Het groot Alphens lijsttrekkersdebat van 7 maart 2022. Wij zijn het spuugzat!

Het groot Alphens lijsttrekkersdebat Wij zijn het spuugzat

Afgelopen maandagavond vond het lijsttrekkersdebat plaats. De uitkomst, volgens diverse media? Grofweg willen alle partijen hetzelfde. Maar is dat écht zo, of duurde het debat te lang en is er niet goed geluisterd? Vielen Alphens’ meest beruchte en volledig onafhankelijke politiek commentatoren in slaap of was men te druk bezig met stukkies schrijven over bijna alle partijen? Er zijn wel degelijk verschillen!

“Als lokale partij zijn we het spuugzat dat landelijke partijen in de gemeente A zeggen, in de provincie B en landelijk C!”

Wij hebben wél goed geluisterd naar wat er tijdens het debat besproken werd. Wat ons vooral opviel? Lijsttrekkers van landelijke partijen hebben moeite om in hun plannen aansluiting te vinden met het (wan)beleid van hun landelijk opererende partijgenoten. Soms gaat het nóg verder en beloven lokale fracties de kiezer zelfs dingen die door hun eigen partijgenoten op een ander niveau worden tegengehouden… Enkele voorbeelden:

  • De VVD wil bouwen, bouwen, bouwen… Hun slogan is: ‘Bouwen voor de toekomst!’ Wel gek dat partijgenoot en gedeputeerde Frederik Zevenbergen medeverantwoordelijk is voor het tegenhouden van dat bouwen, bouwen, bouwen in juist… De Gnephoek! Hetzelfde geldt helaas ook voor de tunnel in Hazerswoude-Dorp en een tweede oeververbinding bij Boskoop…
  • De PvdA heeft eigenlijk hetzelfde probleem met partijgenoot en eveneens gedeputeerde Anne Kooning. Ook zij is tegen woningbouw in de Gnephoek en vindt dat bouwen maar binnenstedelijk moet. Onlangs gaf Lilliane Ploumen van dezelfde PvdA zelfs aan dat er 178.000 woningen in Nederland leeg staan… Waarom willen jullie eigenlijk nog bouwen dan of zien jullie partijgenoten het helemaal verkeerd?   
  • D66 en CDA bezuinigen landelijk naar hartenlust op jeugdzorg. Lokaal vindt men dat in Alphen méér aan jeugdzorg moet worden uitgegeven dan er voor dat doel wordt ontvangen en geeft men aan jeugdzorg héél belangrijk te vinden. Waar moet dat geld dan vandaan komen, meneer Van den Ham? We citeren: “Uit activiteiten en happeningen, niet op cultuur. Waar jongeren het minder nodig hebben.” Wij weten nog niks, zelfs niet na het volledig uittypen van zijn antwoord (op verzoek verkrijgbaar)…
  • GroenLinks gaat opnieuw voor diftar, ook al is hun eigen wethouder er in de afgelopen jaren niet in geslaagd dit in te voeren. Het draagvlak voor diftar is met 29,5% zeer mager te noemen. Ook de 2.000 woningen in de Gnephoek uit het vorige collegeakkoord is niet meer wat GroenLinks wil. Vanwege mogelijke overschrijding van die 2.000 woningen stapte men uit het college en nu belooft men de kiezer dus dezelfde polders groen te houden? 

Luisteren en doen! Lokaal, met gezond verstand.

En dat zeggen we niet voor niets, kijkt u zelf maar. Wat waren de stellingen tijdens het lijsttrekkersdebat, hoe is er door de kijkers gestemd en wat willen wij? U kunt het hieronder zien! 

Groot-Verkiezingsdebat-Alphen-aan-den-Rijn-Stelling-5

Het debat

Wat hebben we dan gezegd tijdens het debat? U kunt het hieronder, per stelling, lezen. Vanwege trieste omstandigheden konden onze lijsttrekker Ank en nummer 2 Jan het debat helaas niet voeren. Gelukkig heeft onze nummer 3, Ronald, het debat gevoerd. En wat ons betreft met verve!

Van de nieuw te bouwen woningen moet minimaal 35 procent een sociale huurwoning zijn

“Absoluut mee eens. Ik wil benadrukken dat we over de Gnephoek iets anders denken dan over de kernen, want ook in de kernen moet absoluut bijgebouwd gaan worden. Een sociale huurwoning is maar liefst 760 euro per maand, dus in die zin: wat is sociaal? Er moeten absoluut in die categorie woningen bij komen. Ook gezien de woningen die we verkocht hebben, sociale huurwoningen. We zullen ook woningen moeten gaan renoveren, wellicht zelfs vervangen, vanwege de energietransitie. Ook dan zit er een prijskaartje aan en aan die sociale huurwoning is ontzettend behoefte. 

In de Gnephoek, áls we die betreden want het is een waardevol gebied… Maar áls we daar aan gaan beginnen en dat hoeft niet gelijk de hele Gnephoek te zijn, moet minimaal 50% van wat we daar bouwen, sociale huurwoning zijn. Als dat mogelijk is, want we moeten daar bedrijfsterreinen gaan uitkopen. De grond is namelijk in handen van projectontwikkelaars en die zullen ook een bepaalde prijs gaan vragen. Als de grondprijs hoog is, wordt het lastiger om wat goedkopere woningen neer te zetten. Dan moeten we kijken of we als gemeente daarin iets kan gaan bijdragen. Dus: wat voor woningen zet je neer? Voor welke doelgroepen en is het rendabel? Als het allemaal niet mogelijk is, als we nauwelijks sociale woningbouw kunnen plegen in de Gnephoek en daar een tweede villapark Burggooi gaan bouwen, zeggen wij nee, begin er dan überhaupt niet aan! 

Als we gaan bouwen voor de sociale sector of goedkopere koopwoningen, dan moeten we toch gaan denken aan een combinatie van hoog- en laagbouw. We zeggen als RijnGouweLokaal dat je dus een visie nodig hebt op hoe hoog gaan we bouwen en waar gaan we die hoogbouw plegen? We zien aan de Sacharovlaan dat er een gebouwd komt dat veel hoger is dan eigenlijk volgens het bestemmingsplan mocht. Omwonenden hebben daar moeite mee, dus we moeten een hoogbouwvisie hebben, dat ten eerste. Ten tweede: als lokale partij zijn we het spuugzat dat landelijke partijen in de gemeente A zeggen, in de provincie B en landelijk C. Het dossier zit om die reden muur- en muurvast. Als lokale partij willen we gewoon sociale woningbouw erbij hebben en daar gaan we voor knokken. 

Wat ik interessant vind aan GroenLinks: die zeggen nu nul woningen in de Gnephoek te willen bouwen. Maar ze hebben vier jaar lang in het college gezeten met een akkoord voor maximaal 2.000 woningen in de Gnephoek. Is men weer terug bij af of was hun beleidskeuze vier jaar lang onjuist?”

De gemeente moet meer aan jeugdzorg uitgeven dan ze van het Rijk daarvoor krijgt

“Teveel taken, te weinig geld. De laatste jaren worden we als gemeente overspoeld met taken die we erbij krijgen dankzij de landelijke politiek, maar de centen blijven achter. En dan kunnen wij het als gemeente weer gaan opknappen. Daar hebben we moeite mee. Wat betreft de jeugdzorg, ik verbaas me over D66. Dat zij hier nu zeggen dat ze méér geld willen uitgeven dan we van het Rijk krijgen… In het landelijk coalitieakkoord met juist D66 als grote partij is een extra bezuiniging van 500 miljoen ingeboekt op diezelfde jeugdzorg! En hier gaat u nu verkondigen dat er geld vanuit de gemeente bij moet!”

Dit kan de gemeente nog meer doen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan 

“Luisteren en doen! De ene oudere is de andere niet. De ene oudere wil graag zelfstandig blijven  wonen zo lang mogelijk, de ander zegt: ik wil in een omgeving zijn met andere ouderen, weer een ander heeft te maken met een zieke partner. We zien schrijnende situaties: geen plek in verpleeghuizen, geen plek in crisisopvang hier in Alphen aan den Rijn, mensen moeten daarom ver weg, worden zelfs uit elkaar gehaald. Daar krijg je ook eenzaamheid door. En daar moeten we echt werk van gaan maken! 

Dus wat dat betreft: een plan van aanpak. Daar kunnen dan die andere zaken ook in: huisbezoeken, de mantelzorg. Ik ben zelf mantelzorger voor m’n moeder, al jarenlang, en ik heb heel veel mensen ontmoet en van heel veel mensen steun gehad. Maar het is toch ook belastend. De gemeente moet mantelzorgers daarom ondersteunen. Soms zit je met vragen, je moet heel veel dingen uitzoeken. Daar kan de gemeente goed mee helpen en dat is van belang. 

De gemeente kan in een plan van aanpak aangeven: één van de partners wordt ziek, hoe gaan we dat zo goed mogelijk oplossen? Dat zou fijn zijn, want vaak blijft een partner achter. Die belandt in een woestijn van hoe of wat. En er zijn ook vaak verschillen in partners; de ene is goed in de financiën en de ander juist niet. Dat moet eigenlijk met een huisbezoek in kaart worden gebracht. Er een plan van actie worden gemaakt: wat heeft iemand als oudere aan hulp nodig? 

De één wat meer dan de ander en daarom is maatwerk zo van belang. Ik denk niet dat dat zo belastend is, als een ambtenaar een keer bij iemand op huisbezoek gaat om dit in kaart te brengen. Zodat samen met instanties een actieplan op maat kan worden ontwikkeld en we dat kunnen gaan uitvoeren.”

Diftar, oftewel het betalen voor weggooien per afvalzak, moet in de komende vier jaar worden ingevoerd

“Wij zijn geen voorstander van diftar, er zitten teveel haken en ogen aan en in andere gemeenten is het lang niet altijd een succes. Wij gaan bijvoorbeeld voor een veel betere nascheiding van afval. Daar zitten positieve ontwikkelingen in. En, vooral: ervoor zorgen dat mensen minder afval hebben. We moeten ook kijken naar minder en andere verpakkingsmaterialen, et cetera. Wat mensen vanuit de winkel thuis aan overbodige verpakkingen overhouden, moet drastisch omlaag. 

Wat ons echt frappeert, is dat de twee partijen, D66 en GroenLinks, die de afgelopen jaren in het college hebben gezeten en zelfs de wethouder Duurzaamheid (GroenLinks, red.) hebben geleverd, zelf toegeven dat de eigen wethouder afgelopen jaren de doelstelling voor wat betreft het terugbrengen van de hoeveelheid afval niet heeft gehaald. En dan gaat u nu bij de verkiezingen toch weer over diftar praten. Dan hadden D66 en GroenLinks dat moeten aankaarten en in moeten brengen toen ze het voor het zeggen hadden en niet nu!” 

Mogen er extra windturbines geplaatst worden binnen onze gemeentegrenzen

“Windturbines zijn wat anders dan windmolens. Mijn collega (GroenLinks, red.) begon haar betoog met windmolens en dat dat op zich goed gaat. Maar windturbines zijn véél hoger en véél groter. De landelijke minister van Klimaat, Jetten, heeft gezegd: we kunnen voorlopig nog geen normen vaststellen, hoe ver ze bij de bebouwde kom vandaan moeten staan, et cetera. Voorlopig leggen we het even neer bij de gemeente. 

Een aantal partijen hier heeft de deur op een kier gehouden voor die hele hoge en grote windturbines, maar die zijn schadelijk voor mens en dier. Heel veel mensen zeggen nu: we willen ze niet! En dan is het luisteren en doen! We luisteren naar die mensen en zeggen dus: niet doen. Laat de landelijke overheid eerst maar eens fatsoenlijke normen vaststellen, zodat die schadelijkheid voor mens en dier er niet is. En als die blijft: géén windturbines! Als de normen duidelijk zijn en vastgesteld, en we weten op welke afstand er schade is voor mens en dier en op welke afstand die er niet meer is, kun je gaan beslissen over locaties. Niet eerder!”

Misschien ook interessant voor u?

Gert van den Ham D66 Alphen aan den Rijn Lijsttrekkersdebat

D66 Alphen aan den Rijn: “Volgens D66 is jeudgzorg héél erg belangrijk!”

10 maart 2022

Ja, het werd écht gezegd tijdens het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag. De stelling? ‘De gemeente moet meer aan jeugdzorg uitgeven dan ze van het Rijk daarvoor krijgt.’ De keuzes? Eens…

Lees verder
Openbaar Toilet

Archief 2009: Openbaar Toilet en Muziektent

12 augustus 2009

RijnGouweLokaal blijft nog steeds inzetten op meer openbare toiletten in de openbare ruimten en natuurlijk een muziektent in het Bospark!

Lees verder
Ank de Groot opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal 1

Vragen RGL rondom miljoenen investering Theater Castellum

18 november 2020

Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Technische vragen in verband met agendapunt Theater Castellum Wat is de reden dat ondanks eerdere verbouwingen nu pas onderzoek gedaan is naar de brandveiligheid? Welke…

Lees verder