Kantekeningen van Alphen 1 bij benoeming nieuwe wethouders

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2011 zijn door het CDA en de PvdA kandidaten voor wat betreft het wethouderschap naar voren geschoven. De fractie van Alphen 1 heeft tijdens deze raadsvergaderingen de nodige kanttekeningen bij deze kandidaten geplaatst, welke hier te lezen zijn. Tijdens de raadsvergadering zijn op deze kanttekeningen verder geen reacties gekomen. Wel hebben Nieuw Elan en de SP kandidaten namens de oppositie naar voren geschoven, t.w. Adriaan van Geest van D66 en ondergetekende. Beide oppositie-kandidaten  werden niet gekozen, terwijl ook de oppositie onderling helaas verdeeld bleek te zijn. En nu maar wachten op de portefeuilleverdeling in het college.

Een aantal kanttekeningen.

Wij zijn van mening dat twee wethouders teveel is. Weliswaar zijn er twee wethouders opgestapt maar dat wil niet zeggen dat er dan ook twee moeten terugkomen. Allereerst wil ik stellen dat de opgestapte wethouders vrijwillig zijn weggegaan en dat dit niet op verzoek of via een motie van deze raad is gegaan. Door het opstappen van deze wethouders en het feit dat ook onze burgemeester door de huidige crisis op dit moment vervangen wordt, worden we geconfronteerd met behoorlijke wachtgeldregelingen. Dat zal naar onze mening gecompenseerd moeten worden en daarom geen twee maar maximaal een wethouder erbij.

En moeten dat dan de huidige kandidaten zijn?

Enige weken geleden werd gezegd dat er nieuwe goede kandidaten zouden komen die zouden zorgen voor een nieuwe bestuursstijl in Alphen. Dat hebben we gemerkt.

De ene kandidaat is een voormalige SGP-wethouder die overgestapt is naar het CDA en de andere kandidaat heeft te vuur en te zwaard haar wethouders in de vorige en huidige periode verdedigd zonder enige vorm van kritiek.

De kandidaat namens het CDA.

Wij hebben dus bij beide kandidaten onze twijfels. De voorgestelde kandidaat van het CDA heeft een behoorlijke bestuurlijke achtergrond en ervaring in deze functie. Daar ligt het dus zeker niet aan. Echter, wij zijn van mening dat een wethouder van buiten Alphen aan den Rijn niet gewenst is. De kandidaat heeft geen enkele binding met Alphen aan den Rijn en wij vinden dat een gemis.

SGP of toch niet?

Daarnaast en dat weegt voor mijn fractie minstens even zwaar zo niet zwaarder – zetten wij vraagtekens bij zijn overstap van de SGP naar het CDA. U zult zeggen dat dit niet aan ons is maar een zaak van het CDA maar dat zien wij anders. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 maakte de heer Van Velzen deel uit van de SGP. Hij geeft nu in diverse persberichten aan dat het vrouwenstandpunt van de SGP de reden is geweest dat hij uit deze partij is gestapt maar dat lijkt mij een gezocht argument. Immers, het vrouwenstandpunt van de SGP speelde met name in de jaren 2005 en 2006 en op dat moment was het voor de heer Van Velzen in ieder geval geen reden om in 2006 geen wethouder voor deze partij in Rijnwoude te worden, alhoewel hij wel woordvoerder was voor die SGP-ers die vrouwen meer ruimte wilden geven.! Daarnaast is de heer Van Velzen voorzitter van de Raad van Toezicht van De Driestar, een school waarin ik in mijn kleding van vanavond niet welkom ben. (Ik had een lange broek aan met een nette blazer!).

Een wethouder is een boegbeeld namens de gemeente en is dat 7 x 24 uur per week.  Hoe gaat dit boegbeeld om met de Twintig van Alphen die op zondag gehouden wordt, gaat hij zo nodig een prijs uitreiken bij TEAN tennistoernooi op zondag, hoe staat hij tegenover het homohuwelijk en een homo emancipatiebeleid? En natuurlijk, van mij hoeven ook niet alle winkels iedere zondag open maar    Dat zijn de vragen waarmee mijn fractie worstelt en waarop wij in het openbaar antwoord willen hebben. Natuurlijk heeft iedereen het recht op zijn geloof en Alphen kent veel geloofsrichtingen maar er zit wel degelijk verschil in al die richtingen en de vraag is hoe zich dat bij deze kandidaat gaat uiten en hoe zich dat eventueel vertaalt in beleid.

 

De kandidaat namens de PvdA.

Hélène Oppatja kennen we uiteraard wel als gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Of zij kwaliteit heeft als wethouder zal moeten blijken want daarover kunnen wij nog niet oordelen. Zij heeft in ieder geval aanzienlijk minder ervaring dan de CDA kandidaat. Daarnaast heeft zij zich in de afgelopen raadsperioden niet echt laten kennen als een bruggenbouwer maar  iemand die vaak weerstand opriep door de wijze waarop de PvdA-wethouders verdedigd moesten worden. Ik denk daarbij o.a.het accommodatiebeleid en de huidige crisis rond wethouder Schings.

En hoe zit het met Schuif Aan.

Daarnaast is er voor ons een ander punt waar wij mee zitten en dat is haar belang in Schuif Aan en de daarvoor verkregen subsidie. Door allerlei verhalen ben ik op onderzoek gegaan en heb ik bij de PvdA om informatie gevraagd alvorens mij een oordeel te vormen. Tot mijn verbazing reageerde niet alleen de PvdA maar ook het college. De verhalen waren tegenstrijdig, de stukken kon ik niet terugvinden in het informatiesysteem maar die bleken niet actief vertrouwelijk te zijn en dus voor raadsleden niet terug te vinden. Het jaarplan PIM blijkt op verzoek van de raad op 11 februari 2010 naar de commissievergadering van 1 april te zijn verwezen. De brief waarin de subsidie wordt verleend, is gedateerd op 11 februari 2010 (vlak voor de verkiezingen) Tijdens de commissiebehandeling op 1 april 2010 in de rommelige periode na de verkiezingen is over het jaarplan gesproken maar de vraag is of iedereen zich op dat moment realiseerde dat Schuif Aan daadwerkelijk het geld zou krijgen dan wel dat het nog terug zou komen in de besluitvorming. Dat kon overigens helemaal niet zo blijkt want de subsidie was al lang toegekend en Schuif Aan was daarvan op 11 februari op de hoogte gesteld. De bespreking van het jaarplan was dus mosterd na de maaltijd. Nu deze Stichting zo nauw gelieerd is aan een raadslid en huidig kandidaat wethouders– het vestigingsadres is haar privé-adres en telefoon en e-mail van Schuif Aan verwijzen nog steeds naar haar andere bedrijf, dan had het mijns inziens gemeld moeten worden. Het college kan vandaag ook niet zeggen dat de subsidie is aangevraagd door de Stichting Sociaal Restaurant Schuif Aan en niet door de PvdA en dat het daarom niet voor de hand lag dat er melding van is gemaakt. Het college stelt in zijn brief van vandaag dat we nog over een gedragscode komen te spreken maar we hebben op dit moment wel degelijk een gedragscode bestuurders uit 2003 en die is volgens mij nog steeds van kracht.

Voorzitter, dit voelt niet goed al lijkt het formeel allemaal juist afgedekt door het mandaatbesluit waar wij actief geen kennis van hadden nemen want het staat niet in het raadsinformatiesysteem. Het PIM jaarverslag is weliswaar ter kennis aangeboden maar daarover zijn geen besluiten genomen. Hoezo transparant en open?

 

Conclusie:

Uit het vorenstaande blijkt dat mijn fractie dus bij beide wethouders twijfels heeft nu beiden wat ons betreft het nodige hebben uit te leggen. Dit is dus zeker niet de nieuwe frisse wind die wij hadden verwacht en zeker geen nieuw begin om uit de huidige moeilijke bestuurlijke situatie te komen.

 

 

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen 1

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *