Locatieonderzoek discotheek

AMENDEMENT

 

Agendapunt 11 raadsvergadering van 17 december 2009

 

 Onderwerp: locatieonderzoek discotheek
 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 17 december 2009
 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Onder punt 2: Hoorn-West te bestempelen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van een discotheek voor circa 4000 m² of kleiner, circa 2000 m²;

te schrappen de zinsnede: De Bijlen te bestempelen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van een discotheek van circa 2000 m²,

 

eveneens te schrappen de zinsnede: De Havenstraat niet verder als vestigingslocatie uit te werken.

Het college op te dragen de mogelijke locatie, in samenhang met de ingediende initiatieven en de ruimtelijke ontwikkeling ter plekke, verder uit te werken en daarbij tevens onderzoek te doen naar de eventuele mogelijkheden van openbaar vervoer naar Hoorn-West, de sociale veiligheid ter plekke inclusief die van de aan- en afvoerroutes richting Hoorn-West, en de parkeergelegenheid ter plekke.   

 Toelichting: tijdens de commissievergadering bleek dat Hoorn-West in feite de minste problemen geeft voor de vestiging van een discotheek en dat daarvoor ook de nodige initiatiefnemers plannen hebben. Wel waren er vragen over de mogelijkheden van openbaarbaar vervoer en de sociale veiligheid. Het lijkt ons goed om het voorstel zodanig te wijzigen dat alleen Hoorn-West nog voor de vestiging van een discotheek in aanmerking komt en dat bij de uitwerking van de plannen ook gekeken wordt naar de mogelijkheden van openbaar vervoer en de sociale veiligheid.
 Ondertekening en naam:   Alphen Eén en Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij
1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *