Herindeling / fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Inbreng Paul de Hoog tijdens de laatste raadsvergadering

Voorzitter

Op dit ogenblik zetten waarschijnlijk in heel Nederland mensen hun huis te koop met maar één idee, verhuizen naar ABR. Dat kan niet anders na het lezen van de reclamefolder die wij strategische visie dan wel herindelingontwerp noemen. Een folder die mij deed terugdenken aan de hoogtijdagen van verkopers van woekerpolissen en we weten hoe het daarmee is afgelopen.

Dit hele proces kenmerkt zich door tunnelvisie, doelredeneringen en het minimaliseren van de inspraak en betrokkenheid van burgers en raden.

Recent voorbeeld hiervan is de termijn waarop wij de stukken ontvingen, en waarop wij daarop moesten reageren.

Alles is er op gericht dat wij ons mond zoveel houden en dienen als legitimatie voor de door de bestuurders ingezette koers. Ook deze bijeenkomst dient slechts dat doel. In het herindelingontwerp staat immers al dat het is vastgesteld op 30 juni, dus de discussie doet er niet meer toe.

Telkens is de boodschap: u krijgt nog alle kansen, dat wordt uitgewerkt in een later stadium, er is nog niets definitief, etc. Gaat u dus vooral rustig slapen. salamitactiek noemen we dat.

Een bewuste strategie, die ook blijkt uit de correspondentie van ambtenaren en bestuurders. De mail over de instructie voor de bewonersbijeenkomst leek wel een instructie voor callcenter medewerkers en vorige week nog een mail van een ambtenaar namens de burgemeester waarin nogal economisch met de waarheid werd omgesprongen en alles wat niet in paste in het straatje zorgvuldig werd genegeerd.

Tijd om eens terug te kijken. Hoe zijn wij ook al weer begonnen voorzitter?

De provincie kwam met dreigementen. Als wij niet gedwongen vrijwillig een fusie ter  hand zouden nemen dan zou de provincie het heft in handen nemen en stonden wij buitenspel.

Wij hebben toen het initiatief aan ons zelf gehouden. Het standpunt was altijd Alphen heeft geen behoefte aan een fusie maar wil wel welwillend naar verzoeken van buurgemeenten kijken als die de grote broer nodig hebben. Er is een onderzoek gedaan en uit dat eerste rapport bleek ook dat de Alphense voorkeur lag bij zelfstandig blijven en er geen noodzaak voor ons was tot fusie.

Toen is al snel het wegpoetsen van deze onwelgevallige conclusie begonnen.

Inmiddels is er, anders dan onze bestuurders en ambtenaren ons willen doen geloven wel degelijk wat veranderd. Rijk en provincie zijn het eens over het feit dat fusies alleen aan de orde kunnen zijn op initiatief van gemeenten. Logisch zou dus zijn om terug te gaan naar het begin, maar nee er wordt onverminderd doorgedramd. Is het tunnelvisie, zijn het verborgen agenda’s en opdrachten van bestuurders?

Wij moeten nu ja zeggen op basis van een ontwerp dat geen enkele duidelijkheid geven over de daadwerkelijke gevolgen van de fusie behalve dat de lasten voor de inwoners van Alphen gaan stijgen (p. 8 van de scan) en dat er meer en duurdere ambtenaren zullen komen. Ernst en Young is ingehuurd om naar financiële risico’s te kijken en geeft aan dat zij geen oordeel geeft over het realiteitsgehalte van de aannames.

De eerste 18 pagina’s van het stuk is zoals gezegd een reclamefolder.  Daarna wordt gesteld dat de meerwaarde ligt in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, de gemeente als een sterke partner en versterking van de dienstverlening. De vraag is heeft Alphen dat nodig tov de huidige situatie en is een fusie daarvoor het meest aangewezen middel is.

Een ander punt dat pleit voor een fusie is de conclusie  dat er onvoldoende professioneel bestuur is in de gemeenten (p.21 van het ontwerp). Een oud stokpaardje van onze CvK. Fusie dus om een functioneringsprobleem op te lossen. Een beetje een heel duur paardenmiddel wellicht?

In een grotere gemeente met vele kernen wordt communicatie van nog groter belang .  We houden ons hart vast wat dat betreft. Communicatie is in de afgelopen 8 jaar  al nooit het sterke punt geweest van het college. Dat blijkt  ook nu weer uit de geringe belangstelling voor de inspraak en de wijze waarop daarmee omgegaan wordt. Vooral als legitimatie voor de ingezette koers.

Voorzitter, deze doordrammende overheid doet ons weer beseffen dat er weinig is veranderd sinds 1860 toen Multatuli het motto schreef bij zijn Max Havelaar, dat ten onrechte bekend is geworden als  Barbertje moet hangen. De colleges houden strak vast aan de uitkomst ook al zijn de uitgangspunten waarop ze die baseerden 180 graden gedraaid.

1 antwoord
  1. L.C. Plugge zegt:

    Waarom fuseren Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude terwijl Zoeterwoude (veel kleiner v.w.b. het aantal inwoners) zelfstandig blijft?

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *