Motie Green Deals

M O T I E

 

Behorend bij agendapunt 6, Vaststelling Verordening SVN Stimuleringsregeling Green Deals

De gemeenteraad,  in vergadering bijeen op 19 februari 2015

 

O V E R W E G E N D E:

–                              dat de gemeente Alphen aan den Rijn een reputatie heeft hoog te houden wat betreft het beheer en onderhoud van het groen;

–                              dat in het huidige voorstel weinig aandacht is voor en gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van de kwekers, met name die uit Boskoop;

–                              dat In het huidige voorstel van eveneens weinig aandacht is voor innovatief groen,  gericht op reductie van CO2 en fijnstof ;

–                              dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zich al eerder heeft uitgesproken over reductie van CO2 en het aanpakken van de fijnstofproblematiek ;

–              dat innovatief groen leidt tot een gezondere, betere maar vooral een groenere leefomgeving;

Verzoekt het college

op een actieve wijze Green Deals te stimuleren voor innovatieve groene ontwikkelingen, die  o.a. tot doel hebben het stimuleren van bij-vriendelijke beplanting, bevorderen van de biodiversiteit, reducering van fijnstof en CO2 om zodoende tot een groenere, maar vooral tot een gezondere leefomgeving te komen. Dit in samenspraak met en georganiseerd door kwekers in onze regio.

En gaat verder tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

 

Ank de Groot-Slagter    Peter Bontekoe                              Marijke Kottenhage      Wil Verschuur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *