Motie Evenementenbeleid

Naar aanleiding van agendapunt van de raad  Begrotingsbehandeling:

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009
Onderwerp:   Evenementenbeleid

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende

  • dat de gemeente regelmatig verzoeken krijgt om mee te werken aan bepaalde (sport)evenementen, die Alphen aan den Rijn op de kaart kunnen zetten;
  •  dat dergelijke evenementen kunnen bijdragen aan een versterking van de lokale economie terwijl ook (sport)verenigingen, welzijnsinstellingen, Avifauna en Archeon hier baat bij kunnen hebben;
  • dat de gemeente weliswaar de nodige activiteiten financieel dan wel anderszins ondersteunt, zoals “De Twintig van Alphen” of “Alphen Culinair” maar dat andere verzoeken zijn afgewezen;
  • dat duidelijke beleidskaders terzake ontbreken;
  • dat de wet Experimentele Bedrijven Investerings Zones (BIZ) het weliswaar mogelijk maakt dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in hun omgeving maar dat het daarbij met name gaat om activiteiten die het verlengde liggen van de publieke taak, zoals gezamenlijke inhuur van surveillancediensten, cameradiensten of de verwijdering van graffiti;
  • dat er behoefte bestaat aan een beleid, waarbij de gemeente criteria stelt en middelen beschikbaar stelt om evenementen financieel en/of anderszins te ondersteunen;�

verzoekt het college om in samenwerking met betrokkenen (winkeliers,, VOA, Avifauna, Archeon,  sportverenigingen, welzijnsinstellingen etc) te komen met criteria en een financieel voorstel ten aanzien van een zogenaamd venementenbeleid” en gaat over tot de orde van de dag.

A. de Groot-Slagter
Alphen Eén

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *