Gratis parkeren bestaat niet

Ank-de-Groot-Slagter-RijnGouweLokaal-Ank-is-Ank-klaar

RAADSVERGADERING 24 november 2022

 

AMENDEMENT met betrekking tot agendapunt  7

“5.          de reguleringstijden te wijzigen van maandag t/m zaterdag van 9.00-21.00 uur en hiertoe      de eerste wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2022 vast te stellen”

“7.d.      de opbrengsten straatparkeren (extra opbrengst venstertijden) worden met € 140.400,00      structureel bijgeraamd

te schrappen.

 

MOTIVATIE

Gratis parkeren bestaat niet.

De verwachting is dat de extra opbrengst van wijziging van de venstertijden van 9.00-18.00 uur naar 9.00-21.00 uur € 140.400,00 structureel zal bedragen. De bezoekers van de bewoners  in de centrumwijken – vanaf de Jongkindt Coninckstraat tot de Meerkoetstraat en vanaf de Torenstraat tot de Willemstraat en alle straten die daar tussen liggen – gaan dat met elkaar betalen. Voor veel bezoekers van die wijken is de afstand naar de parkeergarages in het centrum (veel) te ver.

Het gratis anderhalf uur parkeren in de parkeergarages in het centrum waar met name de winkeliers en de horeca van profiteren wordt dus indirect betaald door de bezoekers aan de woonwijken van het centrum door niet alleen een verhoging van de straattarieven overdag, maar ook door een aanpassing van de tijden waarop betaald moet worden van 18.00 uur tot 21.00 uur. Er is weliswaar in bepaalde straten sprake van een tekort aan parkeerplaatsen doordat o.a. horecabezoekers in de avonduren hun auto op plekken parkeren die eigenlijk bestemd zijn voor bewoners, echter het parkeergebied waarin nu betaald moet worden, is veel groter dan het Stadshart, zodat het niet redelijk is om daar de venstertijden te verhogen. Verder is er in het Stadshart sprake van een tekort aan parkeerplaatsen en dat wordt met deze verhoging van de venstertijden ook niet opgelost.

Eerst in 2023 wordt binnen deze raad gesproken over bewonersparkeren in het centrum. Dat is dan ook het gerede moment om te bezien of aanpassing van de venstertijden een oplossing biedt voor het parkeerprobleem, dan wel alleen dient om de anderhalf uur gratis parkeren voor al degenen van buiten het centrum financieel mogelijk te maken.

Consequentie van dit amendement is dat het exploitatietekort van de PEX oploopt met

€ 140.400,00, zodat 7.h eveneens moet worden geschrapt.

 

Ank de Groot-Slagter,

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2011: Vragen Heuvelweg en Noordrand

13 oktober 2011

Alphen aan den Rijn,   3 oktober 2011 Het college van burgemeester en wethouders Geacht college, Vanouds kennen wij de Heuvelweg als een onverplicht fietspad (bord G13). Sinds enige tijd zijn…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2008

31 december 2008

Nieuws uit 2008 December Eindejaarstoespraak Ank de Groot-Slagter Onze fractievoorzitter sprak als nestor van de raad haar Eindejaarstoespraak uit tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar (2008). Peinzend zit ik…

Lees verder
Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn Paul de Hoog

Bestuurscultuur in Alphen aan den Rijn

1 september 2014

Door: Paul de Hoog Er is iets grondig mis met de bestuurscultuur binnen Alphen en in het bijzonder binnen de Raad. Vandaag zag ik een bericht van raadslid Ronald Geurts…

Lees verder