezingsprogramma RijnGouweLokaal gemeenteraads­verkiezingen Alphen aan den Rijn 2022-2026

1 januari 2022

Stem op 16 maart 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn op lijst 11, RijnGouweLokaal! RijnGouweLokaal is een onafhankelijke lokale beweging, betrokken, vol energie, deskundig, betrouwbaar, positief, maar ook…

Lees verder